Skip to content

Fortkörare på fartkamera hade inget skägg - bevisning räcker inte för fällande dom

Foto: Marcus Ericsson/TT

Man som fastnat på fartkamera och åtalats för förtkörning frias. Enligt hovrätten hade fortköraren inget skägg varför mannens uppgifter om att han lånat ut bilen ska godtas - trots att han inte kunde minnas vem som lånat bilen.

 

En idag 56-årig man åtalades vid Linköpings tingsrätt för brott mot trafikförordningen för att i oktober 2015 ha kört sin bil med en hastighet av 106 kilometer i timmen på en 70-väg.

Mannen har medgett att han är ägare till bilen men hävdat att han vid tillfället för fortkörningen befann sig på annan ort och att han hade lånat ut bilen.

Oklart vem som lånat bilen
Mannen mindes dock inte till vem han lånat ut bilen och han kunde inte heller identifiera personen på ett fotografi från en fartkamera som åberopats av åklagaren.

Tingsrätten fann att mannens berättelse till viss del fick stöd av vittnesuppgifter men att hans utsaga om vem annan än han själv som framfört bilen var allmänt hållen och inte kontrollerbar.

Eftersom mannen på fotografiet från fartkameran hade betydande likheter med 56-åringen bedömde tingsrätten det ställt utom rimligt tvivel att mannen begått den gärning som åklagaren gjort gällande. Påföljden bestämdes till 4 000 kronor i böter.

Skäggvittne
Göta hovrätt river nu upp underinstansens dom och friar 56-åringen.

Mannens uppgifter om att han befunnit sig på annan ort vid tillfället och att det hade krävts alldeles särskilda åtgärder för att ta sig därifrån nattetid får enligt hovrätten stöd av vittnesuppgifter.

Hovrätten lägger även vikt vid att mannen uppgett att han vid tillfället för fortkörningen haft skägg, vilket mannen på fotografiet inte hade.

Uppgiften får stöd av vittnet som i förhör berättat att han aldrig sett 56-åringen utan skägg.

Sammantaget anser hovrätten att den åberopade bevisningen inte är tillräcklig för en fällande dom och åtalet ogillas därför.

  • Alt-texten
    Erik Scherstén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt