Skip to content

Klottrande 17-åring döms för hets mot folkgrupp - var medveten om rasistiska uttryck

Foto: Janerik Henriksson/TT

En 17-årig pojke som sprayat hakkors och nedsättande ord om mörkhyade döms för hets mot folkgrupp. Hovrätten underkänner tingsrättens resonemang om att klottret inte haft rasistisk innebörd och därför skulle bedömas som vanlig skadegörelse.

 

Hösten 2016 var en idag 17-årig pojke ute i en liten stad i Norrlands inland och klottrade tillsammans med en vän.

De båda dömdes senare vid Skellefteå tingsrätt för totalt sju fall av skadegörelse.

Hets mot folkgrupp?
I ett av fallen hade 17-åringen på en skola och på ett bibliotek bland annat klottrat ett hakkors och orden ”"negerskolan"” samt ”"döda negrer”".

Åklagaren menade att 17-åringen därför även borde bli dömd för hets mot folkgrupp, men tingsrätten delade inte denna bedömning.

Tingsrätten lyfte istället fram att de aktuella orden och hakkorset förekom tillsammans med olika så kallade tags - ordet "”hej"”, en smiley samt en nedsättande kommentar om skolans rektor.

Enligt tingsrätten framstod därför det aktuella klottret som bara en del av skadegörelsen i övrigt. Dessutom ansåg tingsrätten att 17-åringen saknat uppsåt till brottet eftersom gärningen - på grund av 17-åringens dåliga mående - skulle ha skett för att provocera och få en reaktion från andra.

Hovrätten ändrar
Hovrätten för Övre Norrland underkände senare tingsrättens resonemang.

Enligt hovrätten har 17-åringen varit ”fullt medveten om vad han har sprayat och hur klottret skulle uppfattas av andra”. Hovrätten framhöll också att även om syftet endast skulle ha varit att provocera omgivningen, på grund av bristande välmående, skulle gärningen fortfarande vara att anse som hets mot folkgrupp.

Hakkors var inte hets mot folkgrupp
17-åringen friades dock med avseende på hakkorset.

Enligt hovrätten kan nazistiska symboler i och för sig utgöra hets mot folkgrupp, men en bedömning måste alltid göras utifrån det sammanhang vari de förekommer. I detta fall förekom hakkorset bredvid ett uttalande om att skolans rektor skulle vara nazist.

Hovrätten ansåg därför att just detta hakkors inte kan tolkas som hets mot folkgrupp, utan istället ska ses som del av smutskastningen av skolans rektor.

Påföljden för 17-åringen bestämdes till 35 timmars ungdomstjänst, vilket även inkluderar de sju fallen av skadegörelse. 17-åringen överklagade till Högsta domstolen, som nu dock beslutar att inte meddela prövningstillstånd i målet. Hovrättens avgörande står därmed fast.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt