Skip to content

Hovrätten river upp morddom efter dödsskjutning - uppsåt inte bevisat

Dödsskjutningen skedde i Skärholmen den 1 februari i år. Foto: Pontus Lundahl/TT

Svea hovrätt rev idag upp tingsrättens dom för de uppmärksammade skjutningarna i Skärholmen tidigare i år då en man dödades. I stället för mord och försök till mord döms de båda männen för medhjälp till grovt vållande till annans död och medhjälp till grovt vållande till kroppsskada.

 

Den 1 februari 2017 sköts en man till döds och en person skadades svårt vid en skjutning i Skärholmen.

Två män åtalades för i första hand mord och försök till mord och i andra hand för medhjälp till brotten.

Det påstods inte att någon av de tilltalade hade skjutit vid tillfället utan gjordes istället gällande att det dels hade funnits en brottsplan som de tilltalade hade varit involverade i och dels att de båda hade främjat gärningen på ett sådant sätt att de i första hand skulle anses vara medgärningsmän.

Dömdes för mord och mordförsök
Tingsrätten dömde de båda tilltalade för mord och försök till mord.

De tilltalade överklagade domen till Svea hovrätt och begärde att de skulle frias.

Åklagarna vidhöll gärningsbeskrivningen fullt ut i hovrätten och begärde dessutom i tredje hand ansvar för vållande till annans död, grovt brott, och för vållande till kroppsskada, grovt brott, eller medhjälp därtill. 

Uppsåt ej bevisat
Idag kom domen och hovrätten anser, i likhet med tingsrätten, att det inte är bevisat att det har funnits någon brottsplan som de tilltalade har varit fullt införstådda i.

Hovrätten anser också att de båda tilltalade har främjat gärningen, bland annat genom att ha skjutsat skyttarna till och från platsen men att deras agerande inte är att bedöma som medgärningsmannaskap utan som medhjälp. 

Hovrätten kommer dessutom fram till att de tilltalade visserligen insett att det har funnits en risk för att en skjutning med dödlig utgång skulle kunna ske men till skillnad från tingsrätten anser hovrätten att det inte är bevisat att de har haft något uppsåt till att medverka till att döda eller skada målsägandena. 

Oaktsamt agerande 
Hovrätten menar däremot att det har varit fråga om ett oaktsamt agerande och ett medvetet risktagande från de tilltalades sida och dömer dem därför för medhjälp till vållande till annans död, grovt brott, och medhjälp till vållande till kroppsskada, grovt brott till fängelse i två år och sex månader respektive ett år och åtta månader.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt