Skip to content

Här är juristerna som vill ta över som chefer för HD, HFD och Svea hovrätt - hela listan

Högsta domstolen, Svea hovrätt och Högsta förvaltningsdomstolen ligger i Gamla Stan och på Riddarholmen i Stockholm. Foto: Henrik Montgomery/TT

I söndags gick ansökningstiden ut för de tre olika tjänsterna som chef för Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och Svea Hovrätt. Dagens Juridiks systertidning Legally yours har listat de sökande.

 

Domarnämndens kanslichef Helene Lövung har tidigare beskrivit intresset för att söka tjänsterna som ”avvaktande”.

Den observationen visar sig vara korrekt - även efter att ansökningstiden löpt ut. Totalt har sex jurister sökt tjänsterna - två personer för vart och ett av uppdragen.

Ordförande för Högsta domstolen
Anders Eka. Ledamot av Högsta domstolen sedan 2013. Tidigare bland annat huvudsekreterare i Grundlagsutredningen, hovrättslagman i Svea hovrätt och lagman för Stockholms tingsrätt.

Gudmund Toijer. Ledamot av Högsta domstolen sedan 2007. Ordförande på avdelning där sedan 2016. Tidigare bland annat rättschef i Utbildningsdepartementet och hovrättslagman i Svea hovrätt.

Ordförande för Högsta förvaltningsdomstolen
Henrik Jermsten. Ledamot av Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten) sedan 2006. Ordförande på avdelning sedan 2012. Tidigare bland annat departementsråd och chef för Justitiedepartementets grundlagsenhet.

Helena Jäderblom. Utnämndes 2010 till justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen. Sedan 2012 är hon Sveriges domare i Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

Hovrättspresident för Svea hovrätt
Petra Lundh, lagman, Södertörns tingsrätt. Har haft flera tunga utredningsuppdrag, bland annat efter Göteborgskravallerna. Tidigare chefsrådman vid Stockholms tingsrätt och hovrättsråd vid Svea hovrätt.

Anders Perklev, riksåklagare. Bakgrund på bland annat Justitie- och Jordbruksdepartementen. Riksåklagare sedan 2008. Då efterträdde han Fredrik Wersäll, som nu är president för Svea hovrätt.

 

Läs Legally yours 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt