Skip to content

Efter kommunernas kritik - så ska fler få bygga strandnära för att rädda landsbygden

Foto: Hasse Holmberg/TT

Strandnära bostadbyggande ska bli enklare. Efter kritiken från bland annat kommunerna föreslår nu Naturvårdsverket lättnader för landsbygden för att kunna behålla "värden" som till exempel samhälls-service.

 

Naturvårdsverkets förslag som har redovisats till regeringen ska underlättar landsbygdsutveckling och bostadsbyggande i attraktiva lägen utanför storstadsområden.

Verket redovisar nu flera regeländringar som man anser är en "bra avvägning" mellan att ge större möjligheter till byggande och att upprätthålla syftet med strandskyddet - att inte påverka natur och friluftsliv negativt.

Flexiblare bedömningar
Ändringarna innebär att det blir flexiblare vad som kan vara ett så kallat LIS-område, det vill säga ett landsbygdsområde med strandnära läge.

Dagens regler säger att ett LIS-område ska ha en ”begränsad omfattning” men Naturvårdsverket anser att områdena ska avgränsas "utifrån syftet med strandskyddet".

Det skulle kunna göra att områdena rent geografiskt kan bli större.

Skärpt restriktivitet för tätort
Nuvarande restriktivitet som gäller för att tillämpa LIS-reglerna i eller i närheten av tätorter ska enligt förslget specificeras till att gälla för ”större tätorter”. För övriga tätorter tillämpas bara de vanliga LIS-reglerna.

Förändringarna breddar även vad som kan vara särskilda skäl för en dispens genom att även ”upprätthålla landsbygdsutveckling” kan vara ett särskilt skäl. Idag får enbart "landsbygdsutveckling" beaktas som ett särskilt skäl.

"Kunna behålla värden"
Naturvårdsverket pekar på att det i många områden inte handlar om tillväxt utan om att "kunna behålla de värden, till exempel samhällsservice, som finns på orten".

LIS-reglerna har funnits sedan 2009 och innebär att kommunerna i sin översiktsplan kan peka ut områden som de bedömer lämpliga för landsbygdsutveckling. Inom LIS-områden gäller lättnader i strandskyddet. Succesivt används LIS-reglerna också allt mer för att bevilja strandskyddsdispenser.

Hårt kritiserade regler
Många kommuner har varit kritiska till strandskyddet och hävdat att det hindrar deras handlingsutrymme vid nybyggnationer. Lantbrukarnas riksförbund har hävdat att det även drabbar enskilda lantbrukare. 

LIS har också fått kritik för att vara oklart och rättsosäkert eftersom den så kallade enkelheten med reglerna bara existerar på papper.

Många kritiker anser också att strandskyddet en krånglig och en onödig inskränkning av äganderätten.

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt