Skip to content

Hot hade inte "en annan valör" i annan kultur - hovrätten ändrar friande dom om bråk på HVB-hem

Foto: Thomas Oneborg/TT

Han skulle "plocka ut ögat" på sin rumskamrat om han inte fick sova i hans säng. Tingsrätten frikände 17-åringen från åtalet om olaga hot men hovrätten anser inte att hotet har haft "en annan valör" i en annan språkkultur.

 

Det var förra sommaren som 17-åringen hotade sin rumskamrat på det HVB-hem där de bodde. Han hade vid flera tillfällen krävt att få sova i rumskamratens säng tillsammans med honom - annars skulle han ”plocka ut hans öga”. Rumskamraten var rädd för att 17-åringen ville ha sexuellt umgänge med honom och sa nej. Han spelade in hotet på sin mobiltelefon.

"En annan valör"
Lunds tingsrätt konstaterade att det var styrkt att 17-åringen hade uttalat sig på det sätt som åklagaren gjort gällande. Men tingsrätten ansåg att 17-åringens förklaring att uttalandena "inte var allvarligt menade" inte kunde uteslutas och att det var möjligt att de hade ”en annan valör” inom den arabiska språkkulturen jämfört med den svenska.17-åringen frikändes därför helt. Rådmannen och en nämndeman var dock skiljaktiga.

Inte "gängse språkbruk"
Nu river Hovrätten över Skåne och Blekinge upp domen och konstaterar att det utifrån inspelningen "inte råder någon tvekan om" att parterna var osams. Det framgår enligt hovrätten tydligt av både det inspelade samtalet och rumskamratens senare uppgifter om att han uppfattat 17-åringens uttalanden som hotfullt.

17-åringens påstående att det skulle röra sig om ”gängse språkbruk” i deras kultur motsägs enligt hovrätten av att rumskamraten berättat om händelsen för personalen på HVB-hemmet.

Hovrätten fäller 17-åringen för olaga hot och dömer honom till ungdomsvård. Han ska också betala skadestånd med 5 000 kronor till rumskamraten.

  • Alt-texten
    Sarah Nordström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt