Skip to content

Beslut om barnbidrag tog ett år - Försäkringskassan får allvarlig kritik av JO

Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Det tog Försäkringskassan ett år att fatta beslut om barnbidrag för en familj som hade rätt till EU-familjeförmåner. "Oacceptabelt" anser JO som konstaterar att fördröjningen berott på kassans "egen brist på aktivitet".

 

"Jag är mycket kritisk till det som har kommit fram", skriver Justitieombudsman (JO) Cecilia Nordenfelt i sin granskning av Försäkringskassans haveri med en utlandskopplad utredning om barnbidrag.

Fick vänta ett år
Den polska familjen med de tre barnen fick vänta i ett år på besked om barnbidraget som de hade rätt till i enlighet med reglerna om EU-familjeförmåner.

Maken ansökte om barnbidrag i februari 2016 och kompletterade i mars med uppgifter om sin hustrus försäkringstillhörighet. Först fyra och en halv månad senare påbörjades handläggningen av ärendet och först i februari 2017 agerade Försäkringskassan och fattade beslut i ärendet.

"Brist på aktivitet"
JO konstaterar att den långa handläggningstiden "inte berodde på sådana svårigheter att få in handlingar från utlandet som JO tidigare uppmärksammat i utlandsanknutna ärenden, utan på Försäkringskassans egen brist på aktivitet".

Försäkringskassan skriver i sitt svar till JO att det är "en förklaring, men ingen ursäkt, är att den aktuella enheten hade långa handläggningstider på grund av höga balanser". 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt