Skip to content

300 miljoner per år - så ska regeringen få svensk industri att sluta släppa ut växthusgaser

Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Regeringen satsar 300 miljoner kronor per år för att stödja företag i deras klimatarbete. Som en del i företagens omställning mot målet om noll-utsläpp av växthusgaser år 2045 ska regeringen finansiera forskning och utveckling av nya anläggningar.

 

Som ett led i Sveriges klimat- och miljöarbete bestämde riksdagen i juni i år att Sverige inte ska göra några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast år 2045.

För att nå målsättningen om noll-utsläpp har regeringen initierat ett nytt åtgärdspaket - det så kallade ”Industriklivet” - som har till syfte att stödja svensk industri i omställningen.

Idag utgör utsläpp från industrins förbränning cirka en tredjedel av de samlade utsläppen i Sverige.

300 miljoner per år
Tanken med ”Industriklivet” är företagen ska få hjälp med allt från forsknings- och innovationsprojekt till demonstrations- och fullskaliga anläggningar.

Totalt innebär satsningen att staten skjuter till 300 miljoner kronor per år mellan 2018 och 2045 till företagen. 

Omställningen förväntas bli mycket dyr och tidskrävande för företagen då de behöver satsa på teknikskiften och ofta obeprövade teknologier.

Samtidigt tror regeringen att de företag och länder som går före i teknikomställnigen kommer att få stora konkurrensfördelar när man genomför noll-utsläppsmål globalt.

Särskilda utmaningar
Trots att omställningen kommer innebära utmaningar för flertalet sektorer är de processrelaterade utsläppen inom industrin är en särskild utmaning.

Energimyndigheten genomför sedan en tid tillbaka ett regeringsuppdrag som syftar till att genomföra utlysningar och samordna de statliga innovationsfrämjande insatserna för att minska processutsläpp inom svensk industri.

Industrier med processrelaterade utsläpp ligger till exempel i Luleå, Oxelösund, Skellefteå, på västkusten och på Gotland och har totalt cirka 32 000 personer anställda.

 

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt