Skip to content

Livstids fängelse ska vara normalstraff för mord - regeringen vill stoppa andra tolkningar

Justitieminister Morgan Johansson (s). Foto: Maja Suslin/TT och Fredrik Persson/TT

Nu gör regeringen ett nytt försök att tvinga igenom livstids fängelse som "normalstraff" för mord. Förra gången sågades lagstiftningen av HD. En ny formulering av mordparagrafen ska nu hindra domstolarna från att gör en annan tokning än den som regeringen vill ha.

 

En majoritet av de personer som döms till fängelse för mord ska få livstids fängelse. Det är målet med den nya formulering av "mordregeln" som föreslås av utredaren Ylva Norling Jönsson, lagman vid Helsingborgs tingsrätt.

Enligt det förslag hon nu lämnat till regeringen ska det vara möjligt att välja ett tidsbestämt straff "först om omständigheterna inte påkallar ett livstidsstraff".

Förändrade inte rättsläget
År 2014 ändrades straffbestämmelsen om mord eftersom den borgerliga regeringen ville att livstidsstraffet skulle användas i betydligt större utsträckning än tidigare.

Men förra året kom Högsta domstolen fram till att den omformulering av lagtexten som man hade gjort inte förändrade rättsläget.

HD skrev:

"Det finns en motsättning mellan lagtexten och det som uttrycks i förarbetena. Ett naturligt sätt att läsa lagbestämmelsen om mord i dess nya utformning är att det krävs att omständigheterna sammantaget är försvårande för att fängelse på livstid ska få dömas ut. I förhållande till vad som gällde tidigare innebär det inte någon egentlig förändring."

Det innebar med andra ord att riksdagens beslut inte fick någon effekt. 

Minskat antal livstidsdömda
Antalet livstidsdomar ökade kraftigt fram till och med 2004 då 24 livstidsdomar dömdes ut, för att sedan minska och bli tidsbestämda. År 2013 dömdes till exempel endast sex personer till livstids fängtelse.

Samtidigt har strafftiden för livstidsdömda blivit längre. Det visar analyser från Brottsförebyggande rådet.

Enligt den nuvarande regeln är straffet för mord ”fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller, om omständigheterna är försvårande, på livstid". En formulering som HD alltså inte accepterade som en förändring av straffmätningen.

Ville avskaffa det istället
Frågan om livstidsstraffet har svängt kraftig under de senaste 15 åren. Tidigare riksåklagaren Klas Bergenstrand ville i början av 2000-talet avskaffa livstidsstraffet helt eftersom han ansåg att "ett sådant straff inte hör hemma i en modern rättsstat".

Även tidigare justitieminister Thomas Bodström (S) ville vid samma tid i princip skrota livstidsstraffet. Han ville istället se en lösning men en regel om "samhällsskydd" som innebar att kvalificerade brottslingar som också var pyskiskt störda skulle kunna hållas inlåsta på obestämd tid.

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt