Skip to content

"Går inte tillämpa på enskilda fall" - lagrådet vill stoppa regeringens lag om Barnkonventionen

Barnminister Åsa Regnér kämpar för att FN:s Barnkonvention ska bli svensk lag. Foto: Linus Sundahl/TT och Fredrik Sandberg/TT

Barnkonventionen går inte att tillämpa på enskilda fall och bör därför inte bli svensk lag. Den slut-satsen dra juristerna i lagrådet efter att ha granskat regeringens förslag om att göra FN:s Barnkonvention till svensk lag.

 

Det var i somras som regeringen beslutade att FN:s Barnkonvention ska vara på plats som svensk lag till år 2020. Detta trots kritik från flera remissinstanser.

Och nu säger alltså även lagrådet nej till förslaget.

"De flesta av konventionens artiklar är allmänt hållna och utformade så att de inte passar för en direkt tillämpning i enskilda fall", skriver man i sitt yttrande. 

Kan inte avhjälpa brister
Lagrådet har invändningar mot argumenten om att svenska myndigheter "inte tillämpar det tillvägagångssätt i beslutsprocesser som FN:s barnrättskommitté förordar". Lagrådet anser inte att det utan vidare kan leda till slutsatsen att myndigheternas tillämpning av barnkonventionen brister.

Man tvivlar också på att "lagefterlevnaden blir bättre om det införs ytterligare ett lager av bestämmelser" som till exempel handlar om barns rätt att komma till tals.

En inkorporering av barnkonventionen kommer inte att "avhjälpa de brister i tillämpningen av konventionen som må föreligga", konstaterar Lagrådets jurister. 

"Bakvänd ordning"
Lagrådet skriver också att "det är en bakvänd ordning att först inkorporera konventionen och därefter låta en utredning kartlägga hur konventionen behandlas i svensk lagstiftning och rättstillämpning samt analysera konventionsbestämmelsernas innebörd utifrån svenska förhållanden".

Regeringen står dock, enligt uppgifter till TT, fast vid att konventionen ska bli svensk lag.

Skydd i domstol
Sverige ratificerade konventionen år 1990 och förband sig då att nå upp till de rättigheter som formuleras i konventionen.

Den före detta barnombudsmannen Fredrik Malmberg har i Veckans Juridik påtalat att lagstiftning om konventionen skulle göra att man skulle blir noggrannare i annan lagstiftning med att ha ett tydligt barnrättsperspektiv - och att man skulle kunna hävda skyddet för barns mänskliga rättigheter i svensk domstol på ett starkare sätt.

Han har också framhållit att en lagstiftning skulle göra att man blev tvungen att ta in kunskapen om barns rättigheter i olika utbildningar i en betydligt större utsträckning än idag.

"Stora svårigheter"
Anita Linder, lagman vid Kammarrätten i Stockholm, är däremot en av de jurister som har varit kritisk till att göra konventionen direkt tillämplig som svensk lag.

Hon har varnat för att det "kan leda till stora svårigheter" att tillämpa konventionens skrivelser direkt hos myndigheter och domstolar. Detta bland annat för att lagen ska gälla på alla rättsområden men ingen vet riktigt hur det ska gå till och vid vilka tillfällen den ska tillämpas.

Hon har också sagt att detta många gånger handlar om politiska beslut som inte ska läggas över på domstolarna.

 

Se Veckans Juridik om förslaget att göra Barnkonventionen till svensk lag >>

 

 


  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt