Skip to content

VD i familjeföretag slipper betala tillbaka a-kassa

Foto: Izabelle Nordfjell/TT

A-kassans krav på återbetalning med drygt 115 000 kronor underkänns av kammarrätten. Domstolen konstaterar att den arbetslösa vd:n tidigare har varit anställd och inte företagare i familjeföretagen.

 

Pappan hade varit registrerad som vd i ett av två familjeägda bolag och haft fullmakt att företräda sin son. Efter att ha fått arbetslöshetsersättning ville Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa att han skulle betala tillbaka de drygt 115 000 kronor som han fått utbetalt till sig.

A-kassan ansåg att han haft väsentligt inflytande över aktiebolagen och att han i sin roll som närstående skulle betraktas som företagare. Även förvaltningsrätten instämde i den bedömningen.

Kammarrätten har däremot en annan uppfattning och slår fast att mannen "varken direkt eller indirekt varit ägare till de bolag han arbetat i".

Domstolen skriver:
"Enbart det förhållandet att han personligen utfört arbete och haft fullmakt och firmateckningsrätt för bolagen och därigenom haft ett väsentligt inflytande kan inte anses innebära att han bedrivit sådan näringsverksamhet som avses i inkomstskattelagen."

Därför är han inte heller att betrakta som företagare i den mening som a-kassan har gjort gällande.

  • Alt-texten
    Julia Majlund

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt