Skip to content

"Vi kommer att missa kunskap" - varnar för ny lag om "parallella" klagomål inom vården

Foto: Bertil Ericson/TT

"Vissa klagomål kommer att hamna hos vårdgivarna, andra hos patientnämnderna." Det skriver David Josefsson (m), ordförande i Västra Patientnämnden. Han varnar för att viktig kunskap kommer att gå förlorad med det nya "parallella" klagomålssystemet.

 

Från och med nästa år ska patientnämnderna tillsammans med vårdgivarna utgöra den "första linjen" när patienter vill klaga på sjukvården. Det är innebörden av det helt nya klagomålssystemet som på regeringens initiativ införs inom vården i januari 2018.

Riskerar missa viktig kunskap
Men det kommer att innebära ett "parallellt" system där viktig kunskap faller mellan stolarna. "Vissa klagomål kommer att hamna hos vårdgivarna, andra hos patientnämnderna", skriver David Josefsson (m), ordförande i Västra Patientnämnden, i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Enbart vända sig till vården
I dag finns flera instanser dit missnöjda patienter kan vända sig, såsom vårdgivarna, landstingens och regionernas patientnämnder, patientförsäkringen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som är tillsynsmyndighet. 

Men från och med januari 2018 ska alltså patienterna i första hand vända sig enbart till sin vårdgivare. Samtidigt blir patientnämndernas huvuduppgift att "stödja patienter med att få sina klagomål besvarade av vårdgivarna samt bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet". 

Oberoende part behövs
Josefsson pekar på att patientnämnderna "fyller en viktig funktion som en oberoende part" som "minskar tröskeln för att föra fram sitt ärende".

"Samtidigt får vårdgivarna återkoppling och kan dra lärdom av patientens berättelse", skriver Josefsson. 

Svårt att analysera klagomål
Den nya lagen kommer enligt Josefsson att göra det svårt "att dra slutsatser utifrån hela de data som finns tillgängliga".

Om det inte tydliggörs hur klagomålen ska hanteras "kommer vi missa mycket av den kunskap som man få av att på ett övergripande plan analysera klagomål", skriver Josefsson. 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

2 comments

Vilken kunskap då? 99% av alla klagomål på sjukvården utgörs av påhitt och rent förtal. Man anser sig kränkt för att man inte fått vad man velat. Varför ska delar av den redan ansträngda sjukvårdsbudgeten gå till att handlägga smutskastning? Bättre att "anmälaren" får vända sig till vårdinrättningen ifråga där ju verksamhetschefen har anmälningsplikt enligt "Lex Maria" om man upptäcker något missförhållande.

Expertanalys: Korruption, tystnadens kultur, obefintlig systemkontroll kräver haverikommission. Vården skakas i skrivande stund största säkerhetskollaps i modern tid som hotar tunga nationella säkerhetsintressen och Sveriges beredskap. Går inte in på detaljer men noterar att ingen av berörda myndigheter tagit sitt ansvar men har som sista åtgärd fört informationen vidare till X och därmed gjort mitt för Sverige. Nu ligger politiskt ansvar på Sveriges riksdag att vidta de åtgärder som krävs. Det som pågår är historiskt skräckexempel hur nationella ekonomiska och vårdpolitiska särintressen brister grovt i säkerhet- och omvärldsanalys som hotar vår nationella beredskap och säkerhet. Småpåvar sitter och petar i detaljfrågor men saknar kompetens och förmåga göra nödvändiga övergripande säkerhetsanalyser implementera nya moderna styrsystem för vården. Igår var rasande kontaktade antal småpåvar via telefon där samtliga avlönande av skattebetalarna och uppmanades ta ansvar och göra sitt förbannade jobb och sluta värna tystnadens kultur. En sa "skriv en bok" är som hälla vatten på en GÅS och samtliga fick välförtjänt utskällning har varnat gång på gång men Sverige är ett patetiskt, inskränkt litet land som styrs av småpåvar och det kommer sluta mycket illa för Sverige så är bara att hålla tummarna att några av de politiker som larmats förstått allvar och tar sitt ansvar.

Patientsäkerhet: En nation som inte kan hantera 350 narkolepsidrabbade som fått sina liv förstörda på professionellt sätt utan där 97% riktade kraftfull kritik mot myndigheter, sjukvård och politiker är en nation och sjukvård som befinner sig i akut krisläge. Avslutningsvis kan bara beklaga att tystnadens kultur och vattentäta skott samtidigt genomsyrar ledande advokatbyråer som avstått påta sig uppdraget att beskydda budbäraren och därmed har historiskt delansvar i det som hotar tunga nationella säkerhetsintressen. I halvslaka snorklars och cyklopernas land kan ingen människa bo där jantelag och korruption också krossar hotar liv och hälsa på ledande expertis. Högmod går alltid före fall och kan sluta mycket illa för Sverige har garanterat gjort sitt och kommer aldrig tillbaka om inte nya regeringar kallar på mig.ps. Att en nation har mage att krossa en människas liv som gjort så mycket för Sverige, ja samtliga ska skämmas idag! Dessutom ogillar SKARPT SVENSKA RASISTER!