Skip to content

Nej, tiggeri är inte förbjudet enligt svensk lag - "påståenden direkt bedrägliga" enligt jurister

Foto: Berit Roald/NTB/TT

Den svenska lagstiftningen innehåller inget förbud mot att tigga. Det skriver åtta jurister och debattörer på DN debatt i en protest mot den senaste tidens påståenden om motsatsen.

 

Bakgrunden är påståenden i media om att ordningslagen skulle kunna användas för att förbjuda tiggeri på gator och torg. Men detta stämmer inte skriver bland andra Anne Ramberg och Göran Lambertz tillsammans med sex andra jurister och debattörer på Dagens Nyheters debattsida. De kallar påståendena för "direkt bedrägliga".

"Skyddas av internationella normer"
Artikelförfattarna hävdar att tiggeri inte alls är förbjudet enligt svensk lag. Mycket talar istället för att "rätten att be om ekonomisk hjälp i offentligheten skyddas av internationella normer för mänskliga rättigheter", skriver man.

Förbud i ordningslagen
De som har hävdat att tiggeri är förbjudet har hänvisat till den regel i ordningslagen som säger att det krävs tillstånd för att använda offentliga platser på ett sätt ”som inte stämmer överens med det ändamål som platsen har upplåtits för eller som inte är allmänt vedertaget”. Det vill säga att gator och torg inte ska upplåtas för tiggeri.

Resonemanget "haltar"
Detta är ett resonemeng som enligt artikelförfattarna "haltar". Istället hänvisar man till ordningslagens förarbeten som föreskriver att man måste ha tillstånd "om platsen genom olika åtgärder tas i anspråk på ett sådant sätt att trafiken eller den allmänna ordningen störs".

Artikelförfattarna pekar på att det enligt lagtexten inte krävs tillstånd ”om platsen tas i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd”.

"Obefogade inskränkningar"
Artikelförfattarna hävdar också att tiggeri inte kan förbjudas genom lokala föreskrifter eftersom lokala föreskrifter "inte får lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet".

Artikelförfattarna är:
Hans Caldaras, författare och musiker
Thomas Hammarberg, tidigare Europarådets kommissionär för de mänskliga rättigheterna
Göran Lambertz, fd justitieråd
Anna Lindenfors, generalsekreterare, Amnesty International, svenska sektionen
Annika Norée, docent i straffrätt, Stockholms universitet
Anne Ramberg, generalsekreterare, Sveriges advokatsamfund
Sofia Rönnow Pessah, biträdande jurist, Bratt Feinsilber Harling
Jens Waldenström, talesperson, Föreningen Hem

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

19 comments

Bra att någon på ett pedagogiskt sätt redogör för vad som gäller. Vilka författarna är ger ju också en extra tyngd åt riktigheten i det som skrivs. Om man vill komma åt tiggeriet är det väl genom att ha en noggrann kontroll av att regeln för EU-medborgare om få att stanna i Sverige i högst tre månader efterlevs (undantag finns, men tiggare får nog svårt att visa att de uppfyller kraven för dessa). Det kräver kanske en omtolkning av om tiggeri är ett av reglerna omfattande försörjningssätt.

Faktum är att det krävs tillstånd för att bedriva penninginsamling här i riket i normalfallet, det kostar 250 kr per vecka. Ansökan lämnas in till polisen och kommunen skall yttra sig. Om ansökan beviljas så anvisas man en plats där man får bedriva insamlingen. Men det finns ingen sanktion mot den som struntar i att söka. Men att därifrån hävda att det är tillåtet är att tänja på sanningen. Så att tigga är ju att missbruka reglerna.

Så vad väntar vi på? Ändra lagen!

Att tigga måste vara tillåtet för svenskar i sitt eget land men däremot inte i exempelvis Monaco eller Kuwait och tvärtom. Inför tiggeriförbud för svenskar utomlands.

Det är nog rätt att det inte finns något generellt tiggeriförbud i ordningslagen. Ett sådant förbud hade omöjliggjort alla de insamlare av pengar och underskrifter som ständigt rör sig i gaturummet. Det organiserade tiggeri som nu förekommer genom att samma person dag efter dag sitter på samma plats och ber förbipasserande om pengar och där man markerar platsen genom att lämna kuddar, kläder mm efter sig när man går är jag inte lika säker på är tillåtet eller skyddat. Och det är symptomatiskt att artikelförfattarna beskriver tiggeriet på ett annat sätt än det som tiggeriet faktiskt utövas på.

Jag kan tillägga att jag tycker det finns väsentligt mer angelägna uppgifter för polisen att ägna sig åt än att flytta på dessa rätt oförargliga figurer alldeles oavsett vad reglerna kan tänkas betyda.

Instämmer helt med de kloka synpunkter som anförs i första stycket.

Det som är bekymmersamt är att tiggeriet visat sig i många fall vara ett led i organiserad brottslighet där utländska ligor använder tiggeriet som en fasad för kriminell verksamhet omfattande narkotikaförsäljning, prostitution mm. I norsk television visades nyligen en dokumentärfilm om sådana ligor. Dokumentären grundades på flera års research som även innefattade besök i ligamedlemmarnas hemland, där reportrarna bl a kunde konstatera vilka tjusiga bostäder tiggarna hade.

Det är egendomligt att artikelförfattarna inte nämner något om denna allvarliga kriminalitet.

Men det är ju inget skäl att förbjuda tiggeri.
Byggföretag, frisörer och pizzerior används också ofta som ett led i organiserad brottslighet. Inte bör man förbjuda sådana företag för det?

Av vilken anledning söker Röda Korset tillstånd när de skall gå runt med bössor?

Helt i onödan?

Gör de?? Jag har samlat in pengar många gånger med insamlingsbössa och aldrig sökt tillstånd. Dock inte gjort det för just Röda korset. Det verkar mycket märkligt att de skulle söka tillstånd.

Ja. De flesta kommunala ordningsföreskrifter innehåller skrivningar om tillstånd för aktiv pengainsamling – tiggeri anses vara passiv pengainsamling och omfattas därmed inte av tillståndskravet. Se t.ex. Stockholms stads ordningsföreskrifter: http://bit.ly/1KBdCFC

Nu är det emellertid så att om du står där med en pengabössa och ett organisationsmärket så tar alla givetvis för givet att du har skaffat tillstånd.

Tiggeri bör förbjudas för alla. Skattebetalarna ombesörjer via bl.a. socialtjänsten att fattiga människor erhåller bistånd av olika slag. Tiggeri medför alltid risk för utnyttjande och kriminalitet, inte bara för tiggaren utan även för den tilltänkta givaren. Vill vi ha det som innan politikerna sålde ut oss till EU:s romer så måste vi förbjuda tiggeriet.

Att lokala ordningsstadgar om förbud mot pengainsamling inte förbjuder tiggeri har Södertälje tingsrätt slagit fast. Tiggeri är knappast heller förbjudet enligt ordningslagen. Som HFD enkelt avfattade, när det var frågan om teveavgift fick tas ut för datorer, fordras tydligt lagstöd för åtgärder med stor effekt vilket följer av legalitetsprincipens krav på förutsägbarhet.

Däremot är ju påståendet om att tiggeri skulle skyddas av internationella konventioner rappakalja eftersom ordningsinskränkningar som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle får ske.

Oaktat föregående hade det i lagtekniskt mening varit på sin plats att definiera vilket tillstånd som avses med att "inkräkta på någon annans tillstånd" – avses fysiska eller psykiska tillstånd eller bådadera?

Hur som helst, jag säger som stevO: Ändra lagen!

Dom som inte vill arbeta ska inte äta.

Ni påstår att inte tiggeri är förbjudet enligt lag? Ringa till någon av Sveriges flygplatser och fråga hur de ställer sig till tiggeri och möjligheten att avvisa en tiggare från området.

Entré är offentlig, och därifrån har man inte rätt att avvisa människor som tigger eller säljer tidningar om de inte har begått något brott mot ordningslagen.

Den så kallade humanitära stormakten uppmuntrar till och bejakar att människor lever i kojor i skogen,lever i smuts och förnedring,sittandes på marken förtjänar de sitt dagliga bröd genom andra människors visade nåd och genom att leta igenom dessa människors sopor.
Med hänvisning till att vi är den främsta demokratin i världen med långa anor av kamp för människovärde och allas lika rättigheter.

"Artikelförfattarna pekar på att det enligt lagtexten inte krävs tillstånd ”om platsen tas i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd”."
Att dagligen, 6-8 timmar, sitta på samma plats (eventuellt avbyte av annan) i flera månaders tid kan inte vara tillfälligt och i obetydlig omfattning.

Samtidigt får jag intryck av att artikelförfattarna slår in öppna dörrar (i någon iver att verka slagkraftiga ?) då regeringen (och flera andra partier) diskuterar att lägga in någon form av tiggeriförbud. Alltså inte att tillämpa nuvarande rätt som då uppenbart saknar de rätta instrumenten.

Jag råkade sparka till en mugg så att några slantar rullade ur och en tjuga fladdrade i väg. Det blev ett jäkla oväsen. Det borde inte vara tillåtet att sitta innanför entrén till gallerian. Jag kunde ha ramlat och slagit mig fördärvad.