Skip to content

Otillåten avfallstransport när man skickade skadade tv-apparater för återvinning i Ghana

Foto: AP Photo/ Anupam Nath

En man har försökt att transportera trasiga tv-apparater till Ghana utan exporttillstånd. Hovrätten ansåg inte att bevisningen räkt för att styrka uppsåtligt brott. Istället dömdes mannen för att av oaktsamhet ha gjort sig skyldig till otillåten avfallstransport.

 

En idag 43-årig man lät transportera en container med över 200 tv-apparater och en lätt lastbil från Helsingborg till Ghana.

Containern stoppades av nederländska myndigheter vid en kontroll i Rotterdams hamn och returnerades till Sverige.

Inte bevisat att det rört sig om avfall
43-åringen åtalades i Helsingborgs tingsrätt för otillåten avfallstransport. 43-åringen själv bestred ansvar och menade att innehållet i containern inte utgjorde farligt avfall. Han hävdade att tv-apparaterna var avsedda att säljas i Ghana och att lastbilen var hans egen och skulle användas av honom i Ghana.

Tingsrätten konstaterade att tv-apparaterna i stor utsträckning uppvisade skador och saknade fjärrkontroller samt att lastbilens bromsar var skadade. Enligt domstolen var det dock möjligt att produkterna skulle komma att användas i Ghana.

Tingsrätten gjorde därför bedömningen att det inte var bevisat att produkterna utgjorde avfall.

Inte bevisat att lastbil var avfall
Hovrätten över Skåne och Blekinge konstaterade att det för att fälla någon till ansvar enligt åtalet krävs att det som transporteras utgör avfall och att exporten skett för återvinning.

Lastbilen hade trasiga bromsar, krossad sidoruta, spräckt vindruta, inbucklat tak samt var belagd med körförbud.

Det stod enligt domstolen klart att den inte kunnat användas utan återvinningsförfarande.

Hovrätten gjorde dock bedömningen att 43-åringens uppgift om att han själv avsett att använda lastbilen inte kan anses motbevisad. Lastbilen utgör inte avfall eftersom det inte är bevisat att 43-åringen skulle göra sig av med den.

Inget återvinningsförfarande
Tv-apparaterna är däremot att betrakta som avfall eftersom det hade krävts ett återvinningsförfarande för att kunna vidareförsälja dem i Ghana.

Eftersom ett sådant inte ägt rum före exporten har exporten skett för återvinning.

Hovrätten ansåg att 43-åringen inte kan dömas för uppsåtligt brott då han inte förefaller ha varit medveten om att tv-apparaterna utgjorde farligt avfall för återvinning. Däremot ställs det krav på honom i egenskap av näringsidkare att ta reda på vad som gäller för export.

Enligt domstolen har han därför varit oaktsam.

Hovrätten dömde därför 43-åringen för otillåten avfallstransport till villkorlig dom. Mannen överklagande till Högsta domstolen, som dock beslutar att inte meddela prövningstillstånd i målet.

Hovrättens avgörande står därför fast.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt