Skip to content

Advokatsamfundet varnar för personal utan juridisk utbildning när nya dataskyddsregler införs

Anne Ramberg, Advokatsamfundets generalsekreterare. Foto: Advokatsamfundet

"Svåra avvägningar kommer sannolikt att göras av personal som inte har någon juridisk utbildning och som primärt företräder myndighetens intresse." Det skriver Advokatsamfundet i sitt kritiska remissvar om den nya brottsdatalagen.

 

Advokatsamfundet har yttrat sig över betänkandet om en brottsdatalag som omfattar hur det nya dataskyddsdirektivet ska genomföras i svensk rätt. Den nya brottsdatalagen behandlar dataskyddet inom myndigheternas brottsbekämpande arbete och ska skydda fysiska personers grundläggande fri- och rättigheter.

"Svåra avvägningar"
Samfundet konstaterar att lagförslaget är komplext och att "svåra avvägningar sannolikt kommer att göras av personal som inte har någon juridisk utbildning och som primärt företräder myndighetens intresse". Man vill därför att personalen utbildas som "en garant för att rättssäkerhetsfrågor behandlas på ett korrekt sätt". 

Olika regleringar
Man befarar också att det nya regelverket kommer att överlämna en mängd frågor till rättstillämpningen som kommer att få svårt att överblicka de olika regleringarna som omfattar brottsdatalag, dataskyddsförordningen och bestämmelser i speciallagstiftning. Samfundet anser också att detta riskerar att påverka avvägningarna mellan myndigheternas brottsbekämpande arbete kontra den personliga integriteten för de som förekommer i registren.

Gräns för "andra ändamål"
Advokatsamfundet framhåller också en rad brister i flera av de föreslagna paragraferna. Bland annat anser man att det måste framgå att de föreslagna reglerna inte kan åsidosättas av annan svensk lagstiftning samt att det måste finnas en tydlig gräns för vad personuppgifterna faktiskt får användas till för "andra ändamål". Man påtalar också bland annat vikten av att de uppgifter som registreras inte är oriktiga och att de skyddas på ett adekvat sätt.

Man vill också att så kallade "dataskyddsombud" hos myndigheterna ska anlitas externt och inte ha ett anställningsförhållande hos myndigheten som de är satta att granska.

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

17 comments

Omväxling förnöjer, tidigare har vi haft juridisk expertis utan en susning om info- IT-säkerhet.

Så länge vi inte har något tjänstemannaansvar kanske det kan vara en bra sak att ha en extern DPO. En ytterligare tanke är att en sådan kanske borde vara anställd av någon tillsynsmyndighet (men bekostad av organisationen)? 30% arbetsgivaravgift kanske skulle användas till något som har med arbetsgivieriet att göra istället för allmänna konkursen?

En annan sak är att lagstiftning kring personuppgifter, informationssäkerhet mm är alldeles för komplex för att vara effektiv. Det behövs en uppstädning.

Till sist undrar jag hur länge det dröjer innan det briserar skandal efter skandal avseende informationssäkerhet inom vård- och omsorgssektorn. Kommuner, landsting mm.

Håller med Lars. De flesta jurister är inte mycket mer än jurister. Så när världen trummar på är juristen alltför sällan i framkanten. Utom ett fåtal av de smartaste specialiserade i frontlinjen. Juridik är inte så märkvärdigt som vissa vill göra det. Bara en massa ord. Men rätt sammansatta kan de ju åstadkomma smärre mirakel. Så kul är det ju. Men inte är det samma verkshöjd som på tekniken. Så jag skulle iaf känna mig tryggare med smart tekniker vid rodret i frågor som dessa. Juristen kan man konsultera.

Att plöja jorden det är vad jag kallar ett riktigt yrke.

Håller med till fullo. Liksom att snickra och konstruera. Skapa saker. Det håller människan levande. Eller bli civ ing som mina två yngsta döttrar står i färd med att bli. De kan förändra världen. Skapa nya saker och möjligheter. Juridik skapar inte. Juridik syftar endast till en sak. Att upprätthålla det bestående. Det kan ske med eller utan finess. Och däremellan. Hur tycker Du Sverige står sig? :) :)

Juridisk utbildning har ytterst lite med faktisk vetenskap eller säkerhetsmedvetenhet att göra.
Kanske borde jurister snarare vara mer verklighetsanpassade och omvärldsmedvetna?

I dagsläget är det också främst juridiska aktivister inom våra myndigheter och domstolar som sett till att en mycket stor del av den "information" som i dag lagras i våra IT-system är medvetet oriktig och direkt skadlig både för medborgare och Sverige som nation.

Det mest katastrofala som kunde hända är en massa jurister utan teknisk kompetens. Juridiken är lätt att lära sig, teknologin kräver utbildning och erfarenhet och jurister kan lätt kallas in för att ge stöd.

Rolf. På vilket sätt menar du att juridiken är lätt att lära sig.

Vey inte om Rolf gått kursen. Men jag tycker då inte att den var speciellt svår. Mycket var bra. Förutom straffrätt och förvaltningsrätt. Rättsvetenskapen direkt undermålig. Annorlunda nu. Det var i Uppsala slutet åttio början nittio inför EU-inträdet då jag kände att det var en bra sak att göra vid denna avgörande tidpunkt. Andra tyckte dock det var svårt och läste den omfattande kurslitteraturen tre ggr enl anvisning. :)

Lantisjuristen. Praktisk juridik följer en viss metod som man följer. Jag tror att vi som arbetar praktiskt är luttrade med egensinniga personer. På mötet är jag mycket pedagogisk och förklarar mycket tydligt vad som krävs och vad vi ska presentera för bevis för att nå upp till beviskravet. Vid nästa telefonsamtal så visar det sig att människan inte har fattat ett jota. Och inte heller får jag det material jag bett om. Lätt eller svårt? Men vad är det för faktorer som gör att poletten inte trillar ner? Och så här är det hela tiden, vilket gör yrket så extremt tärande och frustrerande. På den andra sidan hur vi det "sköna" myndighets-Sverige, som lämnar allt i övrigt att önska! Det är väl här som svårigheten med yrket ligger för oss som sitter i kläm. Hela yrket är otroligt överreklamerat. Det är nog många, som tycker att det var ett misstag att lägga så mycket resurser på inläsning m.m. för att sedan ägna sig åt att handlägga rena dumheter.

Att arbeta som civilingenjör är mycket enklare och mycket tacksammare. Och framför allt mycket lugnare och behagligare. Och Roffe, Ann m.fl. kom nu inte och säg att matten är svår för det är den inte. Om man lägger ner den tid man lägger på inläsning på juristprogrammet, så klarar man även inläsning av civilingenjörsutbildningen teknisk-fysik på samma inläsningstid.

Man klarar inte civilingenjörsutbildningen teknisk-fysik på samma inläsningstid. Kunskaper i matematik måste byggas upp under många år, ingenjörer fostras i utbildningen till systematisk analytisk slutledning utan gränser och man rör sig med fakta, ofta av binär art, och i siffror. Juristen fungerar i en glidande värld med mängder av gråskalor, och där en sakfråga kan omformas med språkbruk och ordval. Visst finns det ibland systematik, men den är lite som en rangerbangård, fasta spår att lära sig och följa. Jag har själv många gånger erfarit hur deras hela värd är fjärran från tekniken. Ett exempel, en toppjurist som var ansvarig i ett projekt värt 1.5 miljarder dollars och mycket erfaren oroade sig för avlyssning, ”wiretapping”, så han använde WiFi, utan kryptering. Samme jurist blev likblek när jag hackade hans PC, inte så svårt om man använder sitt eget namn som password. Så han bättrade sig, och jag visade hur man hackar PCn ändå, genom att starta den i Linux från en USB.

Hej SL,
människor är väl allt som oftast problemet om man ska försöka sig på något tillsammans med andra. Vilket den kvinna som var ansvarig för ombyggnaden av Panamakanalen elegant formulerade som följer. "Engineering was not the problem, it was the people".
Människor är alltid problemet. Dock ej i Sverige där utgångspunkten är att alla är goda. Samt ärliga. Varför inga vettiga regler finns som lägger band på våra myndighetspersoner eller politiker. Effekterna av detta tillstånd är det vi har omkring oss. Vilket känns mycket sorgligt.

Jag smålog lite för mig själv då igenkänningsfaktorn var hög. Dock så kanske det också krävs viss självkritik, vi jurister upplever oss nog ofta som väldigt "pedagogiska och tydliga" men för utomstående kan det låta som rena rappakaljan. Människor förblir människor och därför nickar klienten välmenande och säger "jag förstår" men har inte förstått ett jota.

Jag har börjat, försöka åtminstone, att hela tiden fånga in klienten under samtal och möten med "förstår du vad jag talar om nu?" "Hänger du med på varför det här är viktigt?" osv. Det har blivit något lättare. Det har också tvingat mig att försöka förklara samma sak på helt vitt skilda sätt.

Affärsjuristen. Jag tror att du kan vara relativt glad för att du jobbar med företag och affärsjuridik. Att arbeta med humanjuridik är en katastrof, eftersom de spörsmål som ofta sätts igång och ägnas överdriven tid åt inte handlar om juridik överhuvudtaget. Det kan t.ex. vara så att personen ifråga inte ens kan säga vad man vill inom rimlig tid, trots upprepade frågor. En vilja som t.ex. tolkningsvis kan användas för att formulera ett korrekt yrkande. Man får ägna överdriven tid till att få fram ett bestämt yrkande, rättsfakta och bevisfakta.

Jag har hört många lekmanna-beviskrav genom åren. Dessa lockutionet är några exempel. "Det borde gå" "Ja, rent logiskt sätt så borde det räcka" Ja, för annars är det fel på rättssystemet" "behövs det verkligen", "jag misstänker att" "det borde domstolen själva kunna förstå". Hittar vi dessa lockutioner i Ekelöfs Rättegång IV. Svar nej. Trots det måste vi dagarna i ända sitta och förklara detta gång på gång, utan att kunna ta betalt för nedlagd arbetstid vid äventyr av att ersättningen prutas.

Enkelt, egen erfarenhet, jag är både jurist och civilingenjör. Juridiken var så enkel att den var banalt tråkig. Sedan har jag jobbat internationellt med juridiska frågor i tekniksammanhang i över 30 år.

Rolf. Svaret på din fråga ligger nog i hur vi alla är som personer. Vissa har lätt för inläsning och andra har lätt för matten. Ofta är det så med matematiken att antingen så förstår man den eller så förstår man den inte alternativt så förstår man den mer eller mindre snabbt. Att du upplever juridiken, som enklare har förmodligen med att göra att du är mer humanistiskt lagd relativt hur du är matematiskt lagd. Det går dock inte att objektivt jämföra på det sättet, eftersom man inte har någon fast referenspunkt för att kunna göra den typen av objektiva mätningar utifrån. Vissa tycker att juridik är svårt, (särskilt sedan i praktiken i gränssnittet gränstänjande personer/myndigheter), andra tycker att civilingenjörsutbildningarna är svåra. Slutsatsen blir då att vi själva är våra egna referenspunkter, som vi utgår från i våra egna uppfattningar om vad som är lätt eller vad som är svårt och att denna typ av uppfattningar är högst subjektiva och får stå för envar.

Skulle vara trevligt om polisen i Sverige kan få juridisk utbildning. Kan vara bra att ha ibland även för dem.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/polismyndigheten-far-hard-kritik-efter-...