Skip to content

Säkerhetspolisen sinkar väktarutbildning med långsam registerkontroll - JK: "Avsätt mer resurser"

Foto: Christine Olsson/TT

Efter klagomål från utbildningföretaget Väktarskolan riktar Justitiekanslern (JK) kritik mot framför allt Säkerhetspolisen för att man sinkar utbildningen med sina långsamma registerkontroller. "Avsätt mer resurser", skriver JK som konstaterar att problemet inte har varit koncentrerat till bara en månad.

 

Bakgrunden är en anmälan från utbildningsföretaget Väktarskolan i Boden som gäller både länsstyrelsen i Norrbottens och Säkerhetspolisens långsamma hantering av kontrollen av personer som ska bli väktare.

Tidsfördröjningen har enligt skolan lett till att eleverna inte kan påbörja sin praktik som planerat. De kan alltså inte gå en sammanhängade utbildning utan tvingas avbryta för att sedan återuppta utbildningen. Skolan har därför börjat lämna in ansökningar till länsstyrelsen så långt i förväg att man inte vet vilka som faktiskt kommer att gå utbildningen eller inte.

"Inte fått önskad effekt"
Justitiekansler (JK) Anna Skarhed  konstaterar att Väktarskolan tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbottens län under de senaste åren "har vidtagit åtgärder för att i möjligaste mån effektivisera handläggningen men att detta inte har fått den önskade effekten, vilket till största delen synes bero på tidsåtgången för registerkontrollen" hos Säkerhetspolisen.

JK skriver:
"Det är svårt att se någon annan lösning på problemet än att Säkerhetspolisen avsätter mer resurser åt – eller på annat sätt effektiviserar t.ex. genom att driftsätta möjligheten till elektronisk kommunikation – hanteringen av begäran om registerkontroll, samt att länsstyrelsen avgör varje enskilt ärende med yttersta skyndsamhet."

Lagstadgad tvåveckorsfrist
Men JK konstaterar också att Säkerhetspolisen och länsstyrelserna "för diskussioner kring hur kommunikationen dem emellan kan effektiviseras och en elektronisk förbindelse är av allt att döma på väg att realiseras".

Länsstyrelsen undgår inte heller kritik eftersom man under den aktuella perioden överskridigt den lagstadgade tvåveckorsfristen i drygt hälften av ärendena.

Det är andra gången sedan 2010 som JK granskar långsam handläggning av Väktarskolans ansökningar.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt