Skip to content

Intygskrav stred mot principen om likabehandling - upphandling måste göras om

Asylboende. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Migrationsverket har uppställt krav som saknat lagstöd i en upphandling av boende. Man har bland annat krävt intyg kring leverantörens indrivningsbara skulder. Nu får upphandlingen tas om.

 

Migrationsverket genomförde en upphandling av ramavtal för tillfälligt boende i Värmland enligt upphandlingsreglerna om förenklat förfarande.

Ett bolag som driver ett asylboende på en fastighet ägd av en norsk medborgare lämnade anbud i upphandlingen avseende en av boendeformerna.

Förkastade anbud
Då anbudet saknade intyg från norska myndigheter kvalificerades det inte till utvärdering.

Bolaget invände mot att anbudet förkastats och menade bland annat att det saknades grund i förfrågningsunderlaget.

Migrationsverket menade däremot att det av underlaget framgår att fastighetsägare, som inte är densamma som anbudsgivaren, betraktas som underleverantörer. Utländska leverantörer ska vidare enligt underlaget bifoga vissa intyg.

Behandlat lika situationer olika
Förvaltningsrätten i Linköping ansåg att fastighetsägaren uppfyllde kraven på leverantör i förfrågningsunderlaget.

Migrationsverket ansågs dock ha behandlat lika situationer olika genom att uppställa krav på vissa specifika intyg för svenska leverantörer med utländska underleverantörer.

Kravet ansågs strida mot principerna om likabehandling och ickediskriminering.

Då uteslutningen varit felaktig ansåg domstolen att skaderekvisitet var uppfyllt för bolaget avseende den boendeform som det lämnat anbud i. Denna del av upphandlingen skulle därmed göras om.

Saknar lagstöd
Kammarrätten i Jönköping gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten då man slagit fast att bolaget är i en likvärdig konkurrenssituation som leverantörer som inte anlitar utländska underleverantörer. Även kammarrätten menar därmed att lika situationer har behandlats olika.

Vidare menar domstolen att en del av de intyg som myndigheten kräver, såsom intyg som visar om leverantören har indrivningsbara skulder, utgör en olik behandling som inte är rättfärdigad och att den saknar lagstöd –trots myndighetens olika invändningar.

Då frågan rört sig om det konkurrensuppsökande skedet i upphandlingen anser även kammarrätten att upphandlingen i den delen ska göras om.

  • Alt-texten
    Moa Stenberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt