Skip to content

17 000 försvunna enligt polisen - "Skuggsamhället" växer med asylsökanden som fått avslag

17 000 personer är försvunna efter att ha fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd. Det är en ökning med 5 000 jämfört med förra året. Polisen varnar nu för att "skuggsamhället" växer när man inte hinner med alla ärenden.

 

Förra året uppgav gränspolisen att över 12 000 personer var eftersökta för att de skulle utvisas från Sverige. I år har siffran ökat till 17 000 personer. Men de totala balanserna över personer som ska lämna Sverige ligger ännu högre.

- Vi har ungefär 20 000 ärenden i balans varav cirka 17 000 är avvikna människor som vi ska eftersöka. Det är ett volymproblem och ett resursproblem, säger Patrik Engström, sektionschef vid Gränspolisen, i senaste avsnittet av Veckans Juridik.

Antalet individer som fått avslag på sin asylsökan och lever som papperslösa i Sverige ökar alltså. Samtidigt har Migrationsverket problem med kapaciteten för att ta utvisade personer i förvar för att de inte ska kunna hålla sig undan verkställighet. 

80 procent försvunna
Polisen är också kritisk till att många personer redan är försvunna när ärendena överlämnas från Migrationsverket.

- Det är en svårighet att vi får ärenden till oss väldigt sent. Nästan 80 procent av de ärenden som hamnar hos oss är avvikna innan vi får ärendet.

Det innebär enligt Patrik Engström att flera tusen personer läggs in i polisens "efterlystsystem".

- Många av dessa kan redan ha lämnat Sverige, men en stor andel finns förmodligen kvar. Det är något som vi ser i vår yttre verksamhet, att vi stöter på allt fler människor som lever i det som ibland kallas skuggsamhället. 

Osäkert med identiteter
Men det stora antalet försvunna personer är inte det enda problemet som polisen ställs inför när de ska verkställa utvisningsbeslut. I många fall kan inte individens identitet bekräftas.

- I och med det stora inflödet av sökande kan vi se att inledande identitetsutredningar och fastställande av identiteter är något som Migrationsverket brister i. Detta är saker som är väsentliga i ett verkställighetsskede.

Enligt Patrik Engström orsakar detta stora svårigheter när det gäller att fastställa vilket land personer ska utvisas till.

Se Veckans Juridik här >>

 


  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

18 comments

Kriminella ska inte ha stöd av samhället för att kunna fortsätta sin kriminalitet, snarare tvärt om!

Grundfelet är att asylsökande (utan uppenbara asylskäl) uppmuntras till att få ärendet att dra ut så mycket som möjligt på tiden, istf en snabb och slutgiltig behandling, som man sedan kan planera för.

Asylärenden borde ha samma villkor, som i stort sett alla andra förvaltningsärenden, dvs den sökande står för alla sina egna kostnader för ansökningar, dokument (översättningar och legaliseringar) OCH advokatkostnader.

Som det är nu, kostar eviga asylärendeöverklaganden inte ett öre för de sökande, därför överklagas även ärenden man vet inte kommer att får ett ändrat beslut, enbart för att fördyra och fördröja processen och så hoppas man på att man "vuxit fast så i samhället att man får stanna av andra skäl and asylskäl". Helt förkastligt att vi accepterar att man driver med vårt samhälle så...

STOPP för gratis asylprocesser och bidträden, så kommer Migrationsverket i kapp rätt snabbt! Med snabba beslut, ökad rättsäkerhet, minskade kostnader och lidande för alla.

Självklart ska överklagendemöjligheten finnas kvar, på samma sätt som för andra förvaltningsärenden dvs. den sökande står själv för sina kostnader. Då överklagar man bara om man verkligen tror sig ha en chans till ändrat beslut.

De som missgynnas mest är naturligtvis de biträden som lever på dessa skattefinansierade ärenden. Men det särintresset bryr jag mig inte om värst mycket.

Vad är det för kriminella du pratar om? Vilket brott beskrivs i artíkeln?

Oavsett om du inte VILL se det som kriminellt, är det faktiskt precis det, att hålla sig undan ett lagakraftvunnet avvisningsbeslut.

Är det? Vilket brott är det?

Det är illegalt att vistas i Sverige om man inte har rätt att vistas i Sverige. Det borde inte vara svårt att förstå, men du och en mängd andra naiva idioter vill få det till att det inte är så. Det ändrar dock inte faktum. Det är ett lagbrott att stanna kvar i Sverige efter ett beslut om att uppehålstillstånd inte medddelas.

Jag säger att det inte är ett brott och att man inte är kriminell i den aktuella situationen. Du pratar bara vid sidan om det och lägger ord i min mun.

Det finns många handlingar som strider mot lagen utan att vara brott och utan att den som gör det kan kallas kriminell. En offentlig tjänsteman kan bryta mot rf:s krav på saklighet. En husägare kan bygga utöver vad hen hartillstånd till. En mäklare kan handla i strid med sina skyldigheter enligt den lag som reglerar sådan verksamhet. Och så vidare.

Anders, vänligen läs Utlänningslagen (2005:716), 20 kap. så kanske du blir klokare...

Tack! Det var upplysande. Onödigt att dryga sig dock.

Den tidigare asylsökande,numera illegal invandrare, torkar sig i ändan med avslagsbeslutet,tar ett svartjobb på ett bygge och flyttar in i ett skitigt rum tillsammans med 15 andra illegala,bidar sin tid i 4 år och gör sedan ett ny vända i asylkarusellen och detta är ett resultat av gedigen myndighetsutövning i den humanitära stormakten,tillika världens samvete,Sverige.

Samtidigt åker företrädare för regeringen till en demonstration för att lagen inte skall gälla för personer som fått avslag och visar sin sympati för dem som vill att lagen som de som politiker har beslutat inte skall gälla och som obstruerar beslut som fattats enligt lagen de som politiker bådé föreslagit och antagit. Hyckleriet i det moderna Sverige känner inga gränser.

Svensken gnäller lite om ditten datten sen så när allt lagtsig går henom och i vanlig ordning och röstar på socialist fascisterna och så tar vi en 4års runda igen med samma skit och lite
nytt bitter gnäll från Svenske idioten! Heja Norge!

Det är vi i väst som bombat sönder fungerande samhällen i Irak och Libyen och understött kriget mot Syrien. Det är därför det kommer flyktingar hit. Det minsta vi kan göra är att ta hand om dem efter att vi förvandlat de mest välmående staterna i Mellanöstern till ruiner. Våra politiker och mainstream media borde inse vad som är orsak och verkan.

Du ser på saken mycket ensidigt.
De gör själva vad de kan för att underblåsa olika konflikter-Kurder,olika inriktningar av islam,knarkbaroner,klanstrider etc.
.Långt innan väst involverade sig i Mellanöstern har de varit i konflikt med varandra under hundratals år.
Under Saddams ledning rådde trots allt ett relativt lugn i Irak i likhet med Jugoslavien under Titos ledning.
Min personliga inställning är att de får ta hand om sina egenhändigt skapade problem själva.

De flesta "flyktingarna" i dag kommer från demokratiska land söder om Sahara.
Men varför bry sig om fakta ?

Låt oss sörja över Sadam Gaddafi istället för att se problemet,
demokratin verkar inte fungera tillsammans med Islam

Några är väl bland ockupanterna som häckar på Norra Bantorget.

Att det växer upp ett skuggsamhälle med illegala invandrare är ett logiskt resultat av en mental härdsmälta som sprider sig i det politiska etablissemanget, eller metaforiskt uttryckt - fisken ruttnar från huvudet. Detta etablissemang har särskilt i och med den blocköverskridande migrationsöverenskommelsen 2011 krattat manegen för att dessa illegala invandrare ska bli kvar i Sverige så att de efter några år ånyo ska få chansen att bli svenska medborgare.

Till att börja med har det felaktiga och förskönande begreppet ”papperslös”, istället för det juridiskt riktiga begreppet - illegal invandrare, fått en epidemisk spridning och kommit att användas allmänt bland diverse myndigheter, inom det politiska och journalistiska etablissemanget samt bland et consortes. Bakgrunden är att i en rättsstat finns domstolar vars beslut ska följas. Detta gäller även inför migrationsdomstolar. När en migrationsdomstol har fattat ett beslut vars utfall blir att en asylsökande/invandrare ska avvisas ur landet, och hen inte finner sig i beslutet utan går under jorden i Sverige, då ska hen på juridiska grunder betraktas som en illegal invandrare. Illegal invandrare är den juridiskt korrekta termen och faktiskt den enda korrekta termen i en rättsstat.

När ”fiskhuvudet” inte talar om illegala invandrare, utan använder istället begreppet ”papperslös” kan rättsstatens tillskyndare bara konstatera att förruttnelseprocessen har gått långt.

I detta kriminalitetsbefrämjande skuggsamhälle medan de illegala invandrarna väntar på att förnya sin asylansökan, har ”fiskhuvudet” tyckt att det är behjärtansvärt att de ska få utnyttja omfattande skattefinansierade välfärdsförmåner. ”Fiskhuvudet” uppmuntrar illegala invandrare att hålla sig gömda länge i Sverige, genom att bl.a. locka dem med generösa välfärdsförmåner, vars priser ligger långt under vad en svensk medborgare måste betala enligt nedan. Till råga på allt har ”fiskhuvudet” lagt munkavle på vårdinrättningar dit illegala invandrare har sökt vård. Dvs rättsvårdande myndigheter får inte tipsas om att illegala invandrare söker vård.

Således försvårar ”fiskhuvudet” för rättsvårdande myndigheter att verkställa domstolens avvisningsbeslut. Med andra ord sänker det ruttnande ”fiskhuvudet” rättstaten.

Följande priser gäller för illegala invandrare i Sverige över 18 år.
 För ett besök hos läkare på en vårdcentral och för läkarvård som ges efter remiss ska du betala 50 kronor.
 För ett besök, med remiss, till annan vård än läkarvård betalar du 25 kronor. Det kan till exempel vara ett besök hos en kurator, sjuksköterska eller sjukgymnast.
 Det är kostnadsfritt för dig att vårdas på sjukhus.
 För medicin på recept betalar du högst 50 kronor.
 Förebyggande barn- och mödravård, vård vid graviditet och förlossning är avgiftsfri.
 Behandling hos en tandläkare inom folktandvården kostar 50 kronor. Samma avgift gäller för återbesök.

http://www.1177.se/Stockholm/Regler-och-rattigheter/Vard-i-Sverige-om-ma...

De priserna borde ges till Sveriges studenter och pensionärer, inte till illegala invandrare.

De flesta som polisen får tag på går ändå inte att utvisa om de inte frivilligt lämnar landet. Knappt värt besväret att polisen letar överhuvudtaget när de ändå inte kan göra något ifall de får tag i personerna.
Först krävs att politikerna tar tag i problemet. I så fall måste det fattas några hårda beslut som kommer innebära att södermalmsjournalisterna startar drev, förutom partistrider internt.. Någon som tror att Löfven klarar det? Eller lilla Annie Lööf kanske? Den där nya moderathövdingen ger jag heller inte mycket för. Verkar mer förtjust i intriger än i att stå för sina beslut. Resten av partiledarna är lika bleka, allihop.

Nej, vi får nog vänja oss vid att det bildas parallela skuggsamhällen i sverige och att det finns områden där det är klanledarna som styr istället för polisen. I mina dystra stunder tänker jag att slutresultatet blir inbördeskrig av de slag vi sett i andra länder i världen, där beväpnade miliser från olika folkgrupper drabbar samman och slaktar oskyldiga.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.