Skip to content

Förvirring när två domstolar råkade pröva samma mål - och dömde olika

Foto: Susan Walsh/TT och Janerik Henriksson/TT

Förvirring uppstod när två migrationsdomstolar, den i Stockholm och den i Göteborg, visade sig ha prövat samma mål - med helt olika utgång. Migrationsöverdomstolen river nu upp den ena domen och konstaterar att den domstolen inte var behörig.  

 

Det var i somras som Migrationsverket i Solna beslutade att den 42-årige mannen skulle tas i förvar - ett beslut som också verkställdes ett par veckor senare.

En vecka senare beslutade Migrationsverket i Göteborg att samma man skulle avskiljas och placeras i häkte eftersom han enligt verket hade uppträtt hotfullt på förvaret.

Överklagandena avslogs
Mannen överklagade beslutet om häkte till Migrationsdomstolen i Göteborg - som avslog hans överklagande.

Samma dag överlämnades ett överklagande mot "grundbeslutet" om förvar till Migrationsdomstolen i Stockholm - som avslog överklagandet.

Strax därpå kom det in ett överklagande till Migrationsdomstolen i Stockholm om Migrationsverket i Göteborgs beslut om placering i häkte - alltså samma överklagande som tidigare hade lämnats över till, och avgjorts av, Migrationsdomstolen i Göteborg.

Upphävde beslutet
Den här gången gick Migrationsdomstolen i Stockholm på mannens linje och beslutade att upphäva beslutet om häktesförvaring. Migrationsverket upphävde därmed placeringen av mannen.

Migrationsverket överklagade samtidigt domen till Migrationsöverdomstolen och begärde att Migrationsdomstolen i Stockholms dom skulle rivas upp.

Migrationsverket skrev:

"Vid tidpunkten för migrationsdomstolen i Stockholms dom avseende avskiljande och placering hade migrationsdomstolen i Göteborg redan meddelat dom i samma sak. Då migrationsdomstolarna av misstag har meddelat två domar i samma sak och kommit fram till olika utgångar bör den senare meddelade domen undanröjas."

Domstolen obehörig
Migrationsöverdomstolen konstaterar nu att ett beslut enligt lagen om allmänna förvaltningsdomstolar normalt ska överklagas till den förvaltningsrätt inom den så kallade domkrets där ärendet först har prövats.

Eftersom beslutet om avskiljande och placering fattades av Migrationsverket i Göteborg var det migrationsdomstolen i i just Göteborg som var behörig att pröva överklagandet.

”Migrationsdomstolen i Stockholm skulle alltså inte ha överprövat Migrationsverkets beslut”, konstaterar Migrationsöverdomstolen och bifaller överklagandet.

Domen från Migrationsdomstolen i Stockholm upphävs därför.

 

  • Alt-texten
    Julia Majlund

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

6 comments

Det är väl inte konstigt att det är långa väntetider i dessa ärenden. Finns det fler migrationsdomstolar som skulle kunna ha fått sagt sitt?

Den här rättsordningen är ju en ren fars. Systemet/processen slukar resurser och tar alldeles för lång tid. Avskaffa möjligheten för den asylsökanden att överklaga överhuvudtaget och regeringen måste tillse att Dublin-förordningen tillämpas strikt. 99,99 % av alla de s.k. flyktingar som kommit skulle enligt förordningen pröva sin asylrätt i första trygga land. Dessa människor har redan passerat trygga länder såsom exempelvis Österrike, Ungern,Tyskland och Danmark. Sverige är sist i kedjan av trygga länder och skulle vid korrekt tillämpning inte få många asylsökanden, troligen färre än 1000 st. Endast de som kommer via flyg eller båt utanför EU skulle Sverige ha en skyldighet att pröva.

Rekommenderar att du läser igenom Dublinkonventionen innan du uttalar dig om den, för det fungerar inte riktigt så enkelt som du vill få det att låta.

I kort ger Dublin endast möjlighet att återvisa individer om landet de söker asyl i kan påvisa vilket som är första land. Huruvida Danmark, Tyskland m.fl är säkra länder eller ej är inte relevant sett till Dublin då de tveklöst inte är det första EU-landet personen anlände i.

Ett fall som detta, där två domstolar dömt olika i samma mål bör ge utmärkt möjlighet att studera och kvalitetssäkra domstolens arbete. Besluten ska ju motiveras tydligt och bör därför ge oss god inblick i hur domstolen tänker.

Vad var det som gjorde skillnaden?

Den här typen av mål i förvarsfrågor avgörs mycket skyndsamt och jag tror inte att domskälen är särskilt utförliga. Jag har dock inte sett de här domarna. De är kanske jättefina och välmotiverade.

Det är väl ganska standard att domstolar i Sverige, även i brottmål, dömer olika när möjligheten väl uppstår. Se på Södertäljemålet där flera domar ändrades markant (från 12 års fängelse till frikännande, i ett fall) vid omtagningen i tingsrätten.