Skip to content

Livstids fängelse ska vara normalstraff för mord - regeringen vill stoppa andra tolkningar

Justitieminister Morgan Johansson (s). Foto: Maja Suslin/TT och Fredrik Persson/TT

Nu gör regeringen ett nytt försök att tvinga igenom livstids fängelse som "normalstraff" för mord. Förra gången sågades lagstiftningen av HD. En ny formulering av mordparagrafen ska nu hindra domstolarna från att gör en annan tokning än den som regeringen vill ha.

 

En majoritet av de personer som döms till fängelse för mord ska få livstids fängelse. Det är målet med den nya formulering av "mordregeln" som föreslås av utredaren Ylva Norling Jönsson, lagman vid Helsingborgs tingsrätt.

Enligt det förslag hon nu lämnat till regeringen ska det vara möjligt att välja ett tidsbestämt straff "först om omständigheterna inte påkallar ett livstidsstraff".

Förändrade inte rättsläget
År 2014 ändrades straffbestämmelsen om mord eftersom den borgerliga regeringen ville att livstidsstraffet skulle användas i betydligt större utsträckning än tidigare.

Men förra året kom Högsta domstolen fram till att den omformulering av lagtexten som man hade gjort inte förändrade rättsläget.

HD skrev:

"Det finns en motsättning mellan lagtexten och det som uttrycks i förarbetena. Ett naturligt sätt att läsa lagbestämmelsen om mord i dess nya utformning är att det krävs att omständigheterna sammantaget är försvårande för att fängelse på livstid ska få dömas ut. I förhållande till vad som gällde tidigare innebär det inte någon egentlig förändring."

Det innebar med andra ord att riksdagens beslut inte fick någon effekt. 

Minskat antal livstidsdömda
Antalet livstidsdomar ökade kraftigt fram till och med 2004 då 24 livstidsdomar dömdes ut, för att sedan minska och bli tidsbestämda. År 2013 dömdes till exempel endast sex personer till livstids fängtelse.

Samtidigt har strafftiden för livstidsdömda blivit längre. Det visar analyser från Brottsförebyggande rådet.

Enligt den nuvarande regeln är straffet för mord ”fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller, om omständigheterna är försvårande, på livstid". En formulering som HD alltså inte accepterade som en förändring av straffmätningen.

Ville avskaffa det istället
Frågan om livstidsstraffet har svängt kraftig under de senaste 15 åren. Tidigare riksåklagaren Klas Bergenstrand ville i början av 2000-talet avskaffa livstidsstraffet helt eftersom han ansåg att "ett sådant straff inte hör hemma i en modern rättsstat".

Även tidigare justitieminister Thomas Bodström (S) ville vid samma tid i princip skrota livstidsstraffet. Han ville istället se en lösning men en regel om "samhällsskydd" som innebar att kvalificerade brottslingar som också var pyskiskt störda skulle kunna hållas inlåsta på obestämd tid.

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

56 comments

Ja för mord, inte dråp, så ska personen sitta i fängelse resten av sitt liv för att hålla allmänheten säker.

Mördare återfaller nästan aldrig så det är knappast ett skäl.

Bra betyg för Kriminalvården med andra ord.

Att "mördare aldrig återfaller" är ett typexempel på hur man kan ljuga med hjälp av statistik. Man drar alla mördare över en kam, väl medveten om att de flesta mord sker i nära relationer och har svartsjuka som motiv. När det gäller yrkeskriminella mördare är återfall betydligt vanligare. Dessutom klarar polisen inte upp de flesta av de morden så de syns inte ens i statistiken.

Varför inte för dråp? Dråp är ju också uppsåtligt dödande.

Det argumentet håller inte. Det trodde jag att alla var medvetna om.

Men snälla, inget i Sverige är vad det försöker framstå att vara:

Livstidsfängelse: har ej ägt rum i modern tid.

T.ex. 9 års fängelse är ej 9 år, utan 6 år.

När ska denna chimär upphöra, de flesta vet ju detta, ändå upprepar inte minst media detta hela tiden att något är vad det inte är. Vad värre är, även våra beslutsfattare, läs politiker.

Usch!

Precis som i alla andra länder i världen.

Det här med straffet för mord går ju att försvara ur tre olika perspektiv.

1. Etisk-moraliskt perspektiv: Är det rätt att den som dödar en människa har förverkat sin frihet för resten av livet? Ja, det tycker jag och det tror jag nog de flesta håller med om.

MEN:

2. Är det praktiskt genomförbart? Om vi skall låta människor sitta i fängelse livet ut så måste vi ha klart för oss att det krävs ganska betydande vårdinsatser på våra fängelser för att vårda folk i livets slutskede. Är detta önskvärt med tanke på de kostnader det skulle innebära? Tveksamt, enligt mig.

3. Är det ens moraliskt försvarbart att låta en 80-årig gubbe sitta i fängelse för ett mord han begick som 30-åring? Även här är det tveksamt enligt mig. Borde inte även han få komma tillbaka till sin hemby för att leva sina sista år där?

4. Är det bra för samhället att låta folk få sitta i fängelse 50-60 år? Högst tveksamt, kostnaderna blir enorma och Kriminalvården har redan nu ansträngda resurser.

5. Den kanske viktigaste frågan av alla. Bekämpar det brottsligheten? Högst tveksamt. Den person som får sitta inne livet ut kommer nog inte att begå så mycket fler brott än de brott som han eventuellt kan begå i fängelset men vi ser ju tydligt att länder med hårda straff är ingalunda befriade från brottslighet. Det är tvärtom så att länder med hårda straff har mer och hårdare brottslighet.

Kriminaliteten i samhället går nog att bekämpa på många sätt, men hårdare straff är nog det enda receptet som vi VET på förhand inte kommer att lyckas.

Själv är jag för övrigt emot både dödsstraff och livstidsstraff och jag tycker inte man skall skjuta våldtäksmän eller skära av kroppsdelar med slöa knivar heller.

2. Den kostnaden är nog försumbar i sammanhanget och dessutom är det ju kostnad för vården även om de inte sitter i fängelset.

3. Framförallt är man ju en helt annan människa vid olika tider i livet. Är det moraliskt försvarbart att hålla en pensionär inlåst för något som en ung hetsig man gjort?

2. Nja, den är nog inte så försumbar, eftersom vi i så fall skall arrangera ytterligare en sjukvårdsapparat inom kriminalvården, långvård med mera. Men är det ens värdigt en rättsstat att låta ofärdiga gubbar sitta i fängelse? Knappast

3. På den frågan kan vi nog alla vara eniga om att svaret är nej.

"Det är tvärtom så att länder med hårda straff har mer och hårdare brottslighet."
Utan fängelsestraff kanske de skulle haft ännu värre brottslighet-därom vet du inget.

Den som med uppsåt tar någon annans liv ska plikta med livstids inlåsning, i avsaknad av dödsstraff. Det är rättvist. Skamligt mot offret och dess anhöriga att en mördare/dräpare ska få fortsätta sitt liv i frihet ens om 20 år när inte offret fick fortsätta sitt liv alls. När man är död så är man det för alltid.

Det är klart att det allmänpreventiva motivet för livstidsfängelse vid mord borde väga tungt i en demokrati.
En människa som med berått mod har överskridit alla gränser och tagit sig rätten att avsluta en annan människas liv, med allt vad det innebär av lidande för anhöriga till offret, kan inte tillåtas gå lös efter bara några års förvaring.
Som det är nu i Sverige har övertygelsen att förövarnas intressen väger oändligt mycket tyngre än deras offers blivit stadigt befäst. Och så kan vi ju inte ha det.
Vi har ett föråldrat rättssystem, med uppenbara brister på många plan, som inte hängt med i samhällsutvecklingen.
Det är politikernas skyldighet att rätta till dessa brister med en tydlig lagstiftning som inte ger utrymme för ett oändligt antal tolkningar.
Till syvende och sist handlar det om tillit och förtroende för vårt samhälle. Om inte det finns längre är vi väldigt illa ute.

Mord är långt ifrån det värsta brottet. Jämför med om man hugger ut ögonen på någon, klipper av alla fingrar och tår samt tungan och spränger öronen till dövhet.

Jag vet inte om detta är den viktigaste reformen. Att avskaffa 2/3-dels avtjänandet samt att kraftigt minska straffrabatten för ungdomar och eventuellt sänka straffrihetsåldern ett eller två år känns viktigare. Alla 14-åringar vet att man inte får döda och att gängen idag skickar fram den yngste för att utdela det dödande hugget måste beivras. Sen skulle man ju kunna införa, för riktigt svåra brott, livstid utan möjlighet till tidsbestämt straff eller livstid utan möjlighet till tidsbestämt straff innan personen avtjänat säg 30 år.

Ja, femåringar bör kunna få både spöstraff och livstids fängelse.
Sen borde man börja hugga händerna av tjuvar, hänga äktenskapsförbrytare m.m.
Då skulle det bli lite jävla lag och ordning i samhället.
Särskilt alla de här morden som begås av 14-åringar är ett stort problem i samhället.

Det lämpligaste vore kanske att 2/3-delsfrigivningen vore just det som den är tänkt att vara; nämligen en rabatt för gott uppförande och inte en allmän förmån som ges till alla. Som det är idag så får i princip alla straffrabatt. Bättre vore att det ges som en rabatt för just gott uppförande, visat vilja att försöka skaffa sig ett ordnat liv efter fängelse, gått en utbildning etc,

Det är inte vad det är tänkt som.
Brist på gott uppförande innebär också förverkande av delar av den villkorliga frigivningen.
Det är såklart mycket bättre att ha skltsamhet som utgångspunkt och bestraffa misskötsamhet än att göra tvärtom.

"straffrabatten för ungdomar "
Ungdomar och unga VUXNA är vad det handlar om när det kommer till åldersrelaterade straffrabatter.

Nja.
21 år är högsta åldern för ungdomsrabatt.
Man ska vara bra ung själv för att inte anse 21-åringar vara ungdomar. Det var inte länge sedan som de inte ens var myndiga (myndig och vuxen är för övrigt inte samma sak).

De som hänvisar till att mord skall ge livstidsfängelse har ingen aning om livet utan utgår från sin egen tolkning av sitt eget liv och sitt "egna moralkompass" vilket är subjektivt och går mest ut på "mord" då ska man sitta inne i "500år" bara för att.
Den premissen är djupt felaktig och till alla som har intellekt nog att kringgå denna moralspiral kan finna resonemang i de smarta människor här som predikterar för motsatsen. Mord skall ej ge livstidsfängelse förutom i mycket försvårande exempel. Tycker jag, allt annat är ilska eller tron om ett fungerande moralkompass som i sig själv inte är fungerande. De som är mot livstidsfängelse lägger fram logisk argumentation för att alla skall förstå varför.

Max! Vilken tur att det finns intellektuellt högstående individer som du som förstår allt det som vi andra dumbommar inte gör.
Synd bara att din svenska inte är i paritet med ditt överlägsna intellekt.
Jag kan inte undgå att fundera på om en klarare och tydligare lagstiftning när det gäller de svåraste våldsbrottslingarna kan innebära att det blir färre arbetstillfällen för överbetalda jurister och lägre skatter för svenska folket. Kan det vara det som motiverar ditt osammanhängande utfall?

Kan vi försöka hålla diskussionen ovanför om någon är intelligent eller kan stava, punktera eller bygga meningar eller har rätt radavstånd eller radbrytningar tack så mycket på förhand. :)

Det stämmer ju Max säger i övrigt, att de som förespråkar hårdare straff ofta tar sig uttryck med känsloresonemang som att "lås in de jävlarna" och värre med diverse lynch-rättvisa som för tankarna till medeltiden. Medans de som är emot "hårdare straff" allt som oftast baserar detta på rationella argument. Det i sig beror nog snarast på att vissa människor är känslostyrda och vissa är förnuftsstyrda.

Men återigen:
1; Är det rätt med hårdare straff? Njaej vette kanske - alla tycker ju som de vill. Jag tycker inte det.
2; Är det praktiskt genomförbart med att fängsla människor i 40-50-60-70 år? Nej, knappast och det är i vilket fall som helst inte värdigt ett rättssamhälle att att göra det.
3; Kommer de att ge den effekt som vi önskar, nämligen mindre brottslighet. Nej det kommer det ju inte göra, och det är nog det enda vi med säkerhet vet. Hårdare straff ger inte mindre brottslighet, det ger bara hårdare och mer brottslighet.

Vad säger ni som är för hårdare straff om punkt 3? Vi vet med säkerhet att hårdare straff bara ger mer eller hårdare brottslighet.

Men det går nog inte att hålla isär det.
De som förespråkar hårdare straff (de känslosryrda, alltså aporna) är idioter och de som är intellegenta (rationella tänkare- civiliserade människor) förespråkar inte hårdare straff.

Därför kommer debatten alltid vara mellan idioter och begåvade.

Kommentar som gör vidare samtal ointressanta. Anser då jag iaf.
Och hur "begåvat" är det?

Så kan det vara, men det är en annan fråga.
Idioterna kommer dock inte ändra sig hur som helst, de älskar lidande och hatar tänkande.

Morgan Johansson (SD)

Morgan Johansson (SD)

Det är lustigt att socialdemokraterna är så bra på att peka finger åt den amerikaniserade redneckpopulismen, när det gäller Trump, SD och andra liknande parter. Men någon självinsikt om hur man själv är påverkad, det finns inte alls.

Dumheter.Mord skall ge mellan 10-12 år.Fler än ett mord skall ge 13-20.

Pajas Håkan i farten igen ser jag!

Problemet är att man enbart utgår från förövarnas perspektiv.
Om bara några av dem kommer att mörda igen finns det anledning att hålla alla inlåsta.
För brottsmisstänkta gäller regeln hellre fria än fälla om det finns minsta osäkerhet kring deras skuld.
På liknande sätt bör man väl tänka om dömda mördare? Om man inte är 100 procent säker på att de inte mördar igen ska de inte släppas ut. Och det kan man inte vara för det är inte vem som helst som dödar andra. Med vilken rätt utsätter man oskyldiga människor för dessa personer?
Det skulle inte skada med lite mer av etik och moral hos dem som har som jobb att upprätthålla rättssamhället och att man är medveten om vilket ansvar man har.
Jag blir alltid lika pinsamt berörd när en försvarsadvokat med himlande ögon bedyrar hur oskyldig hens klient är trots att det är ett solklart fall. Det löjliga är att advokaten gör anspråk på att bli trodd trots att hen inte kan presentera en enda konkret detalj som talar för klientens oskuld eller kommer med den ena krystade påhittade förklaringen efter den andra. Det är som om försvarsadvokaten på ett osunt, överdrivet och oproffsigt sätt identifierar sig så till den milda grad med klienten att all yrkesheder går förlorad. Det var väl inte så det var tänkt att rättsväsendet skulle fungera?

Det är väl exakt så det är tänkt att fungera?
Eller var drar man gränsen menar du, är det när du (eller någon annan för den delen) anser/tror sig veta att någon är 'solklart skyldig'?

Är inte korten fyrkantiga rasar korthuset.

Fredrik Hellberg, jag grundar mina slutsatser på många års iakttagelser av brottmål som också lett till domar och där bevisen har funnits redan från början.
Att en försvarsadvokat i ett sådant mål säger att hens klient säger sig vara oskyldig har jag naturligtvis inget emot, men när advokaten själv påstår att klienten är oskyldig drar det ett löjes skimmer över hela kåren.
Att underskatta allmänhetens intelligens med uppenbart påhittade förklaringar som skall styrka klientens oskuld leder inte heller till respekt för kåren.
Om korten inte är fyrkantiga så beror det på oseriösa jurister.

Nej Åsa, det finns ingen advokat som "självständigt skulle påstå att hans klient" är oskyldig, han säger på sin höjd att "min klient anser sig oskyldig till dessa anklagelser". En advokat är ett biträde och företrädersin klient och för fram sin klients uppfattning, inte sin egen.

Advokater i Sverige är inte sådär fyrkantigt korkade, eller tror att allmänheten eller domstolen är så fyrkantigt korkade så de går på alla dunster utan de för fram sin klients uppfattning och inget annat.

Sen tror jag du glömmer det faktum att en advokat så gott som alltid har en diskussion med sin klient om hur trovärdig klientens redogörelse är och klart och tydligt informerar klienten om att den här redogörelsen som du har, hur "mordoffret råkade av fri vilja springa på din köttkniv som du höll fram emot honom, bara i syfte att visa den, och de faktum att du sedan när han låg på golvet råkade ramla över honom och oavsiktligt stötte din kniv i hans bröst igen fyra gånger och de faktum att du inte ringde ambulansen beror på att du glömde bort var telefonen fanns" inte är särskilt trovärdig.

Men advokatens uppgift är att föra fram sin klients uppfattning, oavsett hur löjeväckande den är.

Nej Åsa, det finns ingen advokat som "självständigt skulle påstå att hans klient" är oskyldig, han säger på sin höjd att "min klient anser sig oskyldig till dessa anklagelser". En advokat är ett biträde och företrädersin klient och för fram sin klients uppfattning, inte sin egen.

Advokater i Sverige är inte sådär fyrkantigt korkade, eller tror att allmänheten eller domstolen är så fyrkantigt korkade så de går på alla dunster utan de för fram sin klients uppfattning och inget annat.

Sen tror jag du glömmer det faktum att en advokat så gott som alltid har en diskussion med sin klient om hur trovärdig klientens redogörelse är och klart och tydligt informerar klienten om att den här redogörelsen som du har, hur "mordoffret råkade av fri vilja springa på din köttkniv som du höll fram emot honom, bara i syfte att visa den, och de faktum att du sedan när han låg på golvet råkade ramla över honom och oavsiktligt stötte din kniv i hans bröst igen fyra gånger och de faktum att du inte ringde ambulansen beror på att du glömde bort var telefonen fanns" inte är särskilt trovärdig.

Men advokatens uppgift är att föra fram sin klients uppfattning, oavsett hur löjeväckande den är.

"men när advokaten själv påstår att klienten är oskyldig drar det ett löjes skimmer över hela kåren."
En försvarare ska framföra sin klients ståndpunkt och argumentera på ett sätt som styrker den versionen och inte framföra sina personliga ställningstaganden i skuldfrågan.
Hur skulle det se ut med försvarare som gör gällande att klienten är skyldig trots att personen nekar?

Varför man inte vill höja normalstraffet till 25-30 år och behålla livstidsstraffet för de mest brutala mördarna begriper inte jag.

Jag skulle vilja påstå att man får det utfall man förtjänar så ock inom straffrätten.

Låt mig ta ett näraliggande exempel ur verkligheten. I Expressen 28 augusti läste jag följande.
Två män hade släpat in en kvinna i ett buskage och våldtagit henne. Hennes skrik hade dock påkallat uppmärksamhet. Männen greps och dömdes till 2 års fängelse samt utvisning! (Medges här att jag ej läst domen. Men har svårt att se något som försvarar slikt uppförande).

Tänk Er följande scenario. Er dotter blir våldtagen. Våldtäkten bedöms vara av "normalgraden"
Något möjligen Du och dottern har problem med. Då ett sådant språkbruk i en sådan situation inte känns helt bekvämt. Normalt kanske inte är ett uttryck man förknippar med ett sånt brott.

Förövaren döms till 2 års fängelse enligt fastlagd praxis för våldtäkter av "normalgraden". Ett och ett halövt år efter denna traumatiska händelse möter Ni våldtäktsmannen på stadens paradgata. Flinande. Han är mkt större än Dig och minst tjugofem år yngre.

Hur trygg skulle Du känna Dig i en sådan situation? Hur mycket upprättelse skulle Du känna att Din dotter fått?

Situationen kan lätt appliceras på tillfällen då dömda mördare blir släppta alltför lättvindigt.
Jag anser att man först bör fundera över vad/vem man avser att skydda. Sen vara noga med vilka signaler man förmedlar med de straff som utdöms. Annars blir det helt enkelt ingen vidare ordning. Och det är väl det vi ser omkring oss alltmer dessvärre. :).

Om man vill syssla med upprättelse så finns det ett utmärkt alternativt system.
Iistället för straff så dömer domstolen ut en summa pengar till offret som offret sedan antingen får spendera på fängelse eller ta själv.
Säg då att du tycker att 10 år skulle vara lagom för våldtäkt av normalgraden. Då får din dotter 10 miljoner. Hon kan då välja hur många år hon vill att förövaren ska sitta inne och hur mycket hon ska ta själv. Hon kanske väljer 2 år och 8 miljoner, eller 5 år och 5 miljoner eller 9 år och 1 miljon eller något annat.
Borde inte det ge bäst utfall för upprättelse?

Liknar det system man har i Iran och andra länder i mellanöstern. Där ser man på saken som en tvist mellan förövare och den mördades familj snarare än en sak för staten. Inget bra, tycker jag.

Så är det med upprättelsetanken.

Så är det med upprättelsetanken.

När du ändå är igång och är den som vet bäst, får du gärna berätta vad du har för förslag mer för att få stopp på dödsskjutningarna i Angered osv...
Jag misstänker att ansvariga politiker söker med ljus och lykta efter alla uppslag.
Ingen har påstått att omyndiga barn skall straffas, men vad vill du göra med de straffmyndiga som lurar barnen?
Och i det sammanhanget kanske du också bör fundera på vad som är bäst för stadsdelen i övrigt så att invånarna där kan känna sig någorlunda trygga.
För lite kreativitet kan man väl kräva av nejsägare till föreslagna reformer i en svår och extrem situation? Ska det fortsätta att vara som det är eller har du några ide’er? Kom igen nu, här gäller det att bredda perspektivet en aning!

Det är inget man löser med straff.
Det är som att fråga vad vi ska göra åt den låga grundvattennivån omvi inte höjer straffen.

Byt ut upprättelse mot rättvisa om det passar. Eller skydd mot framtida våldtäkter. Det system som nu finns kablar bara ut en sak i världen. Det är mkt låga straff för våldtäkt i Sverige.
Fråga gärna någon kvinna i Er omgivning vad de anser. Detta handlar om människor. Inget "system" som ska skyddas. Lagen skalll skydda människor. Inget annat. Men vill Ni försvara det vi har så gärna för mig. :)

Det är inte ens 4% av de sexbrottsdömda som återfaller.
Straffen är inte låga i Sverige, det är bara en pöbelmyt.

Fyra procent är fyra procent för mycket. Detsamma gäller mördare. Och så är det med den saken. Vad Du än framför för otrevliga invektiv Musse.

Men nu har du helt släppt upprättelsen; när den inte behövde innebära mänskligt lidande som du kunde gotta dig i.

Musse tillhör uppenbarligen dem som försöker försvara status quo och ett otidsenliga rättssystem som snart bara gagnar juristerna själva.
När orden och argumenten tryter försöker han tysta dem som har en annan mening genom att kalla dem idioter eller påstår att de gottar sig i mänskligt lidande. Bevare mig väl för sådana jurister! Det är väl det absolut sista man skulle vilja bli utlämnad till om man hade befunnit sig i en utsatt situation och behövt hjälp. Det måste vara ett systemfel att den enda instans som kollar jurister är deras egen intresseorganisation Advokatsamfundet. Dom gör utredningar som egentligen inte är utredningar och deras slutsatser får inga större konsekvenser.

Musse är inte jurist!

Bra info, om det stämmer. Tack! :)

I Aftonbladet från 26 feb 2014 kan man läsa:
”53 livstidsdömda har fått sina straff tidsbestämda sedan 2007. Av dem har 37 kommit ut. Aftonbladet har granskat vad som hänt sedan dess. En tredjedel av dem har återfallit i brott. Aftonbladet har kartlagt de 37 som släppts. Flera av dem finns åter bakom lås och bom.”
De har åtalats och dömts för olika brott, bland annat narkotikabrott, vapenbrott, rattfylleri, grov våldtäkt mot barn, huggit flickvän med kniv i huvudet och halsen upprepade gånger, skadegörelse, olaga hot, narkotikabrott osv.
Man får väl utgå ifrån att alla de 53 livstidsdömda har bedömts ha förutsättningar att klara ett liv i frihet, vilket visade sig vara en felbedömning.

Grunderna för påföljdsvalen baseras på individual respektive allmänpreventiva påföljder.
Har du hört talas om det och vet du vad det innebär?

På samma gång kan Johansson passa på att byta namn på straffet livstids fängelse till fängelse på obestämd tid.

Dessutom borde omvandlingslagen revideras så straffmätningen överlåts till domstolarna med hänsyn till omständigheterna i stället för att som i dag låta regeringens tidigare praxis vid nåd gälla. Så klart ska brottets art vara viktigt. Enligt nuvarande praxis innebär ju ett livstidsstraff, förutsatt att personen sköter sig klanderfritt, enbart 18, 21 eller 24 år i fängelset oavsett brottets art.