Skip to content

Får ångest av "mindre vardagliga påfrestningar" - 44-åring sjukpensioneras av kammarrätten

Foto: Henrik Montgomery/TT

Det faktum att den 44-årige mannen inte klarade av att fullfölja sin arbetsträning på grund av ångest och ADHD innebär att alla möjligheter får anses uttömda. Det konstaterar kammarrätten som därmed går emot både Försäkringskassan och förvaltningsrätten och beviljar mannen full sjukersättning - i vardagligt tal "sjukpension".

 

Den 44-årige mannen från Göteborg lider av ångest, depression och ADHD och har dessutom ont i ryggen till följd av ett diskbråck.

Försäkringskassans bedömning är att mannen inte har genomgått tillräcklig "arbetslivsrelaterad rehabilitering" för att man ska kunna bedöma hans framtida arbetsförmåga.

Samtliga åtgärder inte uttömda
Han har därför fått avslag på sin ansökan om sjukersättning - en statlig ersättning för personer under 65 år där bedömningen är att personerna aldrig kommer att kunna arbeta (i vardagligt tal "sjukpension").

Enligt Försäkringskassan skulle mannen, genom lämpliga arbetsuppgifter på ett skyddat arbete, eventuellt kunna återfå viss arbetsförmåga. Eftersom samtliga åtgärder därmed inte hade uttömda var han inte berättigad till sjukersättning.

Mannen pekade på att han inte har klarat av att arbeta med de arbetsuppgifter han redan hade fått i den arbetsträning som han hade genomgått –trots att arbetsträningen hade anpassats på alla sätt utifrån hans situation.

Fick ångest av cafégästerna
Mannen hade under en tid arbetstränat på ett café där han hade fått okomplicerade uppgifter som att koka kaffe och att lägga upp fikabröd. Han hade dock fått problem om det kom fler än en handfull gäster eller om det skedde förändringar i hans arbetsuppgifter eller i personalstyrkan.

Han hade också haft svårt att planera och "tänka om" ifall han skulle utföra någon ny uppgift och han hade över lag haft problem med att mentalt klara av att ta sig till arbetet.

Mannen åberopade dessutom intyg från både läkare och arbetsterapeut för att styrka sin oförmåga att arbeta.

Tappar snabbt motivationen
Mannen överklagade Försäkringskassans beslut till Förvaltningsrätten i Göteborg.

Förvaltningsrätten skrev i sin dom:

"X (mannen) har en depressiv problematik med svår ångest och panikångestattacker. Vid minsta motgång får han ångestpåslag och en stark känsla av meningslöshet. Han har diagnosticerats med ADHD samt diskbråck och har nedsatt koncentrationsförmåga, blir lätt uttröttad psykiskt och tappar snabbt motivationen." 

Förvaltningsrätten instämde dock i Försäkringskassans bedömning att inte samtliga möjligheter för mannen var uttömda och att han därför inte kunde beviljas sjukersättning i detta läge.

Mannen överklagade till Kammarrätten i Göteborg som nu gör en annan bedömning – nämligen att några ytterligare arbetsrelaterade åtgärder inte kan antas förbättra mannens utsikter till arbetsförmåga.

Vardagliga påfrestningar
Kammarrätten pekar på mannens vardagliga problem och skriver:

"Eftersom redan en sådan mindre vardaglig påfrestning som att planera och genomföra en kortare resa med kollektivtrafik medförde att X (mannen) inte kunde fullfölja arbetsträningen, finner kammarrätten att ytterligare arbetslivsinriktad rehabilitering inte kan bedömas leda till att han återfår någon arbetsförmåga."

Kammarrätten går därför på mannens linje och beslutar att han har rätt till full sjukersättning.

 

 

 

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt