Skip to content

Regeringen ser över privat finansiering av vården - "finns risker med sådana här pengar"

Foto: ERIK G SVENSSON/TT

Regeringen vill se över vårdsponsringen. Enligt statens medicinsk-etiska råd kan sponsring leda till allvarliga etiska problem då privata intressen kan komma att styra valet av behandlingsmetoder. 

 

I många länder kan privata aktörer finansiera - eller sponsra - utrustning och behandlingsmetoder inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) har analyserat vårdsponsring och i samband med detta skickat en skrivelse till regeringen där man anger att kunskaperna om vårdsponsring behöver bli bättre.

I skrivelsen har Smer även utpekat en del av de etiska problem som kan uppstå när externa aktörer ger medel till den offentligt finansierade hälso- och sjukvården.

Detta har fått regeringen att ge Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att kartlägga förekomsten av extern sponsring och de risker som kan uppstå.

- Risken med sådana här extra pengar till hälso- och sjukvården är att det kan bli andra intressen än patientens behov av vård som styr val av metoder och behandlingar, säger socialminister Annika Strandhäll.

- Patienter som söker vård måste kunna vara säkra på att en viss behandlingsform eller undersökning inte föreslås för att ett bolag sponsrat just den metoden, utan för att den är bäst för patienten.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 oktober 2018.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt