Skip to content

Advokat kritiserade förvaltningsdomstolarnas kompetens - men domstolschefer slår tillbaka

Thomas Rolén, president kammarrätten Stockholm, Olle Flygt, delägare Mannheimer Swartling.

Förvaltningsdomstolarna klarar inte av att handlägga stora kommersiella mål och är inte opartiska. Det är kontentan av den kritik som nyligen fördes fram av en av delägarna på Mannheimer Swartling. Men advokaten får svar på tal av domstolscheferna.

 

Det är advokaten Olle Flygt, partner på Mannheimer Swartling, som i en debattartikel i Dagens Industri nyligen gick till angrepp mot förvaltningsdomstolarnas kompetens att hantera stora kommersiella mål. Flygt skriver att handläggningen "inte duger" och lyfter fram riskkapitalprocesser som exempel.

Inte opartiska
Han anser att "det råder en ovilja att ge parterna tillräckligt med tid", att domskälen är "outvecklade" och att sakförhållanden "återges felaktigt".

Flygt pekar också på frånvaron av skiljaktiga meningar, trots ett stor antal meddelade domar, och han anklagar domstolarna för att gynna staten och inte vara opartiska i mål med "rika" bolag.

Har förlorat skattemål
Kammarrättspresident Thomas Rolén i Stockholm och tf lagmannen Christian Groth på förvaltningsrätten slår dock tillbaka i Dagens Industri och pekar ut Olle Flygt som en "advokat som i egenskap av ombud förlorat några av de största skattemål som hanterats på senare år i just dessa domstolar".

De båda domstolscheferna skriver att de kan "försäkra advokat Olle Flygt om att rättssäkerheten i förvaltningsdomstolarna är hög och att var och en erbjuds en modern och flexibel process".

De båda domstolscheferna pekar istället ut en generellt "bristande insikt i förvaltningsdomstolarnas verksamhet" som en orsak till missnöjet.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt