Skip to content

Konkurrensverket kan ta över beslut om företagskoncentrationer - instansordning ändras

Foto: Anders Wiklund/TT

Regeringen vill ändra instansordningen i mål som rör företagskoncentrationer. I en lagrådsremiss föreslår man ändringar som gör Konkurrensverket till första instans - istället för att frågan prövas i domstol.

 

I en ny lagrådsremiss föreslår regeringen ändringar i konkurrenslagen som innebär att beslutanderätten flyttas från domstol till Konkurrensverket när det gäller frågor om att förbjuda företagskoncentrationer. 

Om förslaget accepteras av lagrådet kan det innebära att Patent- och marknadsdomstolen inte längre blir första instans när det gäller sådana beslut. 

Istället ska Konkurrensverket fatta beslut om företagskoncentrationer, beslut som senare ska kunna överklagas i domstol.

Regeringen föreslår även att konkurrenslagen anpassas till nya förändringar i EU:s konkurrensregler som gäller vissa konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari nästa år.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt