Skip to content

Kritik mot regler om säsongsanställning - problem med definitioner och ger "merarbete"

Foto: Yvonne Åsell/TT

I december ska Sverige ha infört EU-anpassade regler om säsongsarbetande utlänningar. Nu har remisstiden gått ut och kammarrätten i Stockholm efterlyser en förklaring av vad som är en "etablerad" arbetsgivare. Juristerna varnar också för att administrationen kommer att belasta både arbetsgivare och Migrationsverket.

 

Sverige ska i december ha genomfört det så kallade "säsongsanställningsdirektivet" som reglerar villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning inom EU. Nyligen gick remisstiden ut och kammarrätten i Stockholm hör till de som har synpunkter på förslaget.

Tillstånd för säsongsarbete
Enligt förslaget ska det även för svensk del krävas tillstånd för säsongsarbetande utlänningar från tredje land. Men detta ska bara kunna ges till personer som har erbjudits anställning av en arbetsgivare "som är etablerad" här i Sverige.

Tillståndet ska vara i form av ett arbetstillstånd, om vistelsen i Sverige inte är längre än 90 dagar. För längre vistelser ska det utfärdas ett kombinerat uppehålls- och arbetstillstånd för säsongsarbete, som ska kallas "säsongsarbetstillstånd".

Oklart med "etablerad"
Kammarrätten noterar i sitt remissvar att man i förslaget "varken definierar eller utvecklar vad som avses med att en arbetsgivare är etablerad här". Enligt kammarrättens mening "bör begreppet förklaras för att undvika tolknings- och tillämpningsproblem". 

Kammarrätten varnar också för att kravet på att "kontrollera att unionsföreträdet har respekterats" kommer att innebära merarbete i form av administration och utredning för både arbetsgivare och för Migrationsverket. Man ifrågasätter om förslaget är "motiverat".

Arbetsgivare och bostad
Kontrollen är till för att hålla samman EU:s regelverk för arbetskraftsinvandring och innebär att det egna landets befolkning samt befolkningen i övriga EU/EES och Schweiz ska ha företräde till befintliga arbetstillfällen.

Kammarrätten ifrågasätter också hur bestämmelser om hyra och bostadsstandard, som arbetsgivaren ibland kan stå för, förhåller sig till hyreslagen i jordabalken.

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt