Skip to content

Advokat kritiserade förvaltningsdomstolarnas kompetens - men domstolschefer slår tillbaka

Thomas Rolén, president kammarrätten Stockholm, Olle Flygt, delägare Mannheimer Swartling.

Förvaltningsdomstolarna klarar inte av att handlägga stora kommersiella mål och är inte opartiska. Det är kontentan av den kritik som nyligen fördes fram av en av delägarna på Mannheimer Swartling. Men advokaten får svar på tal av domstolscheferna.

 

Det är advokaten Olle Flygt, partner på Mannheimer Swartling, som i en debattartikel i Dagens Industri nyligen gick till angrepp mot förvaltningsdomstolarnas kompetens att hantera stora kommersiella mål. Flygt skriver att handläggningen "inte duger" och lyfter fram riskkapitalprocesser som exempel.

Inte opartiska
Han anser att "det råder en ovilja att ge parterna tillräckligt med tid", att domskälen är "outvecklade" och att sakförhållanden "återges felaktigt".

Flygt pekar också på frånvaron av skiljaktiga meningar, trots ett stor antal meddelade domar, och han anklagar domstolarna för att gynna staten och inte vara opartiska i mål med "rika" bolag.

Har förlorat skattemål
Kammarrättspresident Thomas Rolén i Stockholm och tf lagmannen Christian Groth på förvaltningsrätten slår dock tillbaka i Dagens Industri och pekar ut Olle Flygt som en "advokat som i egenskap av ombud förlorat några av de största skattemål som hanterats på senare år i just dessa domstolar".

De båda domstolscheferna skriver att de kan "försäkra advokat Olle Flygt om att rättssäkerheten i förvaltningsdomstolarna är hög och att var och en erbjuds en modern och flexibel process".

De båda domstolscheferna pekar istället ut en generellt "bristande insikt i förvaltningsdomstolarnas verksamhet" som en orsak till missnöjet.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

6 comments

Domskälen i förvaltningsdomstolarna håller i allmänhet en låg nivå. Det är mest sakomständigheter, parternas argumentation, lagtexten och ett "förvaltningsrätten finner att...". Det går så gott som aldrig att följa ett juridiskt resonemang. Opartiska uppfattar jag nog ändå att de är och redovisningen av omständigheter har jag aldrig haft anledning att irritera mig på.

Den som är sin egen advokat har en dåre till klient och en åsna som ombud. Det är rätt komiskt att, igen, se en advokat från MSA som kväljer dom offentligt (för tidigare referenser gå tillbaka till flygplansleasing och strukturering av fastighetsförsäljning med holländska BV i svenska KB). Men det är också humor att läsa domare i förvaltningsdomstolarna, de flesta sprungna ur Skatteverket och agerande därefter, påstå att den synnerligen långsamma, extremt obalanserade och allt annat än rättsäkra förvaltningsprocessen. Man baxnar inte längre för man är luttrad!

De allmänna domstolarna attraherar, på grund av den dåliga arbetsmiljön, inte de duktigaste juristerna. Urvalet är ännu klenare i förvaltningsdomstolarna - inte lätt att hitta jurister som vill ägna sig åt ekonomiskt bistånd, tvångsvård av missbrukare och psykiskt sjuka etc. Eliten av juristerna söker sig till affärsjuridiska byråer av typ Mannheimer Swartling. Det är klart att det blir en kulturkrock när ambitiösa, kunniga och väl pålästa jurister i ett skattemål möter en ekonomiskt okunnig domare utan djupare juridiska kunskaper. Någon krav på domare att de ska fortbilda sig finns inte medan en advokat förlorar sin titel om han inte genomgår viss utbildning varje år.

Domstolschefernas bortförklaringar är löjeväckande för alla som har erfarenhet av att processa i förvaltningsdomstolar.

Har Olle tvingat en bitis att skriva en kommentar som stödjer honom?

Det här ämnet är faktiskt för viktigt att skämta om. Jag har mer än 25 års erfarenhet av att processa i allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar. Jag blir uppriktigt bekymrad över din och domstolschefernas hånfulla attityd. Vad domstolen gör är alltid det rätta även när det är fel. Med den inställningen lär ingenting förändras till det bättre under överskådlig tid.Rättsskandaler och justitiemord biter inte. Börja med att studera fallet med läkarna som fråntogs sina legitimationer trots att de friats i allmän domstol.

Rättssäkerheten är alarmerande låg både i förvaltningsdomstolar och i allmänna domstolar. Det verkar ofta råda en djup okunskap om en av domstolarnas mest primära uppgifter att verka för materiellt riktiga domar. Det är självklart att oavsett hur stor bristerna inom domstolarna är kommer ingen domstolschef gå ut i media och erkänna att domstolarna inte längre klarar av sitt uppdrag.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.