Skip to content

Sonen vräkt från lägenhet - även föräldrarna nekas medlemskap i bostadsrättsföreningen

Foto: Thomas Johansson/TT

Sonen hade blivit vräkt efter att han gett bort lägenheten till sina föräldrar. Nu konstaterar hovrätten att föräldrarna inte har rätt till något medlemskap i bostadsrättsföreningen.

 

Det drygt 70-åriga föräldraparet hade fått sonens lägenhet på Guldheden i Göteborg i gåva men nekades medlemsskap i bostadsrättsföreningen.

Vägrade stamrenovering
Det visade sig att sonen efter flera turer hade förlorat nyttjanderätten till bostadsrätten och blivit vräkt. Konflikten med föreningen hade börjat med att sonen vägrat godkänna den stamrenovering som skulle göras i fastigheten.

När frågan hamnade hos Kronofogden hade föräldrarna utan framgång gjort en invändning om bättre rätt till lägenheten som senare blev föremål för tvångsförsäljning.

För sen underrättelse
Hovrätten har ändå prövat målet och konstaterar att överlåtensen i sig inte har varit ogiltig men att nyttjanderätten till lägenheten redan var förverkad när sonen underrättade föreningen om gåvan. Någon giltig överlåtelse hade alltså inte kommit till stånd före förverkandet.

Även hyresnämnden har som första instans funnit att föreningen hade "objektivt godtagbara skäl" att neka föräldrarna medlemskap.

  • Alt-texten
    Julia Majlund

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt