Skip to content

17 000 försvunna enligt polisen - "Skuggsamhället" växer med asylsökanden som fått avslag

17 000 personer är försvunna efter att ha fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd. Det är en ökning med 5 000 jämfört med förra året. Polisen varnar nu för att "skuggsamhället" växer när man inte hinner med alla ärenden.

 

Förra året uppgav gränspolisen att över 12 000 personer var eftersökta för att de skulle utvisas från Sverige. I år har siffran ökat till 17 000 personer. Men de totala balanserna över personer som ska lämna Sverige ligger ännu högre.

- Vi har ungefär 20 000 ärenden i balans varav cirka 17 000 är avvikna människor som vi ska eftersöka. Det är ett volymproblem och ett resursproblem, säger Patrik Engström, sektionschef vid Gränspolisen, i senaste avsnittet av Veckans Juridik.

Antalet individer som fått avslag på sin asylsökan och lever som papperslösa i Sverige ökar alltså. Samtidigt har Migrationsverket problem med kapaciteten för att ta utvisade personer i förvar för att de inte ska kunna hålla sig undan verkställighet. 

80 procent försvunna
Polisen är också kritisk till att många personer redan är försvunna när ärendena överlämnas från Migrationsverket.

- Det är en svårighet att vi får ärenden till oss väldigt sent. Nästan 80 procent av de ärenden som hamnar hos oss är avvikna innan vi får ärendet.

Det innebär enligt Patrik Engström att flera tusen personer läggs in i polisens "efterlystsystem".

- Många av dessa kan redan ha lämnat Sverige, men en stor andel finns förmodligen kvar. Det är något som vi ser i vår yttre verksamhet, att vi stöter på allt fler människor som lever i det som ibland kallas skuggsamhället. 

Osäkert med identiteter
Men det stora antalet försvunna personer är inte det enda problemet som polisen ställs inför när de ska verkställa utvisningsbeslut. I många fall kan inte individens identitet bekräftas.

- I och med det stora inflödet av sökande kan vi se att inledande identitetsutredningar och fastställande av identiteter är något som Migrationsverket brister i. Detta är saker som är väsentliga i ett verkställighetsskede.

Enligt Patrik Engström orsakar detta stora svårigheter när det gäller att fastställa vilket land personer ska utvisas till.

Se Veckans Juridik här >>

 


  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt