Skip to content

Änka förlorar bidragsmål i domstol - "maken kunde fått värdig begravning i Sverige"

Foto: Claudio Bresciani/TT

Mannens sista önskan var att få bli begravd i Kosovo. Hans änka ordnade detta och vände sig sedan till socialtjänsten och begärde 17 600 kronor för sina och sina barns resekostnader. Kammar-rätten säger dock nej eftersom mannen kunde ha fått en värdig begravning även i Sverige.

 

Det var Socialnämnden i Jönköpings kommun som avslog den 31-åriga kvinnans ansökan om att få 17 600 kronor i ekonomiskt bistånd för sina och sinas barns resekostnader till Kosovo där hennes man han hade blivit begravd.

Kvinnan överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Jönköping och pekade på att det handlade om hennes mans begravning:

"Hans sista önskan vara att få begravas i Kosovo av religiösa skäl. Av religiösa skäl måste jordfästningen ske snabbt, helst inom 24 timmar. Det var en självklarhet att hon och barnen skulle närvara vid begravningen." 

Gäller inte utlandsbegravningar
Förvaltningsrätten konstaterade att bistånd för begravningskostnader normalt inte omfattar merkostnader för transport till utlandet och begravningar utomlands. Förvaltningsrätten gick därför på Socialnämndens linje och avslog överklagandet.

Kvinnan överklagade till Kammarrätten i Jönköping där hon lyfte fram sin ekonomiska situation:

"Vid tidpunkten för ansökan hade hon försörjningsstöd och kunde inte med hjälp av egna inkomster uppnå skälig levnadsnivå. Hennes make kom till Sverige från Kosovo. Inte så lång tid efter att han kommit till Sverige blev han sjuk och gick bort bara 30 år gammal."

"Hennes make var troende muslim och för honom var det mycket viktigt att han blev begravd i Kosovo. Han avled på en fredag och på söndagen åkte de till Kosovo. Hon hade ingen möjlighet att kontakta socialtjänsten före resan."

Särskilda omständigheter
Kammarrätten konstaterar att ekonomiskt bistånd är till för att garantera kommunens invånare "en skälig levnadsnivå" och att frågan nu är om detta kan anses gälla den resa som kvinnan har begärt bidrag för.

"Deltagande i en mycket nära anhörigs, såsom ett barns eller en förälders, begravning har i praxis ansetts ingå i begreppet skälig levnadsnivå."

Kammarrätten pekar samtidigt på att bidrag för just utlandsbegravningar kräver "begränsade resekostnader" och "alldeles särskilda omständigheter" – till exempel i form av att den anhörige har avlidit i utlandet.

Kunde påverka begravningen
Kammarrätten anser inte att mannens egen vilja om att bli begrav i Kosovo väger så tungt att det kan anses innefatta hans familjs rätt till bidrag för att uppnå en "skälig levnadsnivå".

"I egenskap av efterlevande maka och dödsbodelägare kunde K (kvinnan) påverka platsen för begravningen och kunde därmed begränsa kostnaderna."

"Oberoende av K:s makes sista vilja, har inte annat framkommit än att han kunnat få en värdig begravning i Sverige."

Kammarrätten anser därför att kvinnans och barnens resekostnader inte var nödvändiga för att tillförsäkra dem en skälig levnadsnivå.

Överklagandet avslås därför även av kammarrätten.

 

 

  • Alt-texten
    Julia Majlund

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

10 comments

Att en socialbidragstagare ens kommer på tanken att ansöka om bidrag för en begravning utomlands säger en del om vårt bidragssystem. Att det dessutom ska gå att klaga i två instanser är absurt.

Hade varit billigare för samhället och skattebetalarna att ersätta henne för resan... Hade varit kul att se den totala notan för spektaklet med två överklagande.

Det finns trots allt någon måtta på galenskaperna här i landet. Jag håller med, maken till fräckhet att ens försöka kräva socialbidrag för detta är mer än magstarkt. Uppenbart handlar det dessutom om en fullt frisk och arbetsför kvinna i 30-årsåldern som lever på socialbidrag trots att det är goda tider i landet och finns gott om jobb. Kan bara leda till en slutsats: Socialtjänsten bör ge henne en stor fet spark i baken in på Arbetsförmedlingen, en instans som hon uppenbarligen aldrig behövt besöka. Det handlar om rena bidragsbedrägerier!

Det förekommer att personer får socialbidrag för besök i de hemländer, som de lämnat av rädsla för liv och hälsa, för att sedan få asyl här.

Jasså? Sverige dög alltså inte längre.

Skönt att KR tyckte att det räckte med bidrag - för den här gången iaf.

Var det av religiösa skäl han begav sig i Sverige?

Jag minns konsekvenserna av en annan märklig begravning. Det kostar oss mycket och det en lång tid framöver. Det var en muslimsk begravning fast förhållandena inte var riktigt desamma. Omvända skulle man kunna säga.

Hur reser man till Kosovo om man inte har några medel till resan?

Socialtjänsten är inte SÄPO och 2017 är inte 1942.
Vissa av er borde ställas framför rättsväsende för hat från 1942.
Även om man har socialbidrag han/hon har rätt att åka till närstående utomlands dock socialtjänsten betalar inte resan och privata skulder i samband med resan.

När de sökte asyl i Sverige, myndigheterna visste att dem har släkt utomlands. Själv jag är serbisk och kan väl svenska lagar men man gör undantag hela tiden. När en knarkare so är infödd svensk kom i januari och sa att hennes kylskåp gått sönder och mat förstörd, det är inte någon som undrade hur så i januari. Hon skrev lång lista och fick 2 000 kr.

Systemet är gjort av svenskar för svenskar. Invandrare bara tittar och gör vad ni gör. Så är det.

Om du bodde i Kosovo och levde på socialbidrag där. Tror du då att du skulle få betalt för att begrava en släkting i Sverige? Borde i så fall inte kosovanska staten vara den som ska ställas framför rättsväsende för hat från 1942?

Var det brottsligt att hata 1942? Nu menar jag vanligt folk och inte Vilhelm Moberg och Karl Gerhard. Och så de Kungliga som står över alla lagar.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.