Skip to content

Efter sex års arbete - "avhopparverksamheten" kan inte visa upp ett enda lyckat exempel

Bild från övervakningskamera i samband med ett av de mest uppmärksammade våldsdåden i Göteborg de senaste åren - skottlossningen mot en restaurang vid Vårväderstorget där två personer dödades och åtta skadades år 2015. Foto: FUP

Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet i Göteborg har varit verksamma i sex år. Trots det kan organisationen inte visa på ett enda exempel där de lyckats med uppdraget att få personer att lämna det gängkriminella livet. Det rapporterar SVT:s Uppdrag granskning.

 

Ett 30-tal personer har skjutits ihjäl i Göteborg de senaste fem åren och antalet skottskadade bedöms vara det tredubbla.

Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet är ett samarbete mellan bland annat kommunen, polisen och Skatteverket.

År 2011 startade organisationen en så kallad avhopparenhet där gängkriminella skulle kunna få hjälp att lämna det kriminella livet.

Ingen uppföljning
Planeringsledaren Sören Rafstedt berättar att avhoppsenheten har varit i kontakt med 100 personer. Han kan dock inte svara på hur resultatet ser ut.  

- Det har vi inte följt upp, det har inte gått så lång tid att vi har hunnit utvärdera det än, säger han till SVT.

Rafstedt hänvisar till att forskning och praxis stödjer linjen att låta det gå ett antal år innan en utvärdering görs.

Slussas till socialen
Ytterligare en förklaringar som ges till att avhoppsenheten inte kan visa några siffror är att personer som kontaktar verksamheten slussas vidare till socialtjänsten. Sedan är det meningen att den aktuella socialtjänsten ska hjälpa personerna ut ur kriminaliteten.

SVT Nyheter Väst har dock kontaktat individ-och familjeomsorgen inom statsdelen Västra Hisingen. Där kan man inte bekräfta att man hjälpt någon ut ut det gängkriminella livet överhuvdutaget.

 

 

 

  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

9 comments

Kunskapscentrum och socialförvaltningen bedriver mycket värdefull verksamhet. Många personer, som annars skulle varit arbetslösa, sysselsätts i projektet. Kommunsovjeten i Göteborg har därmed överuppfyllt planmålet!

Man kanske inte har jobbat på rätt sätt? Jag föreslår att vi satsar 2 miljarder på en arme´av socialassistenter, gärna med HBTQ-bakgrund, som iklädda rosa plyschoveraller kan söka upp de här killarna och prata eller krama dom tillrätta.

Nu är det ganska klart att också de stora satsningarna som polisen gör på gängkrig och grov brottslighet i utanförskapsområden misslyckas. Det som beskrivs som framgångar har bara inneburit temporära nedgångar och omgruppering av den brottsliga verksamheten. Det styrks bl.a. av Uppdrag Granskning i SVT angående Biskopsgården. Narkotikan är motor i verksamheten och en frikännande dom från Hovrätten visar att kampen är hopplös. Flödet av vapen och narkotika fortsätter !

Följderna av att man avlövar polisverksamhet i andra områden håller på att skapa nya problem. De utländska ligorna och våra egna återfallsförbrytare är nästan straffria då det gäller bostadsinbrott , firmainbrott, stölder av bildelar,båtmotorer, enteprenadmaskiner och annat till stora värden. Man tar bara tag i det som man blir tvingad till, gör ingen uppföljning och låter godset föras utomlands.

Viken enskild åtgärd tror Du som erfaren polis skulle kunna förändra den som Du själv påpekar allt hopplösare och farligare situationen. Idag angreps ju två poliser. Oprovocerat som jag förstår.

Det första polisen kan göra är att lagföra alla. Som vi såg i UGs reportage handlas det fritt med narkotika på torgen utan att polisen ingriper. Som jag förstått det väntar polisen tills dess de begår något grövre som de kan få långa straff. Det är fel. Istället måste deras födkrok bekämpas hela tiden. Det ska vara svårt att sälja droger.

Ett historisk exempel är annars den så kallade Al Capone-metoden. Dvs lagföra de kriminella för andra brott, tex för bokföring etc. Då fungerade samverkan. Tex med motsvarande Skatteverket.

I övrigt kan man se till att inte se över hyresbestånden i förorten och sätta stopp för kriminell hantering och massuthyrning i andra och tredje hand. Man måste stoppa den svarta ekonomin. Vidare kan man införa 3-strikes-out. Eller stänga gränserna ett tag för att få kontroll på smugglingen och utförselns av stöldgods.

Några exempel

Lantisjuristen ! Jag har nog inte bättre svar än "Så här"! Debatten i SVT Opinion i torsdags var väldigt bra och Roger Haddad från Justitieutskottet lysande. Han är nästan den enda som har en realistisk syn på problemen och är beredd att kämpa för att komma tillrätta med dem. Hur länge har man talat om samarbete som bara varit ord och bara blivit ett alibi ?

Så länge man klumpar ihop människor med utländsk bakgrund i problemområden och inte tvingar dem att leva efter svenska levnadsmönster är läget hopplöst. Behoven som dessa människor har ,håller på att knäcka hela vår sociala struktur. Vem vill jobba i dessa hopplösa miljöer istället för välfungerande ? Det är utmärkt att polisen i Västerort nu kommer att inrikta sej på att stoppa ungdomar 12-15 år som är i farozonen, men om inte föräldrar, skola och hela sociala sektorn ställer upp är det hopplöst !

om man kan tro det som står här: https://www.magasinetparagraf.se/nyheter/49993-de-ville-hoppa-av-krimina... så är ett stort problem att polisen kräver "sammarbete" (att dessa personer angiver och vittnar mot föredetta gängvänner) för att hjälpa folk lämna gängen.
Det höjer ju ribban enormt och motverkar syftet totalt.

Naturligtvis har naiviteten varit enorm då man trott att det bara varit att få någon att bestämma sig för att hoppa av, för att det skulle fungera. Det är alltför många komponenter och ingen har insett omfattningen, trycket och konsekvenserna. Problemen i problemområdena har fått växa alla över huvudet och nu verkar läget hopplöst.

I senaste numret av Tidningen Svensk polis redovisas hur man i Umeå ingripit innan det gått för långt. Där har man inga problemområden utan varierad bebyggelse med ett mindre antal kriminella som de punktmarkerat och stört utan att vänta på misstankar. De har agerat på oro och sökt kontakt med de aktuella, deras föräldrar, skola och sociala. De har slagit sönder växande lokala grupperingar och rikskända brottsgrupperingar som gjort flera försök att etablera sig i Umeå. Det är uppenbarligen ett allmängiltigt recept och visar att den absurda centraliseringen vid omorganisationen slagit fullständigt fel speciellt i storstadsområdena.

En väg för att kunna få grepp om gängkriminaliteten är regelbunden polisnärvaro i de områden där gängmedlemmarna verkar eller bor så att dessa kan ringas in och följas upp. Det är viktigt att dessa inte släpps vind för våg efter avtjänade straff. Vidare är det viktigt att specialenheter för narkotikaspaning och vapenbrott återinrättas, vilka verkar inom polisområdena, t ex inom Storgöteborg.
Då flertalet gängmedlemmar inte har svensk eller nordisk bakgrund och ofta kommer från kulturer och samhällen med ultra patriarkala och auktoritära värderingar, vilka hafts med och planterats i Sverige, är det nödvändigt att polis, socialtjänst, skola, vård och omsorg m f l sätter sig in i dessa, för att kunna bemöta och lösa problem samt beivra och förebygga brott.