Skip to content

Flicka hölls borta i fem år - nu sänker hovrätten straffen för medhjälpare

Foto: Nesvold, Jon Olav/TT

En farmor döms för egenmäktighet med barn efter att ha bortfört sitt barnbarn. Kvinnan hade hållit barnet borta från sin mamma och berörda myndigheter i fem år. Nu sänker hovrätten straffen för medhjälpare.

 

En flicka född 2006 blev år 2008 familjehemsplacerad hos sin idag 46-åriga farmor och hennes sambo.

Flickan jourhemsplacerades istället hösten 2011 efter att flickans mamma anmält farmoderns sambo för övergrepp. I februari 2012 valde farmodern att hämta flickan på hennes förskola och höll henne sedan undan mamman och myndigheter fram tills att polisen grep henne i februari 2017.

Farmodern, hennes sambo, hennes idag 22-åriga son samt en väninna till henne åtalades för bortförandet vid Södertörns tingsrätt.

Handlat i nöd?
Alla inblandade hävdade att de hade handlat i nöd eftersom man misstänkt att mamman hade begått sexuella övergrepp mot flickan.

Tingsrätten avfärdade denna invändning och hänvisade till att Högsta domstolen konstaterat att för att en invändning om nöd ska kunna leda till ansvarsfrihet vid bortförandet av ett barn krävs det åtminstone omständigheter som en domstol inte haft möjlighet att ta ställning till.

Enligt tingsrätten var detta inte fallet här, eftersom det pågått en vårdnadstvist om flickan vid bortförandet.

Flera fällande domar
Farmodern dömdes därför för egenmäktighet med barn. Brottet ansågs grovt och påföljden bestämdes därför till fängelse i ett och ett halvt år.

Farmoderns tidigare sambo friades helt från brott. Tingsrätten fann att det enda som bevisningen i slutändan kunnat visa var att han köpt mediciner till farmodern.

Farmoderns son dömdes för medhjälp till brottet för att ha skaffat en bostad åt farmodern och flickan. Farmoderns väninna dömdes också för medhjälp till brottet på grund av att hon förmedlat lägenhetskontakten samt hjälpt flickan få en skolplats.

Tingsrätten ansåg att både sonens och väninnans ageranden hade ett straffvärde på sex månaders fängelse. Väninnans påföljd blev dock villkorlig dom förenad med samhällstjänst medan sonen fick fängelse då han inte ansågs lämplig för samhällstjänst.

Hovrätten ändrar
Svea hovrätt fastställer nu tingsrättens dom i ansvarsdelen. Straffvärdena för de båda medhjälpsbrotten är dock enligt hovrätten lägre än vad tingsrätten har funnit. Hovrätten beaktar också att sonen varit under 21 år.

Påföljderna för medhjälpsbrotten omvandlas därför till villkorliga domar förenade med dagsböter.

Skadeståndet till flickans mamma för hennes psykiska lidande höjs dessutom för att inkludera inte endast hennes sjukskrivningsperiod på tio månader utan även de två första månaderna direkt efter bortförandet.

  • Alt-texten
    Ludvig Wiklander

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt