Skip to content

Återreseförbud borde ha upphävts - fick jobb som vårdbiträde men förbjöds komma till Sverige

Foto: Gorm Kallestad/NTB/TT

En man från Kosovo som fått arbete som vårdbiträde i Sverige förbjöds att komma hit eftersom han hade ett så kallat "återreseförbud" på sig. Migrationsöverdomstolen ger honom nu rätt att återvända och konstaterar att förbudet inte har haft något med mannens eget agerande att göra.

 

Mannen kom första gången till Sverige i juni 2014 men hans ansökan om att få stanna avslogs av Migrationsverket som även meddelade ett återreseförbud för två års tid. Mannen lämnade Sverige frivilligt strax efter att avvisningsbeslutet hade vunnit laga kraft i januri 2015.

Erbjuden anställning
Sommaren 2015 ansökte han på nytt om tillstånd att bo och arbeta i Sverige eftersom han hade blivit erbjuden en tvåårig anställning som vårdbiträde. Migrationsverket avslog hans ansökan på grund av återreseförbudet.

Även migrationsdomstolen i Malmö avslog hans överklagande och ansåg det "ytterst tveksamt att det inte skulle finnas någon annan i Sverige eller övriga EU med adekvata vårdkunskaper som skulle vara intresserad av det erbjudna arbetet". Domstolen ansåg att anställningserbjudandet hade haft en annan avsikt än att täcka ett arbetskraftsbehov.

Kraven uppfyllda
Migrationsöverdomstolen anser däremot att mannen har rätt att komma till Sverige och arbeta.

Erbjudandet gick att koppla till en annons hos Arbetsförmedlingen där man kunde visa att den hade legat ute längre än de tio dagar som krävs för att uppfylla kraven för så kallat "unionsföreträde". 

Migrationsöverdomstolen finner därför att såväl unionsföreträdet som övriga förutsättningar är uppfyllda för att bevilja mannen ett tvåårigt uppehålls- och arbetstillstånd för arbete som vårdbiträde.

Inte hans fel
När det gäller återreseförbudet konstaterar domstolen att mannen "hela tiden samarbetat med de svenska myndigheterna och avresan har skett frivilligt" tillbaka till Kosovo 2015. Förbudet har inte haft något med hans eget agerande att göra och det har därför funnits särskilda skäl redan för Migrationsverket att upphäva återreseförbudet.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt