Skip to content

Dataintrång och "självutbildning" kriminaliseras som terrorism - nytt lagförslag

Utredaren tillika rättschefen Lars Werkström och justitieminister Morgan Johansson (S).

Terrorresor ska kriminaliseras - även till länder där man är medborgare. Även dataintrång ska kunna betraktas som terroristbrott. Det föreslår regering-ens utredare tillika Åklagarmyndighetens rättschef Lars Werkström i sitt förslag till ny terror-lagstiftning.

 

Lars Werkström uppdrag har varit att se över hur svensk lag ska anpassas till EU:s nya terrorismdirektiv. 

I dag kan en person med dubbelt medborgarskap göra en terroristresa till sitt andra hemland utan att det är straffbart. Det vill regeringens utredare ändra på. 

Självutbildning
Utredaren föreslår dessutom att straffbestämmelsen om inhämtande och mottagande av utbildning förtydligas och att lagen utvidgas genom att ett särskilt straffansvar för "självutbildning" införs.

Detta ska gälla den som hämtar in eller tar emot instruktioner med avsikt att använda dem för att begå eller på annat sätt medverka till särskilt allvarlig brottslighet.

"Finns ett utrymme som behöver täppas till"
Lars Werkström säger att förslaget innebär en utökning av vad som idag räknas som terroristbrott.

- Vi konstaterar att det finns ett utrymme i den svenska lagstiftningen som vi behöver täppa till.

Han föreslår att även dataintrång i syfte att nå en terroreffekt ska räknas som terroristbrott och befattning av vissa typer av vapen och ämnen, som radioaktiva ämnen.

- Även smuggling av de här substanserna, eller hot om att begå de här gärningarna ska kunna räknas som terroristbrott, säger Lars Werkström.

Lyfter fram grovt dataintrång
Justitieminister Morgan Johansson lyfter särskilt fram den delen av utredningen som handlar om dataintrång.

- Vi kan nog räkna med att terrorister också kommer att vilja använda sig av de metoderna för att lamslå samhället, då känns det helt rätt att täcka in även detta.

Regeringens förhoppning är att lagen ska kunna träda i kraft den 1 september nästa år.

 

 

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt