Skip to content

EU:s dataskyddsförordning påverkar inte "sociala" myndigheter - men 18 lagar ändras ändå

Foto: Izabelle Nordfjell/TT och Christine Olsson/TT

Sociala myndighetsområden påverkas inte av EU:s nya dataskyddsförordning. Det konstaterar Socialdataskyddsutredningen i sitt betänkande som lämnats över till regeringen.

 

Anpassningen av det svenska dataskyddet för känsliga personuppgifter fortsätter i Sverige. EU:s nya dataskyddsförordning träder ikraft redan nästa vår och mycket ska vara på plats till dess.

Socialdataskyddsutredningens betänkande omfattar de myndigheter som sorterar under Socialdepartementet - bland annat Försäkringskassan, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Pensionsmyndigheten samt Läkemedelsverket.

Ändringar i 18 lagar
Utredningen har sett över de så kallade registerförfattningarna inom Socialdepartementets verksamhetsområde och föreslår ändringar i 18 lagar och 17 förordningar. Ändringarna är huvudsakligen "av författningsteknisk karaktär".

Inskränker inte
Men utredningen konstaterar att möjligheterna för myndigheter att behandla personuppgifter med stöd av en så kallad "intresseavvägning" minskar genom den nya dataskyddsförordningen.

Utredningen skriver samtidigt att man "inte bedömer att förslagen inskränker nuvarande möjligheter att behandla personuppgifter".

Nödvändig skyddsåtgärd
Det enda man påtalar är att det är "nödvändigt" att införa en så kallad "skyddsåtgärd" i läkemedelsförordningen. Detta eftersom man anser att läkemedelsförordningen inte "lever upp till" det nya kravet på att det ska finnas bestämmelser om "lämpliga skyddsåtgärder" i den nationella lagstiftningen. 

Utredningens förslag kommer nu att beredas i regeringskansliet och skickas på remiss.

EU:s dataskyddsförordning blir tillämplig i Sverige den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt