Skip to content

Anmälningarna om våldtäkt ökade på årets festivaler - sexuella ofredanden minskade

Foto: Pontus Lundahl/TT

Antalet anmälda våldtäkter ökade medan sexuella ofredanden minskade på sommarens festivaler. Det visar en granskning av 31 festivaler som SR har genomfört.

 

 Enligt Sveriges Radios granskning har antalet anmälningarna om våldtäkt har ökat från 14 till 20 stycken sedan förra året.

Under Bråvallafestivalen i Norrköping minskade antalet våldtäktsanmälningar till fyra stycken i år, vilket är en mindre än vad som rapporterades förra året.

"Ändrad attityd"
Trots det hade festivalen flest anmälda våldtäkter av de 31 festivaler som SR har granskat.

Thomas Agnevik,  polisens presstalesperson i Region öst, tror att de ökade anmälningarna kan bero på en ändrad attityd.

- Nu tror jag att många känner att det här är inte okej och att man kan få upprättelse och hjälp om man går till polisen, säger han till Sveriges Radio.

Antalet anmälningar om sexuella ofredanden minskade under samma festivaler till 153 fall i år jämfört med 225 förra året.

Kameraövervakning
Thomas Agnevik tror att större satsningar på ökad trygghet är ett av recepten för minskat antal våldtäkter och sexuella ofredanden. Han lyfter särskilt fram kameraövervakning.

- Kameraövervakning framför de stora scenerna tror jag skulle ha en effekt och att många skulle tänka "Här är det inte så smart att begå brott”.

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

13 comments

Anmälningarna kommer att öka och fortsätta att öka ännu mer i och med de konstanta nya lagstiftningarna. Att anmälningarna har ökat innebär däremot dock inte att antalet fler brott på riktigt har ökat. Det är anmälningsbenägenheten och massmedia som har satt fart i att anmäla, oavsett huruvida personen i fråga verkligen blivit utsatt för brott i lagens mening. Det innebär alltså inte att fler brott verkligen har begåtts. Däremot kommer andelen och klyftan av medvetet eller omedvetet falska anmälningar bli större och större. En statistik som det däremot aldrig talas om, det vill säga hur stor den är av alla nedläggningar eller ogillande åtal. Thomas Agnevik påstår att kamerorna skulle få folk att tänka att här är det inte smart att begå brott? Det kanske snarare är så att kvinnorna kommer att tänka att här är det inte så smart att göra en falsk anmälan ifall de har sex, även fast det finns de kvinnor som trots inspelningar som bevisat frivilligheten ändå utfört falska anmälningar! Alla mynt har 2 sidor!

@ All logik saknas i påståendet: Antalet anmälda våldtäkter har ökat men sexuella ofredanden har minskat på sommarens festivaler", ty våldtäkter föregås alltid av sexuella ofredanden.

De facto visar Sveriges Radio granskning vars granskare synes valt att tolka det politiskt korrekt, för ostridigt faktum är att antalet våldtäkter är lika stort i antal som sexuella ofredanden, ty våldtäkterna har alltid börjat med sexuellt ofredande.

Tillika avser polisens presstalesperson i Region öst politiskt korrekta uttalande "att de ökade anmälningarna kan bero på att man kan få upprättelse och hjälp om man går till polisen"!
Region öst bör offentligt redovisa uppklarningsprocent avseende anmälda sexuella ofredanden oavsett om det stannar därvid eller övergått till våldtäkter.

Förhoppningsvis urskiljer de sig prioriteringsmässigt gentemot polisen i väst ty de utreder inte våldtäkt avseende en 12 årig flicka som pekat ut våldtäktsmannen och ledaren för polisens grupp som utreder brott mot barn motiverar det i ljudupptagning lydande: "Vi har så många sådana här ärenden så vi hinner ens utreda våldtäkter mot treåringar!

Läs mer här: https://nyheteridag.se/polisen-utreder-inte-valdtakt-mot-12-arig-flicka-...
Mvh/Thérèse Angélique med ProBono Team.

Thérèse Angélique, ja frågan är hur dom ska ha tid att utreda där brottet begåtts mot barn och på riktigt, om polis, åklagare och domstolar istället skall leka datten med vuxna män och kvinnor i deras normala sexakter i en hög av andra anmälningar, i de så otroligt många fall man kunnat läsa om senaste tiden.

@Paradox.
Är på väg ombord på en flight men försöker hinna med ett svar.

Min personliga uppfattning är att det politiska beslutet att poliser, åklagare som inte synes ha ett eget liv, i varje fall inte på sexfronten på grund av verklighetsfrånvända åsikter avseende sex är utvalda att handha utredningar misstanke sexuella brott, är ur samhällssynpunkt och rättsaspekt lindrigt sagt, ogenomtänkt.

I Sverige är så ock jurister politikernas verktyg och de poliser, åklagare med dessa som synes manshatande kvinnliga jurister håller räfst och rättarting i medierna med hänvisning till sin roll målsägandebiträde i total avsaknad av objektivitet avslutas dessutom med i Sverige kvinnodomstolsbesättningar som inte behövs, ty den misstänkte sexförövaren är oavsett bevis på motsatsen redan obönhörligen oskyldig dömd i trycksvärta .

Fastställt sker flera tusen falska angivelser per år, tillika undgår de fastställt kvinnliga falska angivarna per automatik i lagar stiftade straffpåföljder och att som kvinna med juridisk insikt offentligt uttala sig om de facto utgör att man faktiskt ibland blir verbalt och personligen påhoppad med ord utan substans av dessa rättsväsendens rättsraserare med jurister.

Nu är sista utrop men avseende i Sverige vacklande rättssäkerhet avseende misstanke sexrelaterade händelser och noll följder av fastställt sexuellt relaterade falska angivelser finns redovisat under bland annat Dagens Juridik rubrik: I Sverige är juristerna politikernas verktyg - i USA sätter juridiken press på politikerna
"http://www.dagensjuridik.se/2014/04/vi-maste-prata-om-straffhetsen-kring-sexbrott
Mvh och ha en trevlig kväll!

@Thérèse Angélique 19:54

"Fastställt sker flera tusen falska angivelser per år..."

Källa på det, tack!

gruelse, du verkar ligga efter en hel del, det verkar vara svårt för många att ta till sig verkligheten, men ibland måste man bara göra det. Det är ju inte många som vill tala öppet om
det , fanns det finns åtminstone några, och då talar vi om människor som just har nära kontakt med de som utför falska anmälningar. Smaka på lite fakta!

http://www.yakida.se/2010/falska.pdf

http://www.expressen.se/gt/poliser-havdar-de-flesta-anmalda-valdtakterna...

"GT har talat med flera poliser som hävdar att uppåt åtta av tio anmälningar där gärningsmannen är okänd är falska."

http://www.expressen.se/gt/17-arig-flicka-anhallen-for-falsk-valdtakt/

"Sticker ut hakan. Polischefen Inger Ohlsson hävdar att antalet påhittade våldtäkter ökar i hennes län. I onsdags anhölls en 17-årig flicka misstänkt för falsk tillvitelse. "Tjejerna måste förstå att detta kan få konsekvenser", säger hon."

Detta är ju självklart inte unikt i bara Hallands län även om inte alla poliser träder fram öppet med detta i andra län.

@Paradox 06:15

Den enda fastställda siffran på falsk angivelse vid våldtäktsanmälningar jag hittar är 9 stycken eller 1,5 % av 616 fall i sex polisdistrikt 2006. Rätta mig om jag har fel! Det gjordes i debattartikeln ” Felaktiga föreställningar om falska våldtäktsanmälningar gör att de mest utsatta kvinnorna sviks” i:
https://www.advokaten.se/globalassets/advokaten/advokaten_4-08.pdf .

Då antalet polisanmälda våldtäkter i Sverige ser ut så här enligt UNODC:
2005____3787
2006____4208
2007____4749
2008____4901
2009____5453
2010____5479
2011____6059
2012____5949
2013____5634
2014____6294
https://data.unodc.org/#state:1

kan man ta värdet 1,5 % av exempelvis 4208 (det totala antalet polisanmälda våldtäkter år 2006), vilket ger 63 stycken. 63 är inga ”flera tusen”! (När man säger "flera tusen", vilket är plural, implicerar det 2000 eller mer.) Även om man utgår från antalet våldtäktsanmälningar 2014 blir det inte fråga om några ”flera tusen falska angivelser”!

Således är Thérèse Angéliques utsaga "Fastställt sker flera tusen falska angivelser per år..." i kommentar 19:54 felaktig enligt ovan. Och eftersom du uppenbarligen stödjer Thérèse Angéliques utsaga, så har även du fel, enligt ovan.

@gruelse
Dagens Juridik artikel med rubrik: Anmälningarna om våldtäkt ökade på årets festivaler - sexuella ofredanden minskade"!
Det påståendet är ord utan substans för alla våldtäkter föregås av sexuella ofredanden.

De facto fritt att beakta eller förakta tillika är att i rättsväsendet representanter inte ens utreder sexuella brott mot små barn motiverat: Vi har så många sådana här ärenden, så vi hinner ens utreda våldtäkter mot treåringar!
Verkligheten ser så ut i Sverige så ock i de inlägg du kritiserar avseende kvinnors falska sexualbrotts anmälningar som med nuvarande utredare med som synes "kvinnor-som.hatar-män-metodik", också gett följd att kvinnor och män som verkligen blivit våldtagna lider i tysthet, i stället för att möta dessa utredare.

Glöm aldrig att oavsett brottsrubricering i sanna eller falska angivelser publicerade i medierna endast innehåller målsägandenas händelseberättelse som kablas ut i trycksvärta och länkas till internet ger per automatik följd att i Sverige karaktärsmördarforum nättroll med grava osanningar och framluskade ”brottslingars” namn, personnummer, arbetsplatser och bostads adresser publiceras, utan enda hänsyn till för dem alla "okända misstäntas" familjer och barn vars liv att leva övergår till att existera levande och de tusentals gånger det fastställts att falsk angivelse varit faktum, råder det för de mesta total mediatystnad och med garanti nättrollstystnad i karaktärsmördarforumet

Under dessa år omfattande Zip, CD, Pdf material kan p.g.av storlek inte medsändas tillika finns ur desamma komprimerat citerat redovisat av undertecknad och ProBono Team i Dagens Juridik ur dessa för allmänheten mörkade handlingar, avseende ett stort antal personer som med i princip samtliga brottsrubriceringar som finns att uppnå, har orätt fått sina liv och yrkeskarriärer krossade av sedermera fastställda falska angivelser.

Under DJ rubrik vi-maste-prata-om-straffhetsen-kring-sexbrott redovisas några av medier publicerat om falska våldtäktsangivelser.
Tillika är av Paradox länkat: http://www.yakida.se/2010/falska.pdf
http://www.expressen.se/gt/poliser-havdar-de-flesta-anmalda-valdtakterna...
http://www.expressen.se/gt/17-arig-flicka-anhallen-for-falsk-valdtakt/
och
här länkas till fakta avseende Sveriges karakätärsmördarforum nättrolls trovärdighet och intelligens contra motsatsen.
http://intre.se/ifolkets/?p=9599
http://intre.se/ifolkets/?page_id=9877

Personligen har jag inget svar på hur rättssäkerheten i Sverige ska återupprättas men ett förslag är att medierna börjar att publicera båda kontrahenternas händelseberättelse, rensa ut inkompetenta poliser, åklagare och privatanställda, avpolitisera domstolarna och tillsätta objektiva i dömande församlingar, gärna med viss juridisk insikt, som ska följa i lagar stiftade straffpåföljder avseende både tjänstefel, falsk angivelse, anstiftan till falsk angivelse och nättrollsuppvigling och mened och när så sker ges garantier för att så ock falska angivelsee upphör.
Mvh.

gruelse, du är ganska enkel att besvara då du bara befinner dig på fas 1. Du tittar på siffror om fällande domar mot kvinnor beträffande falsk tillvitelse. Först och främst måste du då känna till hur få fall det är som åklagare överhuvudtaget går vidare med till åtal utav de fall där de egentligen faktiskt ser att det är på tal om en falsk anmälan. Där har du ingen koll överhuvudtaget, och inte heller BRÅ. Dom fallen som läggs ned och kallas för brist på bevis eller brott kan ej styrkas, kan likväl omvänt istället utgöra falsk anmälan. I och med att BRÅ inte utför sådan statistik, kvarstår endast vissa få ärliga poliser som slutligen få gå ut öppet med det hela, som intervjuerna med dom som jag skickat dig sedan tidigare. Det är ändå de som har tagit emot anmälan och förhört de så många kvinnor som utför falsk anmälan att de beräknar det till 8 av 10, oavsett antal som läggs med, antal som går till åtal, eller ogillande som fällande domar. De falska anmälningarna är tydligt höga när det kommer till kritan.

Eftersom Diesen envisas med att räkna endast de fall där det går att bevisa att anmälan är falsk på ett eller annat sätt så kan man inte bara jämföra direkt med antalet anmälda våldtäkter. Det går inte heller att räkna på antalet lagförda för t.ex. falsk tillvitelse för våldtäkt eftersom alla falska anmälningar inte är olagliga, dvs det krävs i princip att en specifik person har pekats ut.

En betydligt rimligare jämförelse är i förhållande till antalet lagförda personer, vilket borde vara ca 34 av 616 baserat på 2016 års statistik.

Förhållandet mellan de fall där man kan bevisa att en person begått brottet och de där man kan bevisa att anmälan är falsk blir då 9/34 eller ca 27 %.

Om vi extrapolerar det förhållandet tillbaka till antalet anmälningar så motsvarar det att 1125 av anmälningarna kan vara falska.

Det är inte flera tusen, men oklart om någondera sida egentligen har rätt.

Härom dagen var jag hemma hos pigg 90-åring. En kvinnlig bekant till honom hade tyckt att han hade ensamt på torpet. Hon menade på att han borde flytta ner till byn eller åtminstone skaffa ett fruntimmer. Det skulle varit för tio år sedan svarade han. Ah du har väl två friska händer blev hennes svar.

"sexuella ofredanden minskade"
Se där ! brottsutvecklingen går åt rätt håll-"tafsa inte armbanden" har effekt !
En briljant idé detta med armband som borde utökas till ett "skjut-inte-på mig" armband.

Statistik kan vara knepigt och stundtals missvisande. Om initialt sexuellt ofredande övergår i våldtäkt redovisas det väl som våldtäkt ? En våldtäktsman döms väl inte för båda brotten ? Kan vara en av förklaringarna till att ofredandena minskat samtidigt som våldtäktsfallen ökat.