Skip to content

Allt sämre matchning mellan arbetssökande och lediga jobb - Riksrevisionen utreder problemet

Foto: Jessica Gow/TT

Matchningen på den svenska arbetsmarknaden har försämrats under de senaste åren. Nu utreder Riksrevisionen orsakerna till detta - samtidigt som riksdagen har pläderat för att lyfta bort uppgiften från Arbetsförmedlingen.

 

Bakgrunden till Riksrevisionens granskning är flera studier som har visat att matchningen har försämrats under de senaste åren. 

Försämringen har uppmärksammats av regeringen och en förbättrad matchning är sedan ett par år tillbaka det mål som nämns allra först i Arbetsförmedlingens regleringsbrev.

Inte Arbetsförmedlingens uppgift
Men riksdagen anser att jobbmatchningen i framtiden bör skötas av andra aktörer och att Arbetsförmedlingen i huvudsak ska ansvara för myndighetsutövning, till exempel anvisa till ett program eller bevilja en insats.

Arbetsförmedlingen själv har konstaterat att andelen inskrivna arbetslösa som tillhör grupper som står långt från arbetsmarknaden fortsätter att öka. Därmed har det blivit allt svårare att matcha de arbetssökande som skrivs in på Arbetsförmedlingen med de lediga jobben.

Saknas kunskap
Det kan finnas en mängd förklaringar till den negativa trenden, skriver Riksrevisionen. Det saknas dock exakt kunskap om hur och varför utvecklingen går åt fel håll, samt vilka åtgärder som har störst möjlighet att åstadkomma en förändring.

Strukturella förändringar
Granskningen ska utreda hur stor del av matchningsförsämringen som beror på att andelen personer med låg chans att få arbete har ökat bland de sökande, och hur stor del som kan härledas till bland annat Arbetsförmedlingens åtgärder och strukturella förändringar på den svenska arbetsmarknaden.

Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i oktober.
  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt