Skip to content

Migrationsverket ska höja kompetensen kring hbtq-frågor i asylprocesser

Manifestation för hbtq-rättigheter. Foto: Gregor Fischer/AP

Regeringen satsar två miljoner på kompetenshöjande insatser kring hbtq-frågor i asylprocesser. Förhoppningen är att man på så sätt stärker rättssäkerheten för hbtq-personer som söker asyl i Sverige.

 

Migrationsverket ska stärka sin kompetens kring hbtq-personer som söker asyl i Sverige. I ett nytt regeringsuppdrag tillförs ytterligare två miljoner kronor till myndigheten med syfte att utbilda personal.

Satsningen ska göra Migrationsverkets handläggare bättre på att bedöma och bemöta asylärenden där sexuell läggning och könsidentitet åberopas.

Insatsen blir en del av Migrationsverkets pågående arbete kring hbtq-personers villkor i asylprocessen. Tidigare har man bland annat inrättat en särskild handläggarordning där hbtq-specialister medverkar i ärenden där hbtq-skäl åberopats eller framkommit.

Trots detta har RFSL vid ett flertal tillfällen larmat om att kunskaperna om hbtq-personer som söker asyl är alldeles för dålig. En rättvis prövning kan därför enligt RFSL vara beroende av om handläggaren har kompetens och kunskap om hbtq-personer.

Förhoppningen från regeringens sida är därför att ökade satsningar på kompetenshöjande insatser ska säkerställa rättssäkerheten för hbtq-personer som söker asyl

– Vi förstärker Migrationsverkets möjlighet att säkerställa rättssäkra asylprocesser. Det ska vara en självklarhet att hbtq-personers situation särskilt beaktas, säger Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister i ett pressmeddelande från regeringen.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt