Skip to content

"Det är en myt att vi jagar 'spontandans' på krogen - vi kontrollerar att ordningslagen följs"

DEBATT - av Pär Carlsson, bitr. lokalpolisområdeschef, Norrmalm, Stockholm och Henrik Ahlström, kommunpolis med ansvar för att förebygga våld i offentlig miljö

 

Regelbundet återkommer debatten om polisens påstådda ingripanden mot ”spontandans” inne på restauranger.

Att en gäst spontant ställer sig upp på en restaurang och vickar på höfterna är förstås inte kriminaliserat. Det är dock inte ovanligt att krögare som konfronteras med att anordna en offentlig danstillställning utan tillstånd påstår att dansen uppstått spontant, även om de har byggt ett dansgolv, monterat ljud- och ljusanläggning och hyrt in DJ.

I ordningslagen (1993:1617) regleras att anordnandet av en offentlig danstillställning är tillståndspliktigt.

Anordnaren, i vanliga fall krögaren eller någon som denne har kontrakterat, är alltså skyldig att ansöka om tillstånd hos Polismyndigheten för den offentliga tillställning man vill genomföra.

Polismyndigheten lägger ner mycket stora resurser på att ingripa mot våld i anslutning till krogar. Enbart inom Lokalpolisområde Norrmalm i Stockholm (som bland annat innefattar hela Stureplansområdet) har vi årligen att hantera tusentals våldsbrott i offentlig miljö, de flesta av dem med anknytning till nöjeslivet på krogar, nattklubbar och andra event.

Polismyndighetens möjlighet att lägga villkor för säkerhet och riskhantering på nattklubbar och restauranger som anordnar offentliga danstillställningar är ett viktigt verktyg som används för att skapa en så säker miljö som möjligt för gästerna.

De arrangörer som missköter sitt säkerhetsarbete kan få hårdare villkor eller avslag på sina ansökningar. De arrangörer som tar sitt säkerhetsarbete på allvar och gör ett gott arbete kan få mer generösa villkor.

Ordningslagens krav på tillstånd är ett komplement till kommunens serveringstillstånd som endast villkorar verksamhet kring själva alkoholserveringen.

Dessutom är det långt ifrån alla offentliga danstillställningar som har ett serveringstillstånd.

Nuvarande lagstiftning fungerar därför också som ett verktyg för att angripa svartklubbar (som, av naturliga skäl, sällan söker tillstånd för någon del av sin verksamhet överhuvudtaget).

Ordningslagens utformning står möjligen inför en del förändringar. Justitiedepartementet har en tid arbetat med förändringsförslag där tillståndet bredare kan komma att kopplas till bedömda risker för brott och ordningsstörningar i krogmiljön överhuvudtaget. Snarare än att tillståndsfrågan ska utgå specifikt från anordnandet av en danstillställning.

Med både möjliga kommande förändringar i åtanke, och med den nuvarande lagen som arbetsverktyg, är det i vilket fall alltså ingenting märkligt att poliser kontrollerar att gällande rätt enligt ordningslagen efterföljs. Det gör vi för att förebygga våld och ordningsstörningar.

Polismyndigheten rapporterar inte spontandans. Det som rapporteras är när krogägare genomför danstillställningar utan att ha tillstånd för det.

Att myten om att polisen lägger resurser på att jaga spontandans blivit ett återkommande fenomen i debatten och medias rapportering är olyckligt.

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt