Skip to content

8,6 miljarder i hyra - Riksrevisionen går till botten med lärosätenas lokalkostnader

Foto: David Naylor/Uppsala universitet

De svenska lärosätenas hyreskostnader uppgick förra året till 8,6 miljarder kronor - 40 procent av den totala lokalhyran för samtliga statliga myndigheter. Enligt Riksrevisionen fungerar inte den "marknadsstyrda lokalförsörjningen" som det var tänkt och man inleder därför en granskning.

 

Under tidigt 1990-tal överfördes ansvaret för myndigheternas lokalförsörjning från Byggnadsstyrelsen till varje enskild myndighet samtidigt som själva förvaltningen av fastigheterna bolagiserades. Syftet var bland annat att effektivisera fastighets- och förmögenhetsförvaltning för staten som helhet.

Reformen var en strävan efter "en marknadsstyrd inriktning av lokalförsörjningen".

Akademiska hus
Enligt Riksrevisionen har detta inte fungerat som det var tänkt. En av orsakerna uppges vara den stora marknadsandel som det statliga bolaget Akademiska Hus AB har på vissa orter.

Riksrevionen skriver dessutom:

"Det finns också risk för att lärosätenas förmåga att agera effektivt på marknaden begränsas av bland annat deras behov av lokaler med specifik utformning, såsom campusområden och specialutformade lokaler."

Enligt Rikrevisionen är frågan statsfinansiellt viktig eftersom lärosätenas hyreskostnader under 2016 uppgick till 8,6 miljarder kronor - eller cirka 40 procent av den totala lokalhyran för samtliga statliga myndigheter.

Effektiv hyresmarknad
Riksrevisionen ska nu gå till botten med frågan om detta har kunnat genomföras som riksdagen beslutade. Syftet är bland annat att utreda om det finns förutsättningar för en fungerande marknadsstyrning och om lärosätena organiserar sitt arbete för att kunna verka effektivt på hyresmarknaden.

Resultatet kommer att presenteras i februari 2018.

 

 

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt