Skip to content

"Det är en myt att vi jagar 'spontandans' på krogen - vi kontrollerar att ordningslagen följs"

DEBATT - av Pär Carlsson, bitr. lokalpolisområdeschef, Norrmalm, Stockholm och Henrik Ahlström, kommunpolis med ansvar för att förebygga våld i offentlig miljö

 

Regelbundet återkommer debatten om polisens påstådda ingripanden mot ”spontandans” inne på restauranger.

Att en gäst spontant ställer sig upp på en restaurang och vickar på höfterna är förstås inte kriminaliserat. Det är dock inte ovanligt att krögare som konfronteras med att anordna en offentlig danstillställning utan tillstånd påstår att dansen uppstått spontant, även om de har byggt ett dansgolv, monterat ljud- och ljusanläggning och hyrt in DJ.

I ordningslagen (1993:1617) regleras att anordnandet av en offentlig danstillställning är tillståndspliktigt.

Anordnaren, i vanliga fall krögaren eller någon som denne har kontrakterat, är alltså skyldig att ansöka om tillstånd hos Polismyndigheten för den offentliga tillställning man vill genomföra.

Polismyndigheten lägger ner mycket stora resurser på att ingripa mot våld i anslutning till krogar. Enbart inom Lokalpolisområde Norrmalm i Stockholm (som bland annat innefattar hela Stureplansområdet) har vi årligen att hantera tusentals våldsbrott i offentlig miljö, de flesta av dem med anknytning till nöjeslivet på krogar, nattklubbar och andra event.

Polismyndighetens möjlighet att lägga villkor för säkerhet och riskhantering på nattklubbar och restauranger som anordnar offentliga danstillställningar är ett viktigt verktyg som används för att skapa en så säker miljö som möjligt för gästerna.

De arrangörer som missköter sitt säkerhetsarbete kan få hårdare villkor eller avslag på sina ansökningar. De arrangörer som tar sitt säkerhetsarbete på allvar och gör ett gott arbete kan få mer generösa villkor.

Ordningslagens krav på tillstånd är ett komplement till kommunens serveringstillstånd som endast villkorar verksamhet kring själva alkoholserveringen.

Dessutom är det långt ifrån alla offentliga danstillställningar som har ett serveringstillstånd.

Nuvarande lagstiftning fungerar därför också som ett verktyg för att angripa svartklubbar (som, av naturliga skäl, sällan söker tillstånd för någon del av sin verksamhet överhuvudtaget).

Ordningslagens utformning står möjligen inför en del förändringar. Justitiedepartementet har en tid arbetat med förändringsförslag där tillståndet bredare kan komma att kopplas till bedömda risker för brott och ordningsstörningar i krogmiljön överhuvudtaget. Snarare än att tillståndsfrågan ska utgå specifikt från anordnandet av en danstillställning.

Med både möjliga kommande förändringar i åtanke, och med den nuvarande lagen som arbetsverktyg, är det i vilket fall alltså ingenting märkligt att poliser kontrollerar att gällande rätt enligt ordningslagen efterföljs. Det gör vi för att förebygga våld och ordningsstörningar.

Polismyndigheten rapporterar inte spontandans. Det som rapporteras är när krogägare genomför danstillställningar utan att ha tillstånd för det.

Att myten om att polisen lägger resurser på att jaga spontandans blivit ett återkommande fenomen i debatten och medias rapportering är olyckligt.

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

24 comments

Såklart ska lagar och förordningar följas. Kritiken mot polisen riktar sig till vad som prioriteras.
Att läsa att det inte finns resurser att utreda mord, allvarliga sexbrott m.m. samtidigt som man kan läsa om att restaurangägare eller bilister som kör 5km i timmen for fort, blir bötfällda är trams.
Att prioritera enkla ofarliga jobb är det sanktionerat av ledningen eller är det spontant från resp. polisman?

Det är nästan som att man har olika avdelningar och ansvarsområden. Skitkonstigt.

