Skip to content

Son skickade brevbomb till sin döde pappas läkare - döms för mordförsök

Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

En man som skickat en brevbomb döms för mordförsök. Enligt tingsrätten fullbordades inte brottet av rent tillfälliga omständigheter och därmed ansåg domstolen att ett fullgott försök uppkommit. HD meddelar inte prövningstillstånd.

 

Det blir ingen prövning i högsta instans för den man som dömts för mordförsök efter att ha skickat en brevbomb till sin döde pappas cancerläkare.

Det var hösten 2016 som läkaren fick hem brevbomben i ett kuvert till sin bostad.

Så fort läkaren konstaterat att brevet innehöll en icke-detonerad sprängladdning ringde han polisen. På sprängladdningens tändanordning påträffades senare DNA från sonen till en patient som läkaren hade vårdat före patientens död cirka tre år tidigare.

Kunde ha exploderat
Både Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt dömde sonen - en 42-årig man - till sju och ett halvt års fängelse för mordförsök.

Efter att ha rekonstruerat spränganordningen kunde bombtekniker från Totalförsvarets forskningsinstitut i tingsrätten bland annat konstatera att en detonation hade kunnat leda till ”att splitter perforerar hud och pulsåder”.

En bombtekniker vittnade å sin sida om att bomben inte kunnat detonera i isärplockat skick, men att delarna däremot skulle ha varit en fungerande bomb ”om de suttit ihop”, samt att det rört sig om ett skarpt sprängämne.

Att den aktuella bomben inte detonerat berodde enligt teknikern sannolikt på hur läkaren hanterat kuvertet.

DNA-analys
Den DNA-analys som gjorts i målet talade ”extremt starkt” för att det DNA som påträffats på bomben tillhör 42-åringen.

Tingsrätten fann - mot 42-åringens förnekande - att det var han som hade tillverkat och skickat bomben. Det hade dessutom förelegat fara för brottets fullbordan, en fara som ”under alla förhållanden” varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter.

Likgiltighetsuppsåt
Enligt domstolen hade mannen haft likgiltighetsuppsåt till att döda läkaren, och han dömdes därför för mordförsök. Han dömdes också för ringa vapenbrott och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor till sju och ett halvt års fängelse, samt förpliktades att betala skadestånd på 135 000 kronor till läkaren.

Åklagaren begärde att hovrätten skulle skärpa fängelsestraffet, medan 42-åringen vidhöll att han skulle frikännas. Hovrätten fastställde tingsrättens dom.

Godtog inte förklaring
Att mannen förklarat DNA-spåren med att han hjälpt sin mamma med utrensning av ett källarförråd och i samband med det slängt kablar och grovkomponenter i ett soprum som många människor har tillgång till, föranledde ingen annan bedömning.

Högsta domstolen beslutar nu alltså att inte meddela prövningstillstånd. Hovrättens dom står därför fast.

  • Alt-texten
    Julia Majlund

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt