Skip to content

Behöver "mänskligt stöd" men nekas LSS-boende - trots stora svårigheter i vardagen

Foto: Thomas Brun NTB/TT

Den 63-årige mannen klarar inte av sin dagliga livsföring och är ”mycket begränsad utan mänskligt stöd”. Trots detta anser kammarrätten inte att han har rätt till något LSS-boende. Den alltmer restriktiva tillämpningen av lagstiftningen gör att han inte anses tillhöra "personkretsen".

 

Det är omsorgsnämnden i Landskrona som ursprungligen nekat mannen att få flytta till ett LSS-boende då man inte anser att han tillhör den "personkrets" som hör hemma där. Detta bland annat eftersom uppgifterna i utredningen om hans funktionshinder till stor del bygger på muntlig information istället för på observationer av hans sjukdomstillstånd.

Kan äta själv
Medan förvaltningsrätten gav mannen rätt anser kammarrätten i Göteborg att han inte har så "betydande svårigheter i den dagliga livsföringen" att han har "ett omfattande behov av stöd och service".

Han kan enligt kammarrätten klara av sitt matintag, han kan förflytta sig inomhus och kortare sträckor utomhus samt tala, sköta sin personliga hygien och klä på och av sig. Det innebär att han inte tillhör den personkretsen som har rätt att flytta till ett boende med särskild service för vuxna.

Vill ha "mänskligt stöd"
Samtidigt visar den utredning som gjorts att mannen inte klarar av att raka sig, städa, köpa in dagligvaror eller laga mat, samt att han inte klarar att resa kollektivt eller med bil. Han har också själv berättat att han inte klarar av sin dagliga livsföring, och att han är ”mycket begränsad utan mänskligt stöd”.

  • Alt-texten
    Julia Majlund

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt