Skip to content

Hovrätten fäller yrkesfiskare som fiskat med omärkta nät - trots uppgifter om oaktsamhet

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Hovrätten dömer yrkesfiskare för brott mot fiskelagen. Domstolen har ansett att nät som saknat märkning är ett brott av normalgraden trots fiskarens uppgifter om att det endast rört sig om ett fåtal redskap och att detta skett av oaktsamhet.

 

En yrkesfiskare döms av Göta hovrätt för brott mot fiskelagen.

Åklagaren hade gjort gällande att fiskaren en dag under våren 2016 fiskat med två garnlänkar med sammanlagt fyra så kallade vakare som saknat den märkning som krävs.

På grund av detta har det inte framgått vem som använder fiskeredskapen.

Dåligt väder
Fiskaren invände bland annat att märkningen kan ha försvunnit på grund av väderförhållandena samt att hans övriga nät i området haft märkning.

Då en kustupplysningsman berättat att väderförhållandena vid den aktuella tidpunkten varit goda ansåg tingsrätten att det var utrett att fiskaren hade lagt i näten utan att se till märkningen.

Detta berodde i sin tur på bristande kontrollrutiner och fiskaren hade alltså av oaktsamhet brutit mot fiskelagen.

Ringa brott
Tingsrätten ansåg dock att det rört sig om ett ringa brott med bakgrund av att det inte gick att motbevisa fiskarens påstående om att det endast var hans nät som låg ute på platsen och att övriga nät –som inte hade plockats upp –varit märkta.

Då brottet var att anse som ringa dömdes inte fiskaren till ansvar.

Hovrätten ändrar dom
Hovrätten delar tingsrättens bedömning gällande märkningarna men anser till skillnad från underinstansen att det inte är fråga om ringa brott.

Hovrätten tar sikte på att brottet begåtts vid yrkesfiske och att samtliga fyra väktare helt saknat den märkning som krävs. Hovrätten ändrar därför tingsrättens dom och dömer fiskaren till dagsböter för brott mot fiskelagen.

  • Alt-texten
    Moa Stenberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt