Skip to content

Fortkörare på fartkamera hade inget skägg - bevisning räcker inte för fällande dom

Foto: Marcus Ericsson/TT

Man som fastnat på fartkamera och åtalats för förtkörning frias. Enligt hovrätten hade fortköraren inget skägg varför mannens uppgifter om att han lånat ut bilen ska godtas - trots att han inte kunde minnas vem som lånat bilen.

 

En idag 56-årig man åtalades vid Linköpings tingsrätt för brott mot trafikförordningen för att i oktober 2015 ha kört sin bil med en hastighet av 106 kilometer i timmen på en 70-väg.

Mannen har medgett att han är ägare till bilen men hävdat att han vid tillfället för fortkörningen befann sig på annan ort och att han hade lånat ut bilen.

Oklart vem som lånat bilen
Mannen mindes dock inte till vem han lånat ut bilen och han kunde inte heller identifiera personen på ett fotografi från en fartkamera som åberopats av åklagaren.

Tingsrätten fann att mannens berättelse till viss del fick stöd av vittnesuppgifter men att hans utsaga om vem annan än han själv som framfört bilen var allmänt hållen och inte kontrollerbar.

Eftersom mannen på fotografiet från fartkameran hade betydande likheter med 56-åringen bedömde tingsrätten det ställt utom rimligt tvivel att mannen begått den gärning som åklagaren gjort gällande. Påföljden bestämdes till 4 000 kronor i böter.

Skäggvittne
Göta hovrätt river nu upp underinstansens dom och friar 56-åringen.

Mannens uppgifter om att han befunnit sig på annan ort vid tillfället och att det hade krävts alldeles särskilda åtgärder för att ta sig därifrån nattetid får enligt hovrätten stöd av vittnesuppgifter.

Hovrätten lägger även vikt vid att mannen uppgett att han vid tillfället för fortkörningen haft skägg, vilket mannen på fotografiet inte hade.

Uppgiften får stöd av vittnet som i förhör berättat att han aldrig sett 56-åringen utan skägg.

Sammantaget anser hovrätten att den åberopade bevisningen inte är tillräcklig för en fällande dom och åtalet ogillas därför.

  • Alt-texten
    Erik Scherstén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

6 comments

Tänk om man lagt pengarna för fartkameror på trafikpolisen istället. Inget slår polisfordon på vägarna för att trygga trafiken. Jmf. med U.S.A. och trafiken där.

Tycker ändå dessa fartkameror är bra investerade pengar. Själv har jag hört att mindre än hälften av dom utrustats med kamera... de bara låtsas att de har de. Dock, folk håller hastighetsgränser bättre än utan. De ska inte sitta placerade för att sätta dit fartsyndare. De ska finnas vid vägarna för att rädda liv.

Sänkt hastighet är det mest framgångsrika då. Särskilt på vägar med dålig sikt eller flertalet korsande vägar.

Där jag bodde tidigare, där satt alltid fartkameror gömda så att man nästan fick ångest på vissa vägsträckor. Man riktade uppmärksamhet mot kameror istället för trafiken omedvetet.

Här där jag bor nu, där finns ett helt annat mönster för dessa fartkameror. Ett klart bättre.

Först kommer en varningsskylt för fartkameror därefter kommer kameran nästan direkt.

Effekten av det blir att man tydligt observerar detta mönster. Det blir 70km/h vid korsande vägar och 80 eller 90 vid sämre sikt. Det gör att man accepterar deras närvaro på ett helt annat sätt. De utgör inget hot för någon. Istället uppfyller de sitt syfte. Hastigheter hålls där de finns. Bra så.

Lite off topic men när ändå bevis diskuteras så diskuteras just nu även Kalamarksmordet ingående på Flashback. Verkligen extremt ingående.
Då slår det en hur långsökt själv modus operandi framgår...

Någon planerar ett rånmord på två bröder. Man planerar det så bra att man åker iväg tomhänt och istället väljer att plumsa genom en halv meter djup snö nästan en kilometer för att skaffa sig ett mordvapen. Jo visst. Vilken rånare agerar inte så? Men silvertejp har man med?

Men man nöjer sig inte heller med dessa extra ansträngningar man klättrar också upp och in genom en smal glugg i en lada istället för att använda en av tre möjliga dörrar...

Denna trängregel kan väl ha hämtats/hamnat hos bröderna på något vis - som tänkt ved kanske, vilken dag som helst.

Dessa märkliga hypoteser hos åklagare/utredande polis borde granskas av chefsåklagare innan åtal och gärna också redan på tidigt stadium.
De verkar ibland förstöra seriösa utredningar helt och hållet för ingen ifrågasätter tankebanor som bör ifrågasättas.

Detta rör också bevisvärdering... Snubblade precis över det.

Som ni vet har man funnit DNA från misstänkt i Sommarstugemordet.
Här återges hur dessa fynd ser ut.

Vad jag reagerar på är att det endast talas om att det är ett manligt DNA. Inte vems.

Och sen att det skulle vara ett vätske DNA. Hur är det möjligt att just vätske DNA hamnar under ett brottsoffers naglar? Dreglade han under mordet? Fanns avvärningsskador runt mun på misstänkt?

Klart är i alla fall att misstänkt DNAtopsats långt innan det blev klargjort att dessa fynd mot honom fanns.

I inlägg # 33379 i tråden om Sommarstugemordet (Arbogakvinnan) på Flashback.

https://www.flashback.org/sp61392022

Nu är det i alla fall bra att ögonfärg går att utläsa från DNA numer. Så får vi ju se om misstänkt ljuger om sin ögonfärg med, typ. Och om hans advokat är intresserad av att veta svaret. Eller åklagaren. Liksom blodgrupp borde fastslås såklart. Kostar väl mindre än att utröna än DNA.

Uttryckte mig fel här. Det ska vara sekret-DNA - inte vätske-DNA som uppges ha hittas efter misstänkt.

Man borde ha det som i Portugal där jag bor. Här har man fartkännare och varning för att hastigheten kontrolleras. Dock är det enda som händer om man kör för fort att man får rött ljus vid nästa trafiksignal och får stå och vänta ett 20-tal sekunder innan det blir grönt igen. Hastigheten sänks utan att man behöver stirra sig blind på hastighetsmätare hela tiden (vilket i sig är trafikfarligt) av rädsla att få böter.