Skip to content

Fuskande företag "snedvrider konkurrensen" - ska uteslutas från upphandlingar

Foto: Anders Wiklund/TT

Gör det enklare att utesluta "fuskande" företag från upphandlingsprocesser. Det anser Konkurrensverket i sitt remissvar på utredningen om "kvalificerad välfärdsbrottslighet".

 

"Eftersom de fuskande företagen snedvrider konkurrensen ligger det i Konkurrensverkets uppdrag att medverka i arbetet med att förebygga och förhindra bidragsbrott."

Det skriver verket i en kommentar till sitt remissvar på utredningen "Kvalificerad välfärdsbrottslighet – förebygga, förhindra, upptäcka och beivra".

Fusk och överutnyttjande
Flera av de exempel på fusk och överutnyttjande som utredningen tar upp rör företag som bedriver upphandlad verksamhet.

Utesluta från upphandlingar
Konkurrensverket vill därför se regler och rutiner "som gör det möjligt för upphandlande myndigheter att identifiera företag som ägs eller leds av personer som är dömda för bidragsbrott".

Detta skulle göra det enklare att utesluta fuskande företag från att delta i offentliga upphandlingar.

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt