Skip to content

Utnyttjade kvinnliga patienters utsatta situation - vårdare döms för våldtäkt

Foto: Anders Wiklund/TT

En vårdare döms för våldtäkt mot två kvinnor som bor på det vårdhem där vårdaren jobbar. Enligt tingsrätten har mannen utnyttjat kvinnornas utsatta situation då han haft sex med dem trots att han vetat om deras psykiska sjukdom. 

 

En 37-årig man åtalades vid Hudiksvalls tingsrätt för bland annat våldtäkt efter att enligt åtalet ha utnyttjat boende på det vårdhem där 37-åringen arbetade.

Åtalet omfattade två skilda relationer till kvinnliga patienter.

37-åringen och den ena kvinnan uppgav samstämmigt att de hade haft sexuella kontakter i närmare ett år vilka avslutades i juni 2016. 37-åringen framförde i tingsrätten att relationen varit frivillig från kvinnans sida.

Varit medveten om problematik
Tingsrätten anser dock att 37-åringen har utnyttjat kvinnans särskilt utsatta situation med hänsyn till hennes dåliga psykiska hälsa som bland annat tagit sig uttryck i självskadebeteende och tvångsvård.

37-åringen var fullt medveten om vilka problem kvinnan hade och måste ha förstått att hon hade klart begränsade möjligheter att freda sin sexuella integritet.

37-åringen döms därför för att upprepat ha våldtagit kvinnan under denna tid.

Kom in i patientens rum
Avseende den andra kvinnan som åtalet omfattar har 37-åringen helt förnekat att någon sexuell kontakt ägt rum.

Kvinnan, som är diagnosticerad med schizofreni samt lider av en psykisk utvecklingsstörning, uppgav i tingsrätten att 37-åringen hade kommit in i hennes rum en natt när hon låg och sov i maj 2017.

37-åringen hade därefter fått kvinnan att utföra flera sexuella handlingar samt utfört handlingar på henne. Kvinnan uppgav att hon var rädd och har även berättat att ”"han jobbar där, jag bor där. Jag har inte så mycket att säga. Två skilda världar”".

Berättelse var trovärdig
Tingsrätten anser att kvinnans berättelse är trovärdig och den får också stöd av att mannen enligt tingsrätten ”inte drar sig för att ha sexuella kontakter med personer som han är satt att vårda”, med hänvisning till den sexuella relation han medgivit sig ha haft med den andra kvinnan.

37-åringen döms därför för våldtäkt även i detta fall.

Den sammanlagda påföljden för våldtäkterna blir sex års fängelse. Utöver det ska mannen utge 265 000 kronor i skadestånd till kvinnan han utnyttjande under en längre tid samt 115 000 kronor till den andra kvinnan.

  • Alt-texten
    Sarah Nordström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt