Skip to content

Advokatsamfundet varnar för personal utan juridisk utbildning när nya dataskyddsregler införs

Anne Ramberg, Advokatsamfundets generalsekreterare. Foto: Advokatsamfundet

"Svåra avvägningar kommer sannolikt att göras av personal som inte har någon juridisk utbildning och som primärt företräder myndighetens intresse." Det skriver Advokatsamfundet i sitt kritiska remissvar om den nya brottsdatalagen.

 

Advokatsamfundet har yttrat sig över betänkandet om en brottsdatalag som omfattar hur det nya dataskyddsdirektivet ska genomföras i svensk rätt. Den nya brottsdatalagen behandlar dataskyddet inom myndigheternas brottsbekämpande arbete och ska skydda fysiska personers grundläggande fri- och rättigheter.

"Svåra avvägningar"
Samfundet konstaterar att lagförslaget är komplext och att "svåra avvägningar sannolikt kommer att göras av personal som inte har någon juridisk utbildning och som primärt företräder myndighetens intresse". Man vill därför att personalen utbildas som "en garant för att rättssäkerhetsfrågor behandlas på ett korrekt sätt". 

Olika regleringar
Man befarar också att det nya regelverket kommer att överlämna en mängd frågor till rättstillämpningen som kommer att få svårt att överblicka de olika regleringarna som omfattar brottsdatalag, dataskyddsförordningen och bestämmelser i speciallagstiftning. Samfundet anser också att detta riskerar att påverka avvägningarna mellan myndigheternas brottsbekämpande arbete kontra den personliga integriteten för de som förekommer i registren.

Gräns för "andra ändamål"
Advokatsamfundet framhåller också en rad brister i flera av de föreslagna paragraferna. Bland annat anser man att det måste framgå att de föreslagna reglerna inte kan åsidosättas av annan svensk lagstiftning samt att det måste finnas en tydlig gräns för vad personuppgifterna faktiskt får användas till för "andra ändamål". Man påtalar också bland annat vikten av att de uppgifter som registreras inte är oriktiga och att de skyddas på ett adekvat sätt.

Man vill också att så kallade "dataskyddsombud" hos myndigheterna ska anlitas externt och inte ha ett anställningsförhållande hos myndigheten som de är satta att granska.

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt