Skip to content

Allt sämre matchning mellan arbetssökande och lediga jobb - Riksrevisionen utreder problemet

Foto: Jessica Gow/TT

Matchningen på den svenska arbetsmarknaden har försämrats under de senaste åren. Nu utreder Riksrevisionen orsakerna till detta - samtidigt som riksdagen har pläderat för att lyfta bort uppgiften från Arbetsförmedlingen.

 

Bakgrunden till Riksrevisionens granskning är flera studier som har visat att matchningen har försämrats under de senaste åren. 

Försämringen har uppmärksammats av regeringen och en förbättrad matchning är sedan ett par år tillbaka det mål som nämns allra först i Arbetsförmedlingens regleringsbrev.

Inte Arbetsförmedlingens uppgift
Men riksdagen anser att jobbmatchningen i framtiden bör skötas av andra aktörer och att Arbetsförmedlingen i huvudsak ska ansvara för myndighetsutövning, till exempel anvisa till ett program eller bevilja en insats.

Arbetsförmedlingen själv har konstaterat att andelen inskrivna arbetslösa som tillhör grupper som står långt från arbetsmarknaden fortsätter att öka. Därmed har det blivit allt svårare att matcha de arbetssökande som skrivs in på Arbetsförmedlingen med de lediga jobben.

Saknas kunskap
Det kan finnas en mängd förklaringar till den negativa trenden, skriver Riksrevisionen. Det saknas dock exakt kunskap om hur och varför utvecklingen går åt fel håll, samt vilka åtgärder som har störst möjlighet att åstadkomma en förändring.

Strukturella förändringar
Granskningen ska utreda hur stor del av matchningsförsämringen som beror på att andelen personer med låg chans att få arbete har ökat bland de sökande, och hur stor del som kan härledas till bland annat Arbetsförmedlingens åtgärder och strukturella förändringar på den svenska arbetsmarknaden.

Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i oktober.
  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

10 comments

There is background. Yet not allowed ... in the labor market. Just i have a question Why my college degree is not enough to get a good or graduation related job? Some of them have no college degrees at all. However their position is in good opportunity. Just the language. If you have any doubts on my opinion please you can see job market statistics between native and foreign. So…. what to look for in a new job opportunity ?

Well, you don't speak or write in Swedish and you English seems rather poor. I wouldn't hire you for any job requiring a degree if that job also required you to be able to communicate with customers and/or colleges, and, i suspect, I'm not alone. Also, most degrees that's not from a) the first world, or, b) a top notch university with a reputation of excellence in the field of the degree, is pretty much useless.

Why would someone with a college degree from India have the labor market situation in Sweden as their main concern? As an addendum I can tell you about loads of swedes with engineering degrees from prestigious swedish universities who are told that they are unemployable, because they lack experience.

First of all, I have absolute trust and confidence in my education. In particular, our Indian education is Traditional and Competitive. Of course, none of our universities are in the top.
However, there are absolute respect and hard decisions in education. The foundation is tight. I'm proud of my education. In our education, there is justice, humility, and influence (talent). But there are no opportunities to put it forward.

Den sämre matchningen beror på att allt fler arbetssökande med ett värde på arbetsmarknaden söker och får jobb genom andra plattformar och nätverk än arbetsförmedlingen såsom LinkedIn, Monster, Jobbet.se och troligtvis även Facebook där man söker av sitt kontaktnät efter bekanta som känner till vakanser.

Du läste det här först.

Andra plattformar och nätverk används eftersom matchningen från arbetsförmedlingen är usel eller obefintlig.
Gissningsvis så har man formella eller informella krav på sig som inte tar hänsyn till kvalitet i matchningen.

Arbetsförmedlingen har inget bra sätt att ens hitta information om sökande i sina system. De sökande kan inte uppdatera uppgifterna om sig själv så att förmedlarna kommer åt dem, så de uppgifterna som förmedlarna har blir därför snabbt inaktuella och det går inte att lita på informationen. Många förmedlare tvingas därför att spara sina sökandes CV i sin lokala dator för att ha uppdaterade uppgifter. Det finns även en tjänst som Arbetsförmedlingen har utvecklat som är en CV-databas som ligger öppen för alla på internet, men där framgår inte information om vem som är inskriven på Arbetsförmedlingen och förstås inte heller vem som tillhör en prioriterad målgrupp. Detta gör att arbetsförmedlare i 100 procent av fallen måste efterfråga information direkt från sökanden i varje enskilt matchningsuppdrag. Det säger sig självt att det inte är särskilt effektivt.

För er ungdommar som glömt bort vad Göran Persson sysslade med på sin tid så
definerades Arbetsförmedlingen som statens övervaknings enhet för inkomstlösa
vilket ALLTID har vart politikers egentliga mål med AF.

Arbetsförmedlingen har alldrig förmedlat några jobb de är bara en propaganda maskin
för den regim som för stunden sitter och fläskar till sig på skattebetalarna bekostnad i regeringskansliet, men som sagt Svenskar är en samling idioter som tror på socialism
och dess gudabenådade gåva att på STATLIG väg lösa alla problem för människor
som saknar inkomst.

AF är en gigantsik meningslös apparat som kostar skattebetalar enorma pengar och
som alldrig har och alldrig kommer att uträtta nånting.

Därav är det totalt meningslöst att ens diskutera Arbetsförmedlingens system.

"Arbetsförmedlingen har alldrig förmedlat några jobb"

Håller nästan med dig. Det enda gång jag känner till att AF har gjort sitt jobb med jobbförmedling var när de tog kontakt med mig i våras för att rekommendera en tjänst. Måste dock nu vänta ett par veckor för att se om den tjänsten verkligen blir min.