Skip to content

"Arresteringsorder" är inte häktning - HD river upp tingsrättens beslut i mål om utvisning

Tingsrätten slog fast att den man som begärts utlämnad var häktad för mordförsök i sitt hemland Kosovo. Mannens advokat protesterade och hävdade att det handlade om en "arresterings-order". Högsta domstolen går nu på advokatens linje och slår fast att det inte handlar om någon häktning.

 

Justitiedepartementet i Kosovo har begärt den 31-årige mannen utlämnad för mordförsök 2009.

Den svenska åklagaren hävdade i tingsrätten att mannen skulle ha skottskadat en annan man – någonting som skulle bottna i en familjefejd. I samband med skjutningen skulle offret även ha misshandlats med tillhyggen av flera andra personer.

Efterlyst i Kosovo
Åklagaren konstaterade att mannen har varit efterlyst i Kosovo sedan januari 2012 och att han är föremål för en "order for arrest", enligt den svenska åklagaren ett häktningsbeslut. 

Enligt åklagaren var mannen bunden till brottsplatsen genom bland annat utpekande från brottsoffret och en annan man.

Mannens advokat konstaterade att det saknades teknisk utredning om brottet. De vittnen som finns hade inte hört något skott och hade heller inte kunnat lämna något signalement på gärningsmannen.

"Arresteringsorder"
Medicinsk utredning saknades också och offrets utpekande hade inte gjorts på ett rättssäkert sätt.

Advokatens uppfattning om den påstådda häktningen redovisades i tingsrättens beslut:

"Det framgår inte klart av underlaget från Kosovo att det meddelats något häktningsbeslut. I de till svenska översatta handlingarna talas om 'arresteringsorder'. I ett av besluten från Kosovo nämns att det finns 'grounded suspicion', dvs. skälig misstanke och inte sannolika skäl." 

Tingsrätten skrev dock i sitt beslut:

"Myndigheterna i Kosovo har häktat X (den misstänkte) såsom på sannolika skäl misstänkt för försök till mord enligt den kosovanska strafflagen. Den påstådda brottsligheten motsvarar försök till mord enligt svensk straffätt. Mot bakgrund av den utredning som presenterats i målet finner tingsrätten att det föreligger sannolika skäl för att X har begått den påstådda gärningen. 

Inte grundad på häktning
Mannen överklagade beslutet direkt till Högsta domstolen som nu river upp tingsrättens beslut.

HD skriver:

"Den framställan om utlämning som gjorts från Republiken Kosovo kan på föreliggande utredning inte anses grundad på ett beslut om häktning eller ett beslut med samma verkan."

HD slår därför fast att det saknas förutsättningar för häktning i utlämningsärendet.

Mannen är dock häktad misstänkt för brott som han ska ha begått i Sverige och han ska därför kvarbli i häkte.

 

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt