Skip to content

"Förfärlig" bevisprövning i domstolarna gav rådmannen inspiration till boken Paraplyet

Svenska domare saknar tillräckliga färdigheter när det gäller bevisprövning. Det säger den pensio-nerade rådmannen Bo Severin som tog med sig några vänner på en rättegång - och därefter skrev den nyutkomna boken ”Paraplyet”.

Bo Severin har bland annat varit verksam som rådman under tjugo år i Norrköpings och Lunds tingsrätter.

Boken Paraplyet handlar om ett verkligt fall där en man står åtalad för att med sitt paraply på öppen gata ha misshandlat en kvinna.

Boken kom till efter att Bo Severin tog med sina vänner, bland annat en läkare, en virolog och en poet för att lyssna på en rättegång.

- Mina vänner blev ordentligt upprörda och har kraftfullt uppmanat mig att offentliggöra hur det kan gå till.

I Paraplyet får läsaren får följa med i hur ärendet hanteras av domstolsväsendet, polisen och kriminalvården. Genom hela processen diskuterar vännerna fallet och de har svårt att hålla tillbaka sina kritiska kommentarer. 

- Jag redovisar fallet i detalj. Trots att fallet är enkelt misslyckas domstolen i bevisprövningen. Det som är mest förfärligt är att Högsta Domstolen godkände tingsrättens och hovrättens hantering genom att vägra prövningstillstånd.

Varför anser du att det är förfärligt?

- Fem nämndemän och fem juristdomare godtar bilden av hur en tidigare ostraffad sextionioårig man med hjärtbesvär till fots jagar genom gatorna i Malmö för att hinna upp en cyklist och spöa henne med sitt paraply.

- Det vittnar inte om någon större förmåga till alternativa föreställningar. Men sådana förmågor är ju inte heller meriteringsgrund för domarjobb. 

I boken framförs att domare saknar tillräckliga färdigheter när det gäller bevisprövning, vad syftar du på då?

- Domarna borde i många fall ägna mer kraft åt analys av muntlig bevisning. Det har blivit vanligt att brottmål avgörs utan annat underlag än muntlig berättelse. Högsta domstolen har förklarat att det går att fälla en person för brott enbart på en målsägandes utsaga.

Vad tycker du om det?

- Det fordrar att juristdomare och nämndemän har avsevärd förmåga att med egna frågor tränga bakom ordfasaderna och till förståelse av den berättandes situation och bevekelsegrunder.

Hur skulle du vilja att svenska domare agerar?

- Först och främst måste de förbereda sig genom att själva kontrollera förundersökningen. Det är inte acceptabelt att man som nu går oförberedd in till förhandlingen. Då hinner man inte fatta mera än parternas väl förberedda teatermonologer och knappt det.

Vad är bevissvårigheterna i din bok Paraplyet?

- Det frågan kan jag inte svara på utan att i detalj beskriva innehållet i boken och det lämnar jag åt läsaren.

- Men jag kan säga att domarna inte har reflekterat över vilka olika förklaringar det kan finnas till en berättelse.

 

  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt