Skip to content

16-åring häktades på felaktiga grunder - får skadestånd av staten

Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Enligt Justitiekanslern fick en man sina rättigheter kränkta när han inte fick tillgång till bevisbedömning i samband med en häktningsförhandling. Mannen får rätt till skadestånd av staten med stöd av artikel 6 i Europakonventionen för mänskliga rättigheter.

 

En man som dömts för ett rån i Kista i februari 2015 har hos Justitiekanslern, JK, begärt skadestånd av staten för hur den rättsliga processen bedrevs.

Mannen var med anledning av rånet frihetsberövad i en månad trots att han endast var 16 år gammal.

Synnerliga skäl
För att häkta en så pass ung person krävs synnerliga skäl och åklagarens motivering till häktningen är av central betydelse. Åklagaren hade rubricerat rånet som grovt, bland annat med hänsyn till att det fanns skäl att tro att gärningsmannen hade använt en ”riktig pistol”.

Mot den bakgrunden beslutade Solna tingsrätt att häkta mannen. Emellertid fanns uppgifter i polisens undersökningsprotokoll som talade mot att en riktig pistol använts. Det hade påträffats ett magasin på brottsplatsen vilket hade lett till bedömningen att det rörde sig om en soft air gun.

Detta protokoll hade dock inte överlämnats till åklagaren och inte heller gjorts tillgängligt för häktningsdomstolen.

Kunde häktats ändå
Mannen argumenterade i sin anmälan till JK att uppgiften om vapnet skulle ha lett till att rånet bedömdes som mindre grovt och att rubriceringen hade stor betydelse för hans frihetsberövande.

JK menar nu att det i och för sig inte är ”uppenbart” att mannen inte skulle ha häktats även om rånet skulle ansetts ha varit av ”normalgraden”, vilket egentligen krävs för att ersättning ska utgå enligt frihetsberövandelagen.

EKMR
Dock måste möjligheten till ersättning ses i ljuset av artikel 6 i Europakonventionen som garanterar enskilda en rättvis rättegång. JK menar att artikel 6 kräver att en misstänkt person får tillgång till i princip all bevisning som kan tala både för och mot hans sak.

Detta gäller inte bara inför en huvudförhandling utan även en häktningsförhandling.

Att mannen och häktningsdomstolen inte fått tillgång till bedömningen av magasinet innebär att mannens rättigheter enligt artikel 6 har kränkts.

Även om ingenting tyder på att polisen eller åklagaren avsiktligt undanhållit informationen kritiserar JK deras agerande i detta avseende. JK bifaller också mannens anspråk och han tillerkänns 25 000 kronor i skadestånd av staten.

  • Alt-texten
    Sarah Nordström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt