Skip to content

Regeringen vill införa skolplikt från sex års ålder - kan börja gälla nästa höst

Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Regeringen har skickat ett förslag till lagrådet där man föreslår att skolplikt införs från och med sex års ålder. I det nuvarande förslaget kommer förskoleklassen att bli obligatorisk istället för att man inför en ny årskurs.

 

Grundskoleutredningen har föreslagit att skolplikten ska utökas och gälla från och med det kalenderår barnet fyller sex, det vill säga ett år tidigare än i dag.

Regeringen har nu skickat ett förslag till lagrådet där man vill att förskoleklassen ska bli en obligatorisk skolform inom skolväsendet. Därefter ska skolplikten såsom i dag fullgöras i grundskolan, om inte barnet ska tas emot i sameskolan, specialskolan eller grundsärskolan.

Idag uteblir cirka 2 % av alla sexåringar från förskola, förskoleklass eller årskurs 1 i skolan. Det motsvarar ca 2000 barn årligen.

I regeringens förslag vill man att skolsystemet även fortsättningsvis ska fungera med viss flexibilitet så att ett barn exempelvis kan tas emot tidigare i förskoleklassen liksom i årskurs 1 i grundskolan och motsvarande skolformer.

Ett barn ska också kunna få skolplikten uppskjuten ett år om det finns särskilda skäl.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018 och tillämpas från och med höstterminen 2018.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt