Skip to content

Asylsökande från Eritrea som fått avslag ska utvisas till Kanada - trots att han aldrig har varit där

Foto: Jae C. Hong/TT

Den eritreanska mannen som har ansökt om asyl i Sverige ska utvisas till Kanada - trost att han aldrig har varit där. Det slår Migrationsöverdomstolen fast och pekar på att mannens hustru är kana-densisk medborgare. Själv hävdar mannen att äktenskapet ingicks efter påtryckningar från familjen.  

 

Mannen sökte asyl i Sverige men fick avslag av Migrationsverket som beslutade att utvisa honom till Kanada.

Orsaken var att mannen är gift med en kanadensisk medborgare och att han därmed hade en så pass stark anknytning till Kanada att det var rimligt att han åkte dit och sökkte asyl istället.

"Gifte mig efter påtryckningar"
Mannen överklagade beslutet till Migrationsdomstolen i Stockholm och pekade på att han inte delade Migrationsverkets bedömning när det gällde hans anknytning till Kanada.

Enligt mannen var hans giftermål med kvinnan i Kanada i själva verket resultatet av påtryckningar från makarnas familjer. Relationen mellan honom själv och hans hustru var dålig och sedan frun flyttat till Kanada hade de inte träffats utan bara pratat i telefon.

Enligt mannen har frun uppgett att hon inte är villig att registrera honom som make i Kanada och att hon inte kommer att vara behjälplig vid en asylansökan där.

Orimligt trots särskild anknytning
Migrationsdomstolen ansåg att mannen i och för sig hade en särskild anknytning till Kanada - oavsett hur relationen fungerade eller orsaken till att äktenskapet ingicks.

Däremot ansåg domstolen inte att det var rimligt att mannen skulle tvingas åka dit, främst eftersom han aldrig har varit i Kanada.

Migrationsverkets beslut upphävdes därför av domstolen.

Gifte sig i Sverige under asylprocess
Migrationsverket överklagade domen till Migrationsöverdomstolen som nu gör en helt annan bedömning.

Överdomstolen skriver:

"X (mannen) har lämnat in ett vigselbevis till stöd för att han den 26 juli 2015 under pågående asylprocess gift sig i Sverige. Det har inte framkommit annat än att X äktenskap är civilrättsligt giltigt i Sverige. Han har uppgett att hans maka är medborgare i Kanada och att han aldrig själv varit i Kanada." 

Ska avvisas till Kanada
Överdomstolen understryker att att det inte är något krav att mannen ska ha vistats i Kanada tidigare för att han ska anses ha en så stark anknytning dit att det är rimligt att han i första hand söker asyl där. Hans familjeanknytning genom hustrun gör att förutsättningarna för detta, enligt överdomstolen, är uppfyllda.

Att mannen påstår att relationen är avbruten och att paret inte är registrerade som gifta i Kanada är inte tilräckligt för att anse att äktenskapet skulle vara upplöst.

Migrationsöverdomstolen upphäver därför migrationsdomstolens dom och fastställer Migrationsverkets beslut.

 

  • Alt-texten
    Sarah Nordström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt