Skip to content

"Transpersoner ska skyddas fullt ut i straffrätten" - förslag om ändring av hatbrottslagstiftningen

Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Nästa år kan transpersoner komma att få fullt straffrättsligt skydd . Regeringen har lämnat förslag på ändringar i hatbrotts- och diskrimineringslagstiftningen. 

 

Transpersoners ställning i straffrätten har diskuterats på regeringsnivå i flera år. År 2014 tillsattets en utredning som skulle analysera hur man kan ge transpersoner ett starkare straffrättsligt skydd.

Nu är utredningen klar och i ett lagförslag som regeringen har lämnat till Lagrådet föreslår man att transpersoner ska skyddas fullt ut av hatbrottslagstiftningen.

Konkret innebär det att grunden "könsidentitet eller könsuttryck" läggs till i bestämmelserna om hets mot folkgrupp, olaga diskriminering och åtalsregeln avseende förolämpning. 

Förutom att transpersoner inkluderas direkt i hatbrottslagstiftningen vill regeringen även att det ska anses vara en försvårande omständighet när kränkningar riktats mot en person eller en grupp av personer på grund utav deras könsidentitet eller könsuttryck.

I diskrimineringslagen föreslås en mer inkluderande definition genom att dagens diskrimineringsgrund ”könsöverskridande identitet eller uttryck” ersätts med ”könsidentitet eller könsuttryck”.

Förhoppningen är att ändringen kommer att ge ett fullgott skydd för alla oavsett hur deras könsidentitet förhåller sig till det som uppfattas som normen.

Regeringen föreslår också att orden ”ras” och ”rasmässig” ersätts med ”föreställning om ras” i viss lagstiftning. Enligt regeringen innebär förslaget ett avståndstagande från idéer om att människor kan delas in i olika raser.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018, förutom ändringarna i bestämmelserna om hets mot folkgrupp i tryckfrihetsförordningen och brottsbalken som ska träda i kraft den 1 januari 2019.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt