Skip to content

Björn Hurtig startar egen youtubekanal - vill göra juridiken begriplig för allmänheten

Advokaten Björn Hurtig är van vid media - nu startar han en egen youtubekanal. Foto: Leif R Jansson/TT

Brottmålsadvokaten Björn Hurtig lanserat en åsiktsvlogg - alltså en blogg i videoformat på youtube. "Jag vill dela med mig av min vardag och syn på rättsväsendet", säger han till Dagens Juridik. 

 

Ett första avsnitt av åsiktsvloggen finns nu ute och Björn Hurtig säger att han vill ge sina tittare en inblick i den vardag han som försvarsadvokat lever i.

- Advokatyrket är inte bara ett jobb - det är en livsstil. Jag vill dela med mig av min vardag och ge den som tittar min syn på frågor som rör juridik och rättsväsendet.

Göra allmänheten till god konsument
Björn Hurtig vill göra allmänheten till en "god konsument" och upplysa tittaren om saker som han tycker är viktigt att lyfta fram. En sådan sak är vikten av att välja rätt advokat när man är misstänkt för brott. 

- Är man misstänkt för ett brott ska man ha en advokat som är specialiserad på brottmål och processrätt - inte någon som drygar ut lönen genom att ta på sig enskilda förordnanden från domstolar. Vikten av detta kan inte nog understrykas. 

Begripliggöra svåra frågor
Åsiktsvloggens kommande ämnen är många och förhoppningen är, enligt Björn Hurtig, att göra juridiska frågor begripliga även för den som saknar juridisk bakgrund. 

- Jag kommer i de kommande avsnitten att ta upp bland annat hur jag ser på bevisvärderingen i sexualmål och frågan om livstidsstraff. 

Nya avsnitt kommer att publiceras med jämna mellanrum på Björn Hurtigs youtubekanal.

 

Följ Björn Hurtigs youtubekanal här.

 

 

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

2 comments

Kul! Alltid roligt med jurister som bloggar. Hoppas han fortsätter med det.

En annan bra blogg är https://juridikbloggen.wordpress.com/

Avseende i kommande vloggavsnitt, hur advokat Björn Hurtig ser på bevisvärdering ställs här några frågor som möjligen advokaten kan tänka sig att svara på?
Efter att via internet tagit del av TV program med en medverkande Göteborgsadvokat som verkade ha starkt rättspatos konsulterades denne avseende ett justitiemord innehållande, av göteborgsåklagare benämnda Mä med vittnen totalt okända för tilltalad, de är aldrig heller hörda om tilltalad person och tilltalad är inte heller förhörd!

Åklagaren vägrade tala om namnen på i medierna benämnda förhörsledarna men deras publicerade grovt kränkande fasansfulla osanningar om tilltalad utgjorde att deras namn avslöjades och i telefonkontakt med dem, med fråga vem de okända MÄ med vittnen är och vad åtalet bestod vägrade de svara och vid begäran att i varje fall få medverka i ett telefonförhör svarade de var för sig kommande fem år: Vi följer bara åklagarens order spm är att inte förhöra och inte berätta någonting så ring honom, sedan lade de på luren - Inspelat.

I telefonkontakt med åklagaren med samma begäran svarade han kommande fem år, varav en vecka innan skenrättegång sista citat: Jag har sagt det och säger det ingen att jag följer bara överåklagaren och RÅ överåklagarens order, så försök inte för jag berättar ingenting men det berättar jag i förhandlingssalen - Inspelat.
Dag ett i skenrättegång vägrade två av fyra för tilltalad totalt okända Mä att medverka och då begärde och beviljades åklagaren att få omvandla en åhörare till Mä som reste sig upp och satte sig bredvid åklagaren och domaren frågade efter namn, personnummer och mannen svarade, men på fråga vad åtalsrubricering är svar "det har jag ingen aning om så fråga åklagaren och på domarens fråga "du vet väl vem tilltalad är" svara mannen nej det vet jag inte, men det gör väl åklagare - Inspelat av observatör.

Benämnda vittnena svor ed, sade att de inte hade en aning om vem tilltalad är men på begäran av åklagaren, förhörsledarna och en journalist anonyma medverkat i medierna senaste fyra år och gett sken av att de kände nu tilltalad men att de aldrig tidigare ens sett denne och nu vägrade de att under ed begå mened - inspelat av både domstolen och av observatör
Skenrättegången bevakades av den journalist som med grav mytomani i uppsåtligt inte existerande händelseberättelse var besudlad åklagare med FU team behjälplig att i av dem misslyckade mutförsök så ock inför benämnd försvarare, publicerade nu diametralt motsatsen till vad som vittnades i mediastämplat skenrättegång, innehållande så omfattande rättegångsfel att de facto för åklagaren med en polis och domaren har enda straffskala, fängelse

En par dagar innan arrangerad 100% falsk rättegång publicerade den som synes grava mytomanem journalist Maria B dessutom en artikel med bild på en rättspsykiatriker och lydande "den tilltalades psykiatriker läkare ,,,,,,, men tilltalad har naturligtvis aldrig haft att göra med psykiatrin och efter skenrättegången utfärdade den (i så ock Dagens Juridik omskrivna åklagarvänlig domare" Dom innehåller diametralt motsatsen till vittnat i domstolen och i (erkända) uppsåtligt vilseledande vokabulärer manipulerades allmänheten med att i medierna för falskt tilltalad okända "psykiatrikerfigur med teams rättsintyg visar att,,,,, men tilltalad har aldrig talat med denna figur eller namngivet team heller, som avseende de sistnämnda dessutom visat sig, inte ens existerar!

Falsk Dom ett är om-förfalskad i domstolen flera gånger beroende på vilken myndighet och JO, JK, RÅ och privatpersoner Domstolen sänt till och vid femte framtagna förfalskningen konsulterades en Göteborgsadvokat och vid av denne bestämt möte överlämnades av en tjänsteman i Hovrätten ännu en till funnen förfalskad Dom med av denne medsänt visitkort med tjänsteställning, namn och telefonnummer om eventuell kontakt med honom var av intresse.
Göteborgsadvokaten skulle lämna besked inom en vecka om denne åtog sig att medverka till av den drabbade egna kostnader oavsett storlek ges upprättelse men kommande månader, en gång i månaden kontaktades advokatkontoret vars personal svarade ”advokaten återkommer” för att efter flera månader i opassande vokabulär svara att han för flera månader sedan valt att inte åta sig uppdraget och de lämnade bevismaterialen skulle återsändas, vilket inte skett.

De ”nya falska uppgifterna i ännu en om-förfalskad Dom” använts dessutom till att å det grövsta grovt kränka och förtala justitiemördad via så ock Dagens Juridik debattfält.

Oavsett juridisk insikt finns ärenden man inte klarar och av intresse är vad advokat Björn Hurtig anser om ovan redovisad fakta och fråga är om du håller med om att advokatyrket som ”livsstil” och ”vikten av att välja rätt advokat” klingar vackert ty många advokater åtar sig inte uppdrag om inte mediaintresse finns som gör att de exponeras positivt, vilket inte ett av alla till dags dato fastställda medianstiftade justitiemord har och per automatik moment 22 utgör att missriktad advokatkollegialitet inträderm vilket undertecknad med team anser, inte nog kan understrykas.

Oavsett om du advokat Björn Hurtig här i Dagens Juridik inte replikerar så önskar vi dig varmt lycka till med din vlogg och om du i din yrkesroll advokat har mött någon liknande av ovan redovisade i staten chefsbedragare ges garantier att om du berättar om dem på din vlogg, kommer allmänheten att sitta som klistrade, du kommer att toppa likelistorna och uppgraderas till Världskändisadvokat.
MVH och Varmt lycka till/ Thérèse Angélique med ProBono Team.