Om det vore en myt, varför klagar då krögare, festanordnare och gäster på danstillståndskravet år efter år? Polisen hänvisar i sammanhanget ofta till sitt arbete med att förebygga våld eller droger. Det finns gott om lagar mot våld, vapen, hot, droger, drogpåverkan, berusning, störande av ordning, sexuella trakasserier osv som polisen kan utöva när problem finnes. Syftet med danstillståndet är att förse polisen med en gummiparagraf att ta till när inget problem egentligen föreligger, men man ändå inte gillar det man ser (spelas det techno eller hiphop i lokalen..?). Danstillståndslagen är en bisarr morallag som inte hör hemma i ett demokratiskt samhälle. Jag blev misshandlad en gång (grovt med bruten näsa mm), av en för mig okänd gärningsman. Jag gjorde polisanmälan och gav polisen namn och telefonnummer till flera vittnen. Efter en vecka kommer ett brev där man meddelar att utredningen är nedlagd i brist på bevis, utan att något av mina vittnen kontaktats. En annan gång ordnade jag en fest i en lokal, alkoholtillstånd fanns, inget våld eller droger förekom. Den stängde polisen polisen ner med hänvisning till att danstillstånd saknades, trots att inget störande av ordning förekom (då hade man ju kunnat hänvisa till detta). Visst hade jag gjort fel som inte skickat in rätt blankett med tillhörande saftig avgift. Men vem är polisen till för? I det första fallet fanns allvarliga problem för mig som medborgare, men inte ett finger lyftes från polisens sida. I det andra fallet fanns inga problem för någon medborgare, men polisen skapade dem. Det viktigaste verkar vara att bättra på sin usla statistik med minsta möjliga arbetsinsats, inte att faktiskt hjälpa någon.

Jag brukar kalla Sverige för den enda överlevande sovjetstaten. Jag upplevde personligen både Sovjet och Östtyskland, och förtrycket i Sverige är otroligt mycket svårare än dessa forna kommuniststater. Jag bor sedan länge i Kina, här dansar folk varje kväll på torget i alla städer och byar, inga tillstånd, inga myndigheter, ingen polis.

Sen gör man en sökning på t. ex "beijing disco fire" och fattar av den otäcka läsningen varför vi har tillsynsmyndigheter och tillstånd och varför det är en bra idé att SBA riktlinjer följs.

Svårt att se vad det överhuvud taget har med saken att göra. Hade folk sovit i lokalen hade det varit samma sak. Dessutom hade den lokalen just tillstånd av en tillsynsmyndighet. Vad har det med spontandans alls att göra. Just i Kina spontandansar man i alla byar på alla torg var kväll, inga tillstånd behövs, och jag har aldrig hört talas om att något torg har brunnit ner. Kankse du menar att dansen orsakade elden. Jag tvivlar.

May be this law is also going with " World's Strangest Law"
Ex:You need a painting license and government permission to repaint your house in Sweden. If you fail to do that, you could be penalized.

A permit. You're talking about a permit which is also needed in most of the US states and also in the UK for example. You might want to try again...

When it comes to regulation and forbidden activities, Sweden take the world lead. Every swede wake up in the morning wondering what he is not allowed to do today, and live worried through the day for that knock on the door by Big Brother when he may have forgotten to OBEY, yeat another rule. As a suggestion, make everything illegal, and make laws for what is allowed. It is much easier to remember.

This is a myth that often people that have not been in contact with authorities in other countries promulgate.

Not at all true. There is a law, the law requires a permit specifically for allowing people to dance. This applies wether you are running a permanent establishment or organizing a one-off party. It applies even if there is no alcohol sold or consumed. If you don't have this permit, the police have just cause to close your event down if people are dancing. If noone is dancing they don't have a cause. And they do excercise this and frequently shut down parties. There is no such law or permit in the US, UK or any other countries to my knowldege. Certainly not any democratic countries. SO why don't people just apply for this permit? Because there is a hefty fee for applying which you don't get back even if permit is denied (which it often is), there is a (purposedly?) long administration time among other things.. It doesn't matter if this law helps the police, the whole concept of requiring a permit for dancing is just WRONG, it's like something out of Saudi Arabia..

Detta är typisk de ordlekar svenska myndigheter ständigt ägnar sig åt. Naturligtvis, polisen jagar inte ”'spontandans' på krogen”, allt man gör är att ”kontrollerar att ordningslagen följs” (genom att jaga spontandans på krogen). Det är otroligt att detta får fortgå.

Ja men läs vad poliserna skriver! De MÅSTE lägga stora resurser på krogrelaterat våld kring Stureplan! och krögare som inte sköter sig. Krögarna som struntar i reglerna går sedan ut och snyftar i massmedia. Polisen kan ju inte gärna låta folk misshandla människor utan att ingripa. Om krögare tog sitt ansvar och inte serverade så mycket akohol och höll ordning på sina tillstånd skulle polisen kunna lägga resurser just på annat! Ja och att kommunen som beviljar tillstånd och ska sköta tillsynen gör sitt jobb - ja då skulle polisen kunna lägga sina resurser på annat.

Dans och spontandans är väl ändå inte samma sak som våld.

Ditt resonemang är lika ologiskt som polisernas ovan. Självklart måste polisen ingripa mot våld och kriminalitet. Det finns ju lagar mot våld, hot, vapen, droger, olaglig alkoholförsäljning, drogpåverkan, berusning, skattefusk, svartjobb, osv osv. Så om våld eller någon annan brottslighet påträffas är det ju bara att ingripa och åberopa aktuell lag i sammanhanget. Vad har dans med saken att göra, och varför skulle ett danstillstånd hjälpa mot våld?

Du blandar bort korten. Det är en fråga om resurser. Genom att använda resurser för att övervaka spontandans och kalla det för övervakning av ordningen flyttas resurser från från våldet till att förhindra folk att roa sig. Polisen sysslar alltså med ordnings övervakning av spontandans och låter våldet få fritt spelrum. Det är bara att läsa tidningarna.

Missade du helt sammanhanget som anges ovan mellan dans->disco->alkohol->våld? Eller underkänner du sammanhanget och låtsas som att det inte finns? Dina kommentarer verkar mer eller mindre medvetet naiva.

Att det finns ett samband mellan alkohol och våld är känt sedan länge. Det krävs tillstånd för att servera alkohol som är förbundet med en massa krav på krögaren. Tror du på allvar att utöver detta så orsakar dans direkt eller indirekt ytterligare våld? Att det blir mer våld på ett ställe om folk dricker och dansar, än om de bara dricker? Polisen argumenterar tämligen ihåligt och utan logik, synd att du Daniel mfl inte ser det. Polisen vill ju ha alla verktyg de kan för att förhindra all form av festverksamhet, eftersom det gör livet lättare för dem. Det betyder inte att det är rätt. Krävdes det tillstånd för att servera gäster i gymnastikskor skulle de jubla och inte ha några problem att formulera en tom argumentation för detta. Kanske skulle det t.o.m minska våldet tillfälligt om man krävde tillstånd för gympaskor på krogen. Men vem är till för vem?

Se artikel i SvD debatt publ. för nån timme sedan "Brott mot mänskliga rättigheter att inte utreda våldtäkter". Något för polisorganisationen att fundera på kanske...:(

Polisen har kanske för mycket att göra med att övervaka ordningen, alltså spontandans, kan det vara så att spontandans anses ett värre brott mot mänskligheten?

Håller med, men hos svenska polisen och politiker är kanske spontandans ett mer allvarligt brott mot mänskliga rättigheter.

Men är det någon som på allvar tvivlar på att man förbygger väldigt mycket vålds- och sexualbrott genom att se till att krögare sköter sig?

Nej det är ingen som tvivlar på det. Men kravet på danstillstånd drabbar inte bara krögare som missköter sig utan alla som vill ordna en fest med dans, eller bara dans, i hela Sverige. Jag vet detta av egen erfarenhet. Om en krögare sköter sig eller missköter sig har ju ingenting att göra med om det förekommer dans eller inte. Behövs det bättre medel att ta itu med krögare som missköter sig så får man väl skärpa andra lagar, eller kanske skulle det tom räcka med att arbeta lite mer kompetent. Polisen älskar alla former av gummiparagrafer som kan tillämpas lite när som helst när det passar en, på samma sätt som en dörrvakt älskar att kunna ta till "du är för full" mot en mörkhyad som inte druckit en droppe. Det är inte värdigt en rättstat eller en demokrati.

Sverige behöver mer demokrati inte mindre. Detta uppnås bara genom att folket tillåts deltaga i beslutsfattandet i större utsträckning. På så sätt uppnås sannolikt större acceptans för de beslut som fattas. Rösta vart fjärde år och ge generalfullmakt till politikerna för 4 år framåt håller inte i den värld vi har idag. Se bara hur det ser ut politiskt!
Ska demokratin som vi känner den överleva så måste den fungera bättre än idag.
Så är det bara. :(