Skip to content

Målsägandes beteende svårförklarligt - hovrätten ogillar våldtäktsåtal

Hovrätten för Västra Sverige. Foto: Hovrättens hemsida

Hovrätten friar 16-åring från väldtäktsåtal. Enligt domstolen har målsäganden gett uttryck för stark ambivalens då hon bland annat gått in till sin make under tiden då den påstådda våldtäkten ägt rum. 

 

En idag 16-årig man åtalades vid Alingsås tingsrätt sedan han skulle ha våldtagit en kvinna i Alingsåstrakten i december 2016.

16-åringen var vid tillfället familjehemsplacerad hos kvinnan.I lägenheten där våldtäkten ska ha ägt rum bor även kvinnans make och deras tre barn.

Bakgrund
En kväll skulle 16-åringen och kvinnan ha stannat uppe efter det att resten av familjen gått och lagt sig.

Enligt kvinnan hade 16-åringen kramat henne godnatt medan han hade erektion, vilket ledde till att hon både fysiskt och verbalt tog avstånd från honom.

Trots detta hade 16-åringen senare ”föst” in henne i sitt sovrum och förgripit sig på henne. 16-åringen hävdade å sin sida att umgänget var ömsesidigt och att kvinnan tidigare sagt att hon fick en ”speciell känsla” med honom.

Ord stod mot ord
Tingsrätten ansåg att båda parternas berättelser var trovärdiga och ord stod mot ord. Åklagaren hade åberopat ett rättsintyg som visade att kvinnan hade fått en sårskada i underlivet till följd av handlingen.

Det gick dock inte att utesluta att skadan uppkommit på annat sätt än genom ofrivillig penetration. Sammantaget ansåg tingsrätten att bevisningen inte var stark nog för en fällande dom och 16-åringen friades därför.

Ambivalens
Hovrätten för Västra Sverige gör nu samma bedömning som tingsrätten och fäster bland annat vikt vid att kvinnan ”gett uttryck för en ambivalens som väcker frågor” vid huvudförhandlingen.

Kvinnan hade bland annat gått in till sin sovande man efter kramen, utan att väcka honom, för att sedan gå tillbaka till 16-åringen - varefter det påstådda övergreppet skedde.

Hovrätten menar att det är osannolikt att kvinnan inte kunde väcka sin man om hon verkligen hade velat göra det.

Även om hon inte kunde eller inte ville väcka honom, är det enligt hovrätten svårt att finna en förklaring till att kvinnan, "med hänsyn till den av henne beskrivna pressade situationen", inte stannade kvar hos sin sovande man.

16-åringen frias därför även i hovrätten.

  • Alt-texten
    Sarah Nordström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt