Skip to content

Uppsåt att döda vid knivattack utanför uteställe - oenig hovrätt skärper misshandelsdom

Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT

Hovrätten skärper dom efter en knivhuggning utanför ett uteställe i Göteborg. Enligt domstolen har gärningsmannen haft likgiltighetsuppsåt till att döda och därför ska gärningen anses vara ett dråpförsök istället för synnerligen grov misshandel.

 

Bakgrund
En idag 24-årig man åtalades vid Göteborgs tingsrätt för försök till dråp efter att ha knivskurit en man på gatan i oktober 2016 i Göteborg.

Enligt samstämmiga uppgifter hade den knivskurne mannen bråkat med en kvinna utanför en krog.

24-åringen hade sett bråket och uppfattat situationen som att mannen slog kvinnan, något som det bråkande paret förnekat.24-åringen hade ingripit och tumult uppstod.

Vem som först gick till fysiskt angrepp är oklart men det framgick av utredningen att mannen åtminstone utdelat ett knytnävsslag som fällde 24-åringen till marken. Därefter hade 24-åringen huggit mannen fyra gånger med kniv vilket resulterade i livshotande skador.

Oproportionerligt våld
Tingsrätten godtog att 24-åringen trodde att en nödvärnssituation förelåg men menade att våldet 24-åringen utövat var oproportionerligt. Inte heller ansåg tingsrätten att situationen var sådan att 24-åringen svårligen hade kunnat besinna sig, bland annat med hänsyn till att han avslutade knivattacken när hans fru ingrep.

Tingsrätten ansåg dock att utredningen inte gav stöd för att 24-åringen haft uppsåt att döda, utan att bara skada mannen. 24-åringen dömdes därför för synnerligen grov misshandel istället för försök till dråp.

Utöver detta dömdes 24-åringen för ringa narkotikabrott vilket han hade erkänt. Påföljden blev fyra års fängelse och han skulle också betala över 180 000 kronor i skadestånd till mannen.

Försök till dråp
Hovrätten för Västra Sverige gör nu samma bedömning som tingsrätten i samtliga delar utom brottets rubricering och påföljden.

Hovrätten menar att 24-åringen utdelat knivhugg av det slag som typiskt sett är förenade med livsfara. 24-åringen måste ha varit medveten om att det förelåg en ”mycket hög sannolikhet” att mannen skulle kunna dö och varit likgiltig inför detta.

Hovrätten ändrar därför tingsrättens dom och dömer 24-åringen för försök till dråp. Påföljden skärps till fem års fängelse.

Skiljaktig mening
Ett hovrättsråd är skiljaktigt och menar att utredningen, trots angreppets karaktär och följder, inte ger stöd för att 24-åringen uppfattat risken att mannen skulle kunna dö.

Hovrättsrådet pekar bland annat på att händelseförloppet är oklart i avgörande delar och att det hela skedde snabbt och tumultartat. Mot denna bakgrund anser hovrättsrådet att tingsrättens domslut ska stå fast.

  • Alt-texten
    Sarah Nordström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